22 February 2019

ေျမာက္ဦး ကို ကမၻာ့႔ အေမြအႏွစ္စာရင္း သြင္းႏိုင္ေတာ့မည္ဟုေျပာၾကား
ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈဇုန္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ကို လာမယ့္ စက္တင္ဘာလ အတြင္း ကမၻာ့႔ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ေရွးေဟာင္း သုေတသန ဦးစီးဌာနက ေျပာပါတယ္။


ေျမာက္ဦး ေရွးေဟာင္းသုေတသန ဦးစီးဌာန ဦးစီးမႉး ေဒါက္တာ ေသာင္းထိုက္ က “ ဒီ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာ ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ Normal Nation Dossier Draft ကိုတင္ဖို႔ လ်ာထားခ်က္ရွိပါတယ္။ ၂၀၂၀ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ မတိုင္ခင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က Final Dossier ကို ကမၻာ့႔ အေမြအႏွစ္ေကာ္မတီ ကို တင္ျပဖို႔ ေဆာင္ ရြက္ ေနတာ ရွိပါတယ္ခင္ဗ်။ က်ေနာ္တို႔ Time Frame အတိုင္း လုပ္ေနပါတယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။


ကမၻာ့႔ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ အျဖစ္သတ္မွတ္ ခံရတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ႏိုင္ငံတစ္ကာ က ပညာ ရွင္ေတြ၊ ကၽြမ္းက်င္ သူေတြ လာေရာက္ၾကမွာျဖစ္လို႔ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ နည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတြ တိုးတက္လာမွာျဖစ္သလို ေဒသေန လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေရာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြပါ တိုးတက္လာမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။21 February 2019

ရႈ႕ေဒါင့္ကြဲျဖစ္တည္မႈ ၀ါဒ ၏ တိုးတိုက္မႈမ်ားExistentialism ဟူေသာျဖစ္တည္မႈ ၀ါဒသည္ အထူးသျဖင့္ သက္ရွိတို႔၏ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ္ လည္း လူသားပဓါန (Humanism) အယူအဆ အားေကာင္းလာေသာအခါ မတူညီေသာရႈ႕ေဒါင့္ မ်ားေၾကာင့္ တိုးမိ တိုက္မိသည္မွ ထိပ္တိုက္ အားၿပိဳင္ရာသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေတာ့၏။
.
တစ္ခ်ိန္က ရုပ္၀ါဒ (Materialism )၊ ၀ိၪာဏ၀ါဒ ( Idealism)၊ အစစ္အမွန္၀ါဒ(Realism) တို႔အားၿပိဳင္ခဲ့ၾက ဘူးသည္။ အိုင္ဒီယာ စစ္စစ္သည္ သေဘာတရားေရးရာ အရ နားေထာင္ေကာင္းပါေသာ္လည္း အတၱ အေျခခံေသာ လူသားတို႔ အၾကားတြင္ လက္ေတြ႔ အလုပ္မျဖစ္ခဲ့ေခ်။ 

ကြန္ျမဴ နစ္ တို႔၏ ရုပ္၀ါဒကလည္း ဒုတိယကမာၻစစ္ ၀န္းက်င္တြင္ ကမာၻ႔ေဒသ အေတာ္မ်ားမ်ား အေပၚ ၾသဇာ သက္ေရာက္ခဲ့ပါေသာ္လည္း စစ္ေအးလြန္ကာလတြင္ သၿဂိဳလ္ခံလုိက္ ရသည္။

စစ္ေအးလြန္တြင္ အေမရိကန္တို႔၏ တန္ဘိုး (Value) ဟုေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ က်င့္စဥ္ (Democracy) သည္ လူ႔အခြင့္အေရး (Human Right) ကို အေဖၚျပဳကာ တန္ဖိုးခ်မွတ္မႈ ဆိုင္ရာပညာ (Axiology) ထဲမွ အစိတ္ အပိုင္း အခ်ိဳ႕ျဖစ္ေသာ စံႏႈန္း (Standard) မ်ားျဖင့္ကြန္ျမဴနစ္၊ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြးအေခၚ ကိုျပန္ လည္ အေရာင္ ေျပာင္းရန္ႀကိဳးစားခဲ့သည္။
.
သို႔ေသာ္လည္း တစ္ကယ့္ လက္ေတြ႕တြင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား၏ လက္ေတြ႕လုပ္ရပ္၊ ကိုယ္က်င့္တရား (Ethic) မ်ားသည္ ရုပ္အမွန္ေပၚလာရာမွ ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ား၏ ပညာတတ္မ်ား၏ သိမႈေဗဒ (Epistemology) မွ တစ္ဆင့္ ယုတိၱေဗဒ (Logic) တုိ႔ေၾကာင့္ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့ၿပီး (၂၁) ရာစု၏ နိဒါန္းကို ဒီမိုကေရစီ လက္ညႈိးအထိုးခံျခင္းျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္ဟုျမင္ပါ၏။


20 January 2019

အီေကြေဒါ မီးေတာင္ေအာက္က တ႐ုတ္လုပ္ ေရကာတာေရကာတာႀကီးသည္ သက္ရွိလွုပ္ရွားေနေသာ မီးေတာင္ေအာက္တြင္ တည္ရွိသည္။ ျပာမ်ားက ေကာင္းကင္ သို႔ ထိုးထြက္လၽွက္။

ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ ခ်ီ၍ ေရကာတာ မေဆာက္ရန္ အစိုးရအရာရွိမ်ားက သတိေပးခဲ့သည္။ ဘူမိေဗဒ ပညာရွင္ တို႔က ေျမငလ်င္တခ်က္ လွုပ္႐ုံျဖင့္ ေရကာတာ တစ္ခုလုံး ပ်က္ျပဳန္းသြားနိုင္သည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။

ယခုအခါတြင္ ေရကာတာႀကီးကို ဖြင့္လွစ္ၿပီး ၂ ႏွစ္ရွိခဲ့ၿပီ။ အက္ေၾကာင္းေထာင္ခ်ီ၍ ေရကာတာ ယႏၲရားမ်ား ပ်က္လာေနသည္။ ေရကာတာထဲတြင္ ႏုန္းမ်ား၊ သဲမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား ပိတ္ဆို႔လၽွက္။ တစ္ႀကိမ္တည္းေသာ ပမာဏအျပည့္ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္မွုတြင္ ေပါက္ကြဲ တုန္ခါမွုမ်ား ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ နိုင္ငံ၏ ပင္မ ဓာတ္အားလိုင္း တေလၽွာက္ ေရွာ့ျဖစ္ ျပတ္ေတာက္သြားခဲ့သည္။

ေတာႀကီးမ်က္မည္းထဲမွ ဧရာမေရကာတာႀကီးကို တ႐ုတ္တို႔၏ ေငြေၾကးေနာက္ခံျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတာင္အေမရိကတိုက္မွ နိုင္ငံငယ္ အီေကြေဒါ၏ စြမ္းအင္ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္၊ ဆင္းရဲမြဲေတမွုမွ ႐ုန္းထြက္ရန္ ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမ်ားျဖင့္ လုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာသည္ကေတာ့ နိုင္ငံတဝွမ္းကို လႊမ္းျခဳံေလာင္ၿမိဳက္ခဲ့ေသာ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမွု တရားခြင္၊ ေဘးဒုကၡေရာက္လုနီး ေႂကြးၿမီပမာဏႏွင့္ တ႐ုတ္၏ ေႏွာင္ႀကိဳးေအာက္မွ အီေကြေဒါနိုင္ငံ၏ အနာဂတ္တို႔ပင္ ျဖစ္သည္။

ေႂကြးၿမီ ဝန္ထုပ္ေအာက္က တိုင္းျပည္

ေရကာတာစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ အီေကြေဒါ ထိပ္တန္းအရာရွိ အားလုံးနီးနီးသည္ လာဘ္စားမွုျဖင့္ အဖမ္းခံေနရဆဲ ျဖစ္လၽွင္ျဖစ္၊ သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ခံရၿပီး အေနအထားတြင္ ရွိၾကသည္။ ထိုအထဲတြင္ ယခင္ ဒုတိယသမၼတ၊ ယခင္ လၽွပ္စစ္ေရးရာဝန္ႀကီးတို႔ ပါဝင္သည္။ ေရကာတာစီမံကိန္းကို ေစာင့္ၾကည့္ေပးရန္ တာဝန္ေပးျခင္းခံရသည့္ အက်င့္ပ်က္မွု တိုက္ဖ်က္ေရးအရာရွိပင္ ပါလိုက္ေသးသည္။

အထက္ပါ အေျခအေနတို႔အတြက္ အီေကြေဒါ၏ ကုန္က်စရိတ္မွာ တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ ေခ်းေငြ ေဒၚလာ ၁၉ ဘီလီယံ။ ကိုကာကိုဒိုစင္ကရဲယားဟု သိၾကသည့္ ေရကာတာႀကီး တခုတည္း အတြက္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ လမ္းတံတား၊ အေဝးေျပးလမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေရကာတာ ၆ ခုတို႔ တည္ေဆာက္ ခဲ့သည့္ စရိတ္မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ထိုစရိတ္တို႔ကို ေပးရန္ အစိုးရမွာ အသည္းအသန္ ျဖစ္ေနပါသည္။

အီေကြေဒါနိုင္ငံမွ ထိုအေႂကြးမ်ား ေပးနိုင္မေပးနိုင္က အေရးမႀကီးပါ။ တ႐ုတ္တို႔ဘက္မွ ေငြလက္ခံရရွိၿပီး ျဖစ္ေနပါသည္။


အေၾကာင္းမွာ ေငြေပး၊ ေငြေခ်းထားေသာ ကိစၥအ၀၀အတြက္ အီေကြေဒါ၏ တန္ဖိုးအႀကီးဆုံး ထုတ္ကုန္ ျဖစ္ေသာ ေရနံ ၈၀ ရာခိုင္ႏွုန္းကို တ႐ုတ္က ရယူထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္ မ်ားစြာကို ေဒၚလာျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္ မဟုတ္ပါ။ ေရနံျဖင့္ ေပးေခ်ရန္ ခ်ဳပ္ဆိုထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အမွန္တစ္ကယ္တြင္ တ႐ုတ္တို႔က ေဈးႏွိမ္၍ ဝယ္ယူထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဝယ္ရင္းေဈးအေပၚ အျမတ္တင္ တစ္ဆင့္ခံပင္ ျပန္ေရာင္းနိုင္သည္။

05 January 2019

Trust ဟူေသာ ယုံၾကည္မူက အရာရာကို ၿပီးေၿမာက္္ေစပါသလားၿမန္မာနိင္ငံေရး အကူးအေၿပာင္း အႀကိဳကာလ (၂၀၀၈-၂၀၀၉) ခန္႔မွစ၍ အေနာက္နိင္ငံမ်ားမွ တင္သြင္း လာေသာ (ဒီမိုကေရစီ လူ႕အခြင္အေရး)၊ (ကြဲျပားျခားနားခြင့္ရွိျခင္း - Agree To Disagree) (Trust ပာူေသာ ယုံၾကည္မူ တည္ေဆာက္ျခင္း) စေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ား လူတိုင္း၏ ပါးစပ္ဖ်ားတြင္ ေရပန္းစားခဲ့ပါ၏။ 

အခ်ဳိ႕ကလည္း ဆရာႀကီးမ်ားပမာေျပာင္းလဲပါ "Change" ဟူသည္ကုိလည္းေျပာတတ္ ေသး၏။ မည္သုိ႔ေျပာင္းလဲ ရပါ့မလဲ? ေျပာင္းလဲရမယ့္နည္းေလးေပးပါလား? ဟုဆုိေသာအခါ မ်က္စိ ပ်က္၊ မ်က္ႏွာ ပ်က္ျဖစ္ၾကရသည္ ကုိလည္းႀကံဳဖူးခဲ့ပါသည္။
.
အသုံးအႏႈန္း အသစ္တုိ႔ကုိ ျမန္မာ အမ်ားစုအာေတြ႕ဟန္ရွိသည္။ အရင္းအျမစ္ကုိ နားလည္ရန္ မ ႀကိဳးစားၾက၊ အလ်င္ဦးသူက ဆရာႀကီးလဲလုပ္ေလ့ရွိ၏။ တစ္ကယ္ အသိတရား "အခံ" ရွိသူႏွင့္ေတြ႕ေသာအခါ ရွဴးရွဴး ရွဲရွဲျဖစ္ၾကျပန္သည္။


 ျမန္မာႏုိင္ငံ အမွန္တစ္ကယ္ မတုိးတက္ရျခင္း၏ တစ္ကယ့္အရင္းအျမစ္မွာ အသုံးအ ႏႈန္းမ်ားကုိ လွ်ာဖ်ားေပၚတြင္ အရသာေတြ႕ေလာက္ရုံျဖင့္ ေက်နပ္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ဟု ေကာက္ခ်က္ေပးႏုိင္ ပါ လိမ့္မည္။ အမွန္တစ္ကယ္ အေလးအနက္ ထဲထဲဝင္ဝင္ သိခဲ့ၾကမည္ဆုိလွ်င္ တုိးတက္ရန္မခဲယဥ္းလွပါေခ်။
.
လုပ္ငန္းရွင္ ဆုိသည္မွာ
~~~~~~~~~~~~
အစုိးရမ်ားထံမွ အခြင့္အေရးရရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အသုံးအႏႈန္းဆန္းမ်ားျဖင့္ မိမိတုိ႔ လုိရာကုိ ရေအာင္ ယူသြားတတ္ၾကသည္။ သက္ဆုိင္သူတုိ႔ အေျခခံ မရွိပါလွ်င္ မသိႏုိင္ေခ်။ အေတာ္အတန္ အေရ အတြက္ ရွိေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင္ ့ထိေတြ႕ခြင့္ရၾကေသာ အစုိးရလူတစ္ခ်ဳိ႕သည္ Terminology မ်ားကုိႏႈတ္ တိုက္ေျပာႏုိင္လာၾကၿပီး၊ သူတုိ႔ကုိယ္ သူတုိ႔သိၿပီး၊ တတ္ၿပီးဟု အထင္ရွိၾကေတာ့သည္။ ဤ အျဖစ္အပ်က္မ်ဳိး သည္ႏုိင္ငံမ်ားစြာတုိ႔၏ အစုိးရမ်ားကေရွးပဝသဏီတည္းကႀကံဳ ခဲ့ၾက၊ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရၿပီး၊ ယေန႔လည္းမရုိးႏုိင္ ေအာင္ႀကံဳေန၊ ျဖတ္သန္းေနၾကတုန္းပင္။

အလြယ္ကူဆုံး ဥပမာမွာ …...
Demand မ်ားလွ်င္ေစ်းႏႈန္း တက္၍ Supply မ်ားလွ်င္ေစ်းႏႈန္းက်သည္ ဟူေသာ သေဘာတရားသည္ အေျခခံ သေဘာမွ်သာျဖစ္သည္။ ထုိသေဘာတရားကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ အေျခအေနတစ္ခ်ဳိ႕ ရွိသည္ကုိ လက္ ေတြ႔ စီမံ ခန္႔ခဲြမႈပညာ မရွိေသာသူမ်ား မသိၾကေခ်။

လြတ္လပ္စြာ သေဘာကဲြလဲြႏုိင္သည္ ဟူေသာ Agree to disagree သည္ ဘယ္အေျခအေန၊ ဘယ္ အဆင့္ မွာျဖစ္ေလ့ရွိပါသလဲ  ? အေျခအေနတုိင္း၊ ေနရာတုိင္းမွာျဖစ္ခြင့္ မရွိေခ်။ စီမံခန္႔ခဲြမႈ အလႊာ အဆင့္ဆင့္ (Management Hierarchy) အရ … ေအာက္ေျခတြင္ရွိႏုိင္ၿပီး၊ အေပၚ အဆင့္ဆင့္တက္လာသည္ႏွင့္ အမွ်ကဲြ ျပားျခားနားမႈက်ဥ္းေျမာင္းသြားရသည့္ သေဘာရွိပါ၏။ 

ဤသေဘာကုိ မသိပဲ (ကဲြျပားျခားနားခြင့္ရွိသည္) … ဟူေသာေယဘုယ် သေဘာတရားကုိ အခ်ိန္တုိင္း၊ ေနရာတုိင္း၊ အေျခအေနတုိင္းတြင္ ကုိင္စဲြထားပါက အရာရာ ဘာမွမျဖစ္ပဲ ပ်က္စီးရုံသာရွိပါလိမ့္မည္။


28 December 2018

ဘိန္းစား ေရခ်မ္းခရီးသြားရျခင္းသည္ စိန္နားကပ္ ပန္ရျခင္းထက္ မက္ေမာဘြယ္ ေကာင္းေပသည္။

အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရတိုင္း စိတ္သည္ ျပန္လည္ ဆန္းသစ္၍ လာကာ ဘဝတြင္ ေနသာထိုင္သာ ရွိလာေလသည္။ ဒါေၾကာင့္ပင္ က်မသည္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ခရီး ထြက္၏။ ခရီး ထြက္ဖို႔ပင္ ေငြကိုလည္း စုေဆာင္းခဲ့ေပသည္။ ခရီးထြက္ခြာ သြားတိုင္း ေရာက္ရာ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေတာအရပ္ ေဒသမ်ားသည္ က်မအား အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ် ၾကေပသည္။

ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္ ေရထမ္းသမား ကိုေရခ်မ္းက သင္ခန္းစာတစ္ခု သင္ၾကား ျပသသည္ ဆိုလွ်င္ အံ့ဩေကာင္း အံ့ဩေပ လိမ့္မည္။ ပံုးႏွစ္ခုကို ထမ္း၍ ေရေရာင္းေသာ ကိုေရခ်မ္းက သင္ခန္းစာ တစ္ခုကို သင္ၾကား ျပသေသာ ဆရာ ျဖစ္သည္မွာ အံ့ဩစရာေပတည္း။

ထားဝယ္ ဗိုလ္တဲမွာ အေတာ္ က်ယ္ဝန္း၍ သပ္ရပ္သေလာက္ ေရခ်ိဳးခန္းမွာမူ က်ဥ္းေျမာင္းလြန္း လွသည္။ ေရခ်ိဳး ေႂကြဇလံုခြက္ အျဖဴႀကီးသည္ ေရညႇိစိမ္းမ်ား ဘယ္တုန္းက ကပ္ေနသည္ မသိ။ ေဆးေက်ာ တိုက္ပစ္၍ မရဘဲ ညိဳစိမ္းစိမ္း ျဖစ္ေနေလသည္။

ကိုေရခ်မ္းသည္ ေရသယ္ယူလာတိုင္း ထိုေႂကြဇလံုႀကီးကို တိုက္ခြ်တ္ ေဆးၿပီးမွ ေရထည့္ ေပး၏။ သို႔ေသာ္ ေႂကြဇလံုႀကီးက ျဖဴ၍ မလာေပ။

“အမေရ- ဘာလိုခ်င္ေသးသလဲ။ လိုခ်င္တာရွိ ေျပာ။ ဒီေရခ်ိဳးခန္းထဲမွာ ဂမုတ္ နဲ႔ မသြားခ်င္ယင္ ေျမစိုက္ အိမ္သာ မီးဖိုေနာက္ဖက္မွာ ရွိေလရဲ႕”

သူသည္ အိမ္သာ ကိစၥပါ မက်န္ ရင္းရင္းႏွီးနွီး ညႊန္ၾကား ျပသ၏။ ျပန္ခါနီးလွ်င္လည္း ႏႈတ္ဆက္ၿပီးမွ ျပန္ေလ သည္။ သူ၏ ထားဝယ္ ဆန္ေသာ ေလးေထာင့္က်က် မ်က္ႏွာမွာ ရႊင္ရႊင္လန္းလန္း မရွိလွေပ။ အသား က လည္း သာမန္ ျဖဴေဖြးသည္ထက္ ျဖဴဖတ္ျဖဴေလ်ာ္ ျဖစ္ေနပံု ရေလသည္။ သူ႔မ်က္နွာသည္ ရာဇဝင္ပါ ေက်ာက္ ႐ုပ္ႀကီး လိုပင္ တစ္စံု တစ္ခုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ သိုေလွာင္ထားဟန္ ေပါက္ေန ေလသည္။

ညေနပိုင္း သူျပန္သြားၿပီး အခ်ိန္တြင္ က်မသည္ သူ႔အေၾကာင္းကို စဥ္စားမိ၏။ ညစာ စားခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္တဲေစာင့္ သည္ ကိုေရခ်မ္း အေၾကာင္းကို တစ္စိတ္တေဒသ ေျပာ၍ ျပ၏။ သူ႔စကား အရ ဆိုလွ်င္ ကိုေရခ်မ္း သည္ လူဆိုးႀကီး ေပတည္း။

“တစ္ခါတုန္းက အေတာ့္ကို ခ်မ္းသာတဲ့ သူေဌးသားေပါ့ဗ်ာ။ သူ႔အေဖ ဆိုရင္ နတ္ျမင္း မိုင္း ကိုေတာင္ သြားၿပီး လုပ္တဲ့ သူဘဲ”

ကိုေရခ်မ္း၏ ေနာက္ေၾကာင္းမ်ားသည္ ပြင့္အန္၍ က်လာေလသည္။ အဂၤလိပ္လို ၁၀- တန္း အထိ သင္ၾကား ၿပီးခ်ိန္တြင္ မိန္းကေလး တေယာက္ႏွင့္ ခ်စ္သည္ဟု ဆို၏။

“အဲ့ဒီ မိန္းကေလးကလဲ ထားဝယ္မွာဆို ေတာ္ေတာ္ ေခ်ာတာဘဲ။ ေငြေၾကးကလဲ မဆိုးလွဘူး။ ဒါေပမဲ့ဗ်ာ ကန္ေတာ့ပါရဲ႕၊ ေဒၚခင္ယုကို ေျပာရအံုးမယ္။ ဒီမိန္းကေလးကို မညားခင္ က်ဴးက်ဴး လြန္လြန္ျဖစ္ၿပီး ထားရစ္ ခဲ့တယ္ဗ်ာ။ မိန္းကေလးလဲ စိတၱဇနဲ႔ ေသပါေလေရာ”

“အို-”27 December 2018

နားလည္ရ ခက္ခဲလွသည္လား ( သုိ႔မဟုတ္ ) လုိက္မမွီေသာ ဗ်ဳဟာလြန္လား ...
(၁၄. ၁၂. ၁၈) ေန႔တြင္သမၼတ ထရမ့္က တူရကီသမၼတ အာဒုိဂန္ကုိ ဖုန္းေခၚဆုိၿပီး ...
" It’s all yours, we are done " ...
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကိစၥေတာ့ၿပီးၿပီ၊ က်န္တာေတြေတာ့ ခင္ဗ်ားတာဝန္ပဲ ... ဟု ေျပာၾကားခဲ့၏။ ထုိသုိ႔ေျပာဆုိမႈ မတုိင္ မီကပင္ ... ဆီးရီးယားမွ အေမရိကန္စစ္တပ္ကုိ အလုံးစုံ ရုပ္သိမ္းေတာ့မည္ဟု ထရမ့္က ကမၻာၾကီး ကုိေၾကျငာလုိက္ ပါ၏။

အေရွ႕အလယ္ပုိင္း၏ အခင္းအက်င္းမွတစ္ဆင့္ ကမၻာၾကီး၏ New World Order ဟူေသာ ကမၻာ႔ အခင္း အက်င္းအသစ္ကုိေရးဆြဲရန္ နွစ္မ်ားစြာက ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ ႀကိဳးစားေနေသာ အေမရိကန္ အေနျဖင့္ ထုိသုိ႔ ရုတ္တစ္ရက္ စကားကုိ ဆိုလုိက္ေသာအခါ သက္ေရာက္မႈႀကီးႀကီးမားမားျဖင့္ အံ့ၾသခဲ့ၾကရေတာ့သည္။
.
ေျပာင္းျပန္ တစ္ဆစ္ခ်ိဳး မူဝါဒ မအံ့ၾသစရာမရွိ

အေမရိကန္၏ မူဝါဒတုိင္းသည္ ပစ္မွတ္တစ္ခုတည္းသုိ႔ ဦးတည္ေလ့ မရွိပဲ ပစ္မွတ္စုံကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား တတ္ကာ ရႈပ္ေထြးသိမ္ေမြ႔ လွ၏။ ကမၻာ႔ အခင္းအက်င္းသစ္ကုိ ပုံေဖာ္ရန္ႀကိဳးစားရာတြင္ အစၥလာမ္ ကမၻာ ေခ်မႈန္း ေရးႏွင့္ အတူ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတြင္ ရုရွားၾသဇာ ဖယ္ရွားေရးလည္း ပါဝင္ေနပါ၏။ အေရွ႕ အလယ္ပုိင္း တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားေသာ တရုတ္အရင္းအႏွီး မ်ားကုိလည္း ဆုံးရႈံးမႈႀကီးမားစြာ ပ်က္စီးေစရန္ ပါဝင္ျပန္သည္။

၉/၁၁ ဟူေသာ ကမၻာ႔ ကုန္သြယ္ေရးညီေနာင္ အတုိက္ခံရမႈ မွျမစ္ဖ်ားခံခဲ့ေသာ အေမရိကန္၏ မဟာစီမံ ကိန္းသည္ အာဖဂန္နစၥတန္မွ စတင္ကာ အီရတ္၊ လစ္ဗ်ား၊ အီဂ်စ္စသည့္ႏုိင္ငံ မ်ားသုိ႔စစ္မီးကုိျဖန္႔က်က္လ်က္ ထုိမွ တစ္ဖန္ ဆီးရီးယားသုိ႔ ကူးစက္ေစ ခဲ့သည္။

ဆြန္နီ - ရွီအုိက္ အေျခခံ မေက်နပ္မႈမ်ားရွိေနေသာ အစၥလာမ္ ကမၻာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူကုိျဖဳတ္ခ်လုိက္သည္ႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္က အသစ္ျဖစ္ရန္ အဆင္သင့္ရွိေနၿပီးျဖစ္သည္။

ရုရွားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး လြန္စြာေကာင္းမြန္ၿပီး၊ ရုရွား၏ေရတပ္ စခန္း ရွိေသာ ဆီးရီးယားကုိသာ ေျခမႈန္းၿပီး ပါက ... ေနာက္တစ္ ဆင့္ သည္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုလုံး မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေစမည့္ အီရန္က ပစ္မွတ္ျဖစ္လာေပေတာ့ မည္။


14 December 2018

အႏၱရာယ္ႀကီးေသာ စစ္ႏႈတ္ခမ္းဝ ကစားကြက္မ်ားစစ္၏ အေငြ႕အသက္အျပည့္ပါေသာ သတင္း (၁) ပုဒ္ကုိ ရက္ျခား ဖတ္လုိက္ရသည္။ တစ္ပုဒ္က ယူက ရိန္းမွစစ္သေဘၤာ (၃) စီးကုိ ရုရွား စစ္သေဘၤာမ်ားက ဖမ္းဆီးလုိက္သည့္ သတင္းႏွင့္ အျခား သတင္း တစ္ပုဒ္က အဂၤလိပ္ စစ္သေဘၤာတစ္စီးကုိ ရုရွား စစ္ေလယာဥ္ (၁၇) စီးက အနီးကပ္ ပ်ံသန္းေမာင္းထုတ္လုိက္သည့္ သတင္း ျဖစ္သည္။

တုိက္ဆုိင္မႈ မဟုတ္ေလာက္ေအာင္ေနာက္ခံမ်ားက ရွိေနပါ၏။ အေသအခ်ာ တြက္ခ်က္ဖန္တီးၿပီးမွ ျပႆနာျဖစ္ေစသည္ကုိလည္း အလြယ္တစ္ကူေတြ႔ႏုိင္ပါ၏။

ယူကရိန္း စစ္သေဘၤာျပႆနာ
တစ္ခ်ိန္က ယူကရိန္းသည္ ဆုိဗီယက္ယူနီယံ လက္ေအာက္မွျဖစ္သည္။ ဂုိဘာေခ်ာဗ္ လက္ထက္စစ္ေအး လြန္ ကာလ ဆုိဗီယက္ယူနီယံႀကီး ၿပိဳလဲသြားခ်ိန္တြင္ ခြဲထြက္ခဲ့ေသာ နယ္ေျမျဖစ္၏။ ယူကရိန္း - ရုရွား သည္ႏွစ္မႊာအသဲဟု တင္စားရေလာက္ေအာင္ ႏွစ္ကုိယ့္ တစ္စိပ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အေမရိကန္ CIA တုိ႔၏ ထုိးေဖာက္ ဝင္ေရာက္မႈျဖင့္ အေမရိကန္ လုိလားေသာအစုိးရ တက္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ခရုိင္းမီးယားကုိ ရုရွား ကသိမ္းယူလုိက္ၿပီး၊ ယူကရိန္းနယ္ေျမထဲသုိ႔ ရုရွားတပ္မ်ာ းအလုံးအရင္းႏွင့္ ထည့္သြင္းကာ၊ နယ္စပ္တြင္ က တုတ္က်င္းမ်ား တူး၍ အျပင္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားလုိက္သည္။

ရုရွားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ယူကရိန္းသည္ အနီးကပ္ အေကာင္းဆုံးေသာနယ္ေျမျဖစ္သည္။ ရုရွား ကုိ ေထာက္ခံေသာ ထုထည္ႀကီးမားသည့္ ယူကရိန္း နယ္သားမ်ားရွိသလုိ၊ အေမရိကန္ လုိလားေသာ သူမ်ားက လည္း အမ်ာ းအျပားပင္ ရုရွားတုိ ႔အငိုက္မိသြားခဲ့ပါ၏။ 

CIA ၏ ထုိးေဖာက္ စည္းရုံးမႈျဖင့္ အေမရိကန္ လုိလား ေသာ အစုိးရတက္ရန္ ျဖစ္လာသည္။ ခရုိင္းမီးယား တြင္ ရုရွား၏ အေရးပါေသာ ေရတပ္စခန္း ရွိေနရာ ရုရွားအ ေနျဖင့္ ခရုိင္းမီးယားကုိ လက္သြက္ေျခသြက္သိမ္းယူလုိက္ရေတာ့၏။

ယူကရိန္းျပႆနာက ထုိျဖစ္စဥ္ျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ (၅) ႏွစ္ခန္႔က စတင္ခဲ့သည္။ ဆုိဗီယက္ ယူနီယံႀကီး ၿပိဳလဲသြားၿပီး၊ နယ္ေျမ အမ်ားအျပား ပဲ့ထြက္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ကေနတုိး အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ပင္ ဝင္ေရာက္သြားခဲ့ရာ ... ရုရွားသည္ အလြန္အမင္း အားနည္းစြာ က်န္ရစ္ခဲ့ပါ၏။ 

ပူတင္ သမၼတျဖစ္လာၿပီးႏွစ္ (၂၀) ကာလတြင္ ရုရွား ကုိ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ... စစ္ေရးတြင္ အေမရိကန္တုိ႔ကပင္ ျပန္၍ သတိထားရသည့္ အေျခအေနကုိ တစ္ဖန္ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါေတာ့၏။

၂၀၁၉ - မတ္လတြင္ ယူကရိန္း၌ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အေမရိကန္ လုိလားေသာ အစုိးရအေနျဖင့္ မ်ားစြ ာမေသခ်ာေတာ့။ ပင္လယ္နက္ အတြင္း ရုရွားေရပုိ္င္နက္ကုိ က်ဳးေက်ာ္ လာေသာ ယူကရိန္းသေဘၤာ (၃) စီးကို ရုရွားေရတပ္က ဖမ္းဆီးလုိက္သည္။


အားၿပိဳင္မႈ တစ္ခုရဲ႕သိသာတဲ့ အေျဖDefensive offense ဆိုတာ...ခံစစ္ကို အေျခခံတဲ့ တိုက္စစ္၊
အခု... ထရမ့္ သံုးေနတဲ့ ဗ်ဴဟာ ျမန္မာ့ လက္ရွိအစိုးရမွာလည္းေတြ႕ရတယ္ ။
( သူတို႔ကိုယ္တိုင္က သိခ်င္မွ သိမွာ )

တ႐ုတ္က... Offensive defense ဘေမာင္တို႔ေခတ္ စစ္တုရင္ စကားနဲ႔ ဆိုရင္ စစ္စီလီယမ္ ခံစစ္၊ ခ်က္ျခင္းတိုက္စစ္ကိုေျပာင္းႏိုင္တယ္၊ ေခတ္သစ္မွာ... ဘလစ္ဇ္ျဖစ္လာတယ္။

ကုန္သြယ္စစ္ကို အားလံုး တားေနတဲ့ၾကားက ထရမ့္ က စတင္ခဲ့တယ္ ။ ႏွစ္ဖက္နာၾကတယ္၊ ေနာက္ဆံုးမွာ
ႏိုင္ငံေရး စနစ္က တ႐ုတ္ကို ပံ့ပိုးေပးသြားမယ္လို႔ ၾကိဳတင္သံုးသပ္ေပးခဲ့ပါတယ္၊ အခု စၿပီး အေျဖက
တစ္ၿဖည္းျဖည္းေပၚလာပါၿပီ၊

ရက္ (၉၀) ကုန္သြယ္စစ္ကို ခဏရပ္ဆိုင္းၾကတယ္ ။ ဟြာေဝ CFO ကို ဖမ္းျပတာနဲ႔ စမ္းသပ္မႈ တစ္ခုကို

လုပ္ၾကတယ္၊ Huawei ကို ေစ်းကြက္ပိတ္လိုက္တယ္ ။ တ႐ုတ္ဖက္ကလည္း ကေနဒါ လူမ်ိဳး သံတမန္ေဟာင္းကို ခ်က္ျခင္းဖမ္းျပၿပီး iPhone ရဲ႕တ႐ုတ္ေစ်းကြက္ကို ပိတ္ပစ္လိုက္တယ္ ။

တ႐ုတ္ရဲ႕ တုန္႔ျပန္မႈက (၂၄) နာရီအတြင္း ၿဖစ္တာဆိုေတာ့ Offensive defense လကၡဏာ အျပည့္ေတြ႕

ရၿပီး အေမရိကန္ဖက္က တန္ျပန္မႈမေတြ႕ရေသးဘူး။

ဒီေနရာမွာ ထရမ့္ ရဲ႕အၾကပ္အတည္းက အေတာ္ႀကီးတယ္ ။ သူ႔ေရွ႕က သမၼတေတြလို စားေကာင္းေသာက္ ေကာင္း ေနသြားရင္... ေနာက္ဆယ္စုႏွစ္မွာ တ႐ုတ္က သာသာေလး ေက်ာ္သြားေတာ့မယ္ ။


တ႐ုတ္ နဲ႔  ရြယ္မတူခင္မွာ စြန္႔စားမွ သမၼတရဲ႕တာဝန္ေၾကၿပီး အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားအေရးကို ထမ္းေဆာင္နိႈင္မွာ။

တ႐ုတ္နဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈကို ေရွာင္ရင္ ေနာင္ (၁၀) ႏွစ္မွာ အေမရိကန္ေနရာဖယ္ေပးရမယ္၊
တ႐ုတ္နဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ရင္... ႏိုင္ေျခရွိတယ္ ။ ဗ်ဴဟာမွန္ဖို႔ေတာ့လိုတာေပါ့ေလ။
Reverse theory အရ တ႐ုတ္က အေမရိကန္နဲ႔ ထိပ္တိုက္မေတြ႕ပဲ ေနာင္ (၁၀) ႏွစ္ကိုေစာင့္မွာေပါ့။

25 November 2018

ၿမန္မာ မွန္ရင္ မျဖစ္မေနသိရမယ့္ အခ်က္ေလးေတြၿမန္မာ မွန္ရင္ မျဖစ္မေနသိရမယ့္ အခ်က္ေလးေတြ ကို ေရးထားပါတယ္။ ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ ဖတ္လိုက္ပါ။သူငယ္ခ်င္းေတြကိုလည္း ေျပာျပလိုက္ပါ။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (ဒုတိယမူၾကမ္း) ပုဒ္မ(၇) ဘာသာေရးကို အေျခမခံေသာနိဳင္ငံ ..

(က) ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုသည္ နိဳင္ငံေရးႏွင့္ဘာသာေရး ေရာစပ္ျခင္း မရွိ ေစပဲ ဘာသာေရးကို အေျခမခံေသာ နိဳင္ငံ ျဖစ္ေစရမည္။


( ခ ) မည္သည့္ ဘာသာ အယူဝါဒကိုမ်ွ နိဳင္ငံ ေတာ္ဘာသာ အျဖစ္ ျပဌာန္းျခင္း မရွိေစရ။

ဒီပုဒ္မနဲ႕ ပတ္သက္လို႔ ေျပာလိုရင္းပါ။
ဥပေဒ ဆိုတာ ေရးဆြဲခ်င္တိုင္း ေရးဆြဲလို႔ ရေပမယ့္ သမိုင္းကိုေတာ့ ေဖ်ာက္ဖ်က္လို႔ မရပါ။

တတိယ သမၼတ ဦးဝင္းေမာင္ လက္ထက္မွာ ဗုဒၶဘာသာကို နိဳင္ငံေတာ္ ဘာသာအျဖစ္ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ ေရးထိုး ျပ႒ာန္းခဲ႔တာကို ေခတ္အေျခအေနရ ပယ္ခ်ခ်င္တယ္ ဆိုရင္လည္း သမိုင္းကိုေတာ့ အားနာဖို႕ ေကာင္းပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ အာဏာကို ရယူျပီး ျမန္မာသမိုင္း ကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ခ်င္သူမ်ား သတိထားရမယ့္ အခ်က္ ကေလးေတြပါ။ ကေလးက အစ နားလည္ သေဘာေပါက္နိဳင္ေအာင္ လိုရင္းတိုရွင္းပဲ ေထာက္ျပမွာပါ။

ျမန္မာ့ သမိုင္းမွာ ဗုဒၶဘာသာ ဟာ နိဳင္ငံ႔ ဂုဏ္ေဆာင္ ဘာသာ ဆိုတာ ျငင္းပယ္မရတဲ႔ သမိုင္းသက္ေသ
ေတြပါ။

 ၁။ ျမန္မာ သကၠရာဇ္


ျမန္မာ သကၠရာဇ္ကို သာသနာ သကၠရာဇ္ႏွင့္ စတင္သတ္မွတ္ ေရတြက္ခဲ႔ပါတယ္။
တစ္ကယ္ဆိုရင္ ျမန္မာ သကၠရာဇ္ဟာ သာသနာ သကၠရာဇ္ အေရအတြက္ႏွင့္ တန္းတူပါပဲ။


ဒါေပမယ့္ သေရေခတၱရာေခတ္ သုမုၿႏၵီမင္း လက္ထက္ ၆၂၂-ႏွစ္မွာ တစ္ၾကိမ္၊

ပုဂံေခတ္ ပုဗၺေစာရဟန္းမင္း လက္ထက္ ၅၆၀ ခုႏွစ္မွာ တစ္ၾကိမ္နဲ႕
ႏွစ္ၾကိမ္ေပါင္း သကၠရာဇ္ ၁၁၈၂ ႏွစ္ကို ျဖိဳခြင္း ခဲ႔လို႔ ျမန္မာသကၠရာဇ္ဟာ ၁၃၇၈ ခုပဲျဖစ္ေနတာပါ။


21 November 2018

တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ သာမညဖလ အခါေတာ္ေန႔© ဘုရားရွင္သည္ အဇာတသတ္မင္းအား တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေန႔တြင္ သာမညဖလသုတၱန္တရားကို ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔ကို “သာမညဖလအခါေတာ္ေန႔”အျဖစ္ သတ္မွတ္က်င္းပခဲ့ၾကေလသည္။
 
“သာမညဖလ” ၏ အဓိပၸာယ္မွာ “ရဟန္းျပဳရျခင္း၏အက်ဳိး” ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ရဟန္းျပဳျခင္း ၏ အက်ဳိး ကိုေဟာၾကားေသာေန႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔ကို “သံဃာေတာ္မ်ား ေန႔”ဟု ေခၚဆို လွ်င္လည္း ရႏိုင္သည္။
 
© သာမညဖလသုတ္ေတာ္သည္ ဒီဃနိကာယ္၊ သီလခႏၶဝဂၢပါဠိေတာ္၌ လာရွိသည္။ သာမညဖလ သုတ္ေတာ္သည္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ေၾကးမံုမွန္ခ်ပ္ႀကီးတစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္သည္။
ကိုယ္က်င့္ သီလရွိသည္၊ မရွိသည္ကို ဤသုတ္ျဖင့္ ထင္ဟပ္ေစႏိုင္သည္။ သာမညဖလသုတ္သည္ လူဒါယကာမ်ားအတြက္ ျပဒါးခ်ိန္ႀကီးသဖြယ္ျဖစ္သည္။
 
© မိမိတို႔ ကိုးကြယ္ေနေသာ ဆရာသမားတို႔၏ က်င့္ႀကံမႈ ဟုတ္၊ မဟုတ္၊ မွန္၊ မမွန္ကို ဤသုတၱန္ျဖင့္ ခ်ိန္ကိုက္ၾကည့္ႏိုင္သည္။အဇာတသတ္မင္းသားေလးသည္ အသိဉာဏ္ႏုနယ္စဥ္အခ်ိန္ အရွင္ေဒဝဒတ္၏ စည္း႐ံုးမႈကိုခံရ၍ အရွင္ေဒဝဒတ္ကို အထင္ႀကီးကာ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္မိေလသည္။
 
ဆရာကုန္မွားေတာ့ တစ္သံသရာလံုးေမွာက္ဆိုသည့္အတိုင္း ဆရာတင္မွားမႈေၾကာင့္ ဖခင္ဘုရင္ ဗိမိၺသာရ ကို သတ္မိသည္အထိ အမွားႀကီးမွားမိေတာ့သည္။
 
© ဆင္းတု၊ ေစတီ၊ ေဟာတရား စသည့္ ကိုးကြယ္မႈေတြ မ်ားျပားေဖာင္းပြလြန္းေသာ ယခုလိုေခတ္ႀကီး ထဲမွာ ကိုးကြယ္မႈဘက္က ေဖာင္းပြလွ်င္ ကုသိုလ္တရားဘက္က ၾကံဳ႕သြား၊ က်စ္သြားတတ္သည္ကို သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။
 
အဇာတသတ္သည္ ဖခင္ဘုရင္ဗိမိၺသာရကို သတ္မိသည ့္အခ်ိန္မွစ၍ ညတိုင္အိပ္မေပ်ာ္ေသာ ေရာဂါ ေဝဒနာ စဲြကပ္ေတာ့သည္။ သူ႔မ်က္လံုးေတြကို လံွခ်က္ေပါင္း အရာအေထာင္မက ထိုးဆြျခင္းခံရသလို ေဝဒနာ ခံစားရသည္။
 
ထို ေဝဒနာကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ မည္သည့္သမားေတာ္၊ မည္သည့္ေဆးစြမ္းေကာင္းမွ မစြမ္း ႏိုင္ၿဖစ္ေနသည္။

သန္႔စင္တဲ့ ေရႊ ဆိုတာ
ကမၻာ့ ေရႊေဈးကြက္မွာ စံသတ္မွတ္ခ်က္အရ 24-karat gold ၂၄ ကာရက္ ေရႊကို သန္႔စင္တဲ့ေရႊ
(Pure gold) အျဖစ္ သတ္မွတ္ လက္ခံထားပါတယ္။


ရာႏႈန္းျပည့္ (100%) သန္႔စင္တဲ့ေရႊ ဆိုတာ မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ ေရာင္းဝယ္ရာမွာ ၉၉.၉၅%
သန္႔စင္မႈ ႐ွိတဲ့ ေရႊကိုပင္လ်င္ သန္႔စင္တဲ့ေရႊ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးထားပါတယ္။


ေအာက္ပါ ကမၻာ့ေရႊသန္႔စင္မႈ အသိအမွတ္ျပဳ စံႏႈန္းအရ ေရႊသန္႔စင္မႈ ၉၅.၈၃% ပါဝင္တဲ့ ေရႊကိုပင္လ်င္
၂၃ ကာရက္ ေရႊ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။
95.83–99.95% = 23K (acclaimed 95.83%)
 
ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ႀကီးမွာ ကပ္လႉပူေဇာ္ထားခဲ့တဲ့ ေရႊေတြကို ခြာယူ စစ္ေဆးခဲ့ရာမွာ ေရႊပါဝင္မႈ ၉၈.၉၁%
႐ွိေၾကာင္းသိရပါတယ္။
 
Gold coating လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ျပဒါး (Mercury) မ်ား ပါဝင္ေနတယ္လို႔ ဆိုေပမယ့္ ေရႊ ဆိုတာ ျပဒါး နဲ႔ မကင္းႏိုင္ဘူး ဆိုတာ ေရႊလုပ္ငန္း လုပ္ဖူးသူတိုင္း သိနားလည္ၿပီးသား ကိစၥတစ္ခုပါ။ ထူးဆန္းတဲ့ ကိစၥရပ္ တစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး။
 
ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေစတီေတာ္ႀကီးက နမူနာေရႊျပားေတြ ကို ျပန္လည္သန္႔စင္ရာမွာ ေရႊသန္႔စင္မႈ ၉၈.၉၁%
႐ွိတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ဟာ" ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီးမွာ ကပ္လႉပူေဇာ္ထားခဲ့တဲ့ ေရႊေတြဟာ အစစ္အမွန္ေတြ
ျဖစ္တယ္" လို႔ အတည္ျပဳႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
 

24 October 2018

သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေန႔ (သို႔) အဘိဓမၼာ အခါေတာ္ေန႔ (သို႔) ပ၀ါရဏာေန႔

 


ဗုဒၶေဒသနာအရ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ကို အဘိဓမၼာအခါေတာ္ေန႔အျဖစ္ ပညာရွင္တို႔ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ အေၾကာင္းက နတ္ျပည္၌ နတ္ပရိတ္မ်ား အဘိဓမၼာေဒသနာ အက်ယ္ေဟာၾကားၿပီး ဆံုးေသာေန႔သည္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ ျဖစ္သည္။

စႏၵကူးေတာ၌ အရွင္သာရိပုတၱရာအား အဘိဓမၼာေဒသနာ အက်ဥ္း ေဟာၾကားၿပီးဆံုးေသာ ေန႔သည္လည္းသီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ ျဖစ္သည္။ အရွင္သာရိပုတၱရာက တပည့္ငါးရာတို႔အား အဘိဓမၼာ ေဒသနာကို မက်ဥ္းမက်ယ္ အလယ္အလတ္ ေဟာၾကားၿပီးဆံုးေသာ ေန႔သည္လည္း သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ ျဖစ္သည္။
 
ဘုရားရွင္သည္ မဟာသကၠရာဇ္ (၁၀၉) ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလျပည့္ ညေနခ်မ္း၌ သာ၀တိၳျပည္အနီး ေကာသလမင္း၏ ဥယ်ာဥ္မွဴးက႑သည္ ဘုရားရွင္ မိန္႔ၾကားခ်က္အတိုင္း စိုက္ပ်ဳိးအပ္ေသာ က႑မၺသရက္ျဖဴပင္အနီးတြင္ တိတိၳိတို႔ကို ႏွိမ္နင္းေတာ္မူရန္ ေရမီးအစံုစံု တန္ခိုးျပာဋိဟာ ျပပြဲႀကီးကို အဆန္းတၾကယ္ ဖန္ဆင္းျပေတာ္မူသည္။ ထိုပြဲအၿပီးတြင္ မယ္ေတာ္ေဟာင္းနတ္သားအား အဘိဓမၼာေဒသနာျဖင့္ ေက်းဇူးဆပ္ရန္ ေျခလွမ္းႏွစ္လွမ္းျဖင့္သာ တာသတိ ံသာ နတ္ျပည္သို႔ ႂကြသြားေတာ္မူသည္။

ပရိသတ္က ဘုရားရွင္ကို မျမင္ေတြ႔ေတာ့၍ အရွင္အႏုရုဒၶါမေထရ္အား ေမးျမန္းရာ မေထရ္ျမတ္ရွင္းျပမွ အေၾကာင္းစံုသိၾကရသည္။ ပရိသတ္ႀကီးက ဘုရားရွင္ကို မဖူးရဘဲ မျပန္ဟု တိုင္ပင္ၾကကာ ထုိေနရာမွာပဲ ယာယီတဲနန္းထိုးကာ ေနၾကေလသည္။
 
သီတင္းကၽြတ္ ခါနီးမွ အရွင္မဟာေမာဂၢလန္ထံမွ တစ္ဆင့္ ဘုရားရွင္ သကၤႆၿမဳိ႕သို႔ ၾကြဆင္းေတာ္မူမည့္အေၾကာင္း သိရသျဖင့္ သကၤႆၿမဳိ႕ကေန သြားေရာက္ႀကဳိဆိုၾကသည္။27 September 2018

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားခ်က္သမၼတထရန္႔ ၏ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ မိန္႔ခြန္းမွ ျမန္မာ ပရိတ္သတ္ႀကီး အႀကိဳက္ေတြ႔ဖြယ္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား ၊

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီဟာ ကုလသမဂၢႀကီး တစ္ခုလံုးကို အရွက္ရေအာင္ လုပ္ေနတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ မႏွစ္ ကလည္း ကုလသမဂၢႀကီးကို သတိေပးခဲ့ဖူူးပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီဟာ တစ္ကယ္ လူ႔အခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ေနတ ဲ့သူေတြကိုေတာ့ အကာအကြယ္ေပးထားၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေမရိကန္နဲ႔ မိတ္ေဆြ ႏိုင္ငံေတြကိုေတာ့ လာလာ ပုတ္ခတ္ေနပါတယ္။

ကုလသမဂၢ ဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ နစ္ကီေဟလီ က လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ကို ျပဳျပင္ ေျပာင္း လဲဖ ို႔ အတြက္ ကုလအေနနဲ႔ ဘာေတြဘာေတြ လုပ္ရမယ္ဆိုတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာျပ ေပး ထားၿပီး သားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုခ်ိန္ထိ ဘာမွျဖစ္မလာေသးပါ။ ဘာမွလဲ မေျပာင္း လဲသြားေသးပါ။ အဲ့ေတာ့ အေမရိကန္ကပဲ တာဝန္ယူၿပီး စလုပ္ရပါေတာ့မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံသည္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ကေန ႏႈတ္ထြက္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ အခ်ိဳးေတြျပင္ပါ။ အခ်ိဳးေတြ မျပင္မခ်င္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပန္မလာပါ။

အိုင္စီစီ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားခ်က္

အေမရိကန္သည္ အိုင္စီစီ ကို လံုးဝ အသိအမွတ္မျပဳပါ။ အိုင္စီစီ တြင္ တရားစီရင္ခြင့္ မရွိပါ၊ တရားဝင္မ ႈမရွိပါ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္လည္း မရွိပါ။ အို္င္စီစီ ဟာ ႏုိင္ငံတိုင္းက ႏုိင္ငံသားတိုင္းအေပၚကို အလံုးစံုတရားစီရင္ခြင့္ Universal Jurisdiction ေလာက္နီးနီးရဖို႔ ေတာင္းဆိုေနပါတယ္၊ တရားမွ်တမႈကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနပါတယ္၊

29 August 2018

အစိုးရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားရင္ ႏွစ္နာရမွာက ျပည္သူေတြပါဆင္ကန္း ေတာတိုး မ်က္ကန္း တေစၧ မေၾကာက္ပါ
အစိုးရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားရင္ ႏွစ္နာရမွာက ျပည္သူေတြပါ


ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးစိုးဝင္းေျပာသြားတာကို က်ြန္ေတာ ္နားလည္တာကေတာ့၊ အစိုးရမွာ နိဳင္ငံျခားေငြ(USD) ေတ ြမရွိေတာ့ဘူး၊ ျမန္မာ့နိဳင္ငံျခား ကုန္သြယ္မွဳဘဏ ္(MFTB) န ဲ့ျမန္မာ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ ္(MICB) မွာ အပ္ထားတ ဲ့ျပည္သူေတြရဲ့ အေကာင့္ေတြထဲမွာ ရွိေနတဲ့ (USD) ေတြကို ပုဂၢလိက ဘဏ္လုပ္ငန္းန ဲ့လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ိုျမန္မာေငြေတြ အေပါင္ထားခိုင္းျပီး အတိုးနဲ့ ထုတ္ေခ်းပါမယ္။


(MFTB) န ဲ့(MICB) ဘဏ္ေတြမွာ အပ္ထားတဲ့ (USD) ေတြကို ေခ်းတဲ့အခါမွာလဲ ေငြလဲနဳန္းကို မေျပာင္း လဲပဲ (Fixed႕rate)  နဲ့ သတ္မွတ္ထားျပီး အခ်ိန္အကန့္အသတ္ တစ္ခုအတြင္းမွာ မွဳလေငြလဲလွယ္နဳန္း အတိုင္းပဲ အတိုးနဲ့ အရင္းေပါင္းျပီး ျပန္ဆပ္ရမယ္လို့ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ဒီလိုဆိုရင ္ေရရွည္မွာ ဘာေတြ ျဖစ္လာနိဳင္မလဲ........ ? ။

ဥပမာ  တစ္ခုေပးမယ္ဗ်ာ။ အစိုးရက လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ကို (September႕2018) မွာေဒၚလာ တစ္ေသာင္း ထုတ္ေခ်းမယ္ ဆိုၾကပါစို့။ အတိုးကေတာ့ တစ္ႏွစ္မွာ (၂) က်ပ္တိုး (2%APR) ဆိုၾကပါစို့။ထုတ္ေခ်းတ ဲ့အခ်ိန္မွာေငြလဲနဳန္းက (1USD=1500Kyats) နဲ့ သေဘာတူထားၾကျပီး၊ျပန္ဆပ္တဲ့ အခါမွာလဲ ဒီနဳန္းအတိုင္းပဲ မေျပာင္းလဲရဘူးလို့ သေဘာတူထားၾကရမယ ္ဆိုၾကပါစို ႔။
ဒီလိုဆိုေတာ့ လုပ္ငန္းရွင ္တစ္ေယာက္ဟာ အဲဒ ီ(USD$10,000) တစ္ေသာင္းက ိုထုတ္ေခ်းသြားျပီးျမန္မာေငြသိန္း (၁၅၀)က်ပ္က ိုအစိုးရဆီမွာ အေပါင္ထားခဲ့မယ္ ဆိုၾကပါစို့။

တစ္ႏွစ္ျပည္လ ို့(September႕2019) ၾကရင္ လုပ္ငန္းရွင္ကအဲဒီ( USD$10,000 ) ကိုျပန္ဆပ္ရမယ္၊ျပီးရင ္အစိုးရဆီမွာ မိမိအေပါင္တင္ထားခဲ့တ ဲ့ျမန္မာေငြသိန္း (၁၅၀) က်ပ္ကိုျပန္ထုတ္ယူရမယ္ ဆိုၾကပါစို့။

တစ္ကယ္လို့ သူယူထားတ  ဲ့(USD$10,000)ကိုျပန္လာမဆပ္ရင္ေတာ ့အစိုးရက သူအေပါင္ တင္ထားတ ဲ့ျမန္မာ က်ပ္ေငြသိန္ း(၁၅၀) က ိုသိမ္းယူလိုက္မယ္ ဆိုပါစို့ ဒါဆိုရင္ ဘာေတြျဖစ္ဦးမလဲလ ို့ၾကည့္ၾက ရေအာင္ဗ်ာ။


14 August 2018

ျမန္မာ ဟူသည္ျမန္မာ ဆုိတာ ဘာမွန္းေတာင္ မသိတဲ႔ သူေတြေႀကာင့္ ျပန္တင္ပါသည္။

ျမန္မာ ဟူသည္ . . . . .
ျမန္မာ လူမ်ိဳးေတြဟာ ျမန္မာ ဆိုတဲ႔ အမည္နာမကို ဘယ္အခ်ိန္က ခံယူူခဲ႔ၿပီး ဘယ္သူေတြက အသိ အမွတ္ျပဳ ေခၚေဝၚခဲ႔ၾကပါသလဲ . . . ?

ျမန္မာ ဆိုတဲ႔ ေဝါဟာရဟာ ျမန္မာ လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ စ႐ိုက္သဘာဝ ဝိေသသ လကၡဏာကို ေဖာ္ျပတဲ႔ေဝါဟာရ ဟုတ္ မဟုတ္ သိ႐ွိဖို႔ အဲဒီေဝါဟာရ ရဲ႕ အရင္းအျမစ္နဲ႔ ဘယ္အေၾကာင္းေတြေၾကာင္႔ ျမန္မာ လူမ်ိဳးဆိုၿပီး ျဖစ္ေပၚလာရတယ္ ဆိုတာကို _

ျမန္မာ ဆိုတဲ႔ ေဝါဟာရကို အဦးအစ အေစာဆံုး အမွတ္အသား အေနနဲ႔ ေတြ႕႐ွိရတာ ကေတာ႔ သကၠရာဇ္ ၄၅၂ ပုဂံေခတ္ ခရစ္ႏွစ္ ( AD 1190 ) ျပည့္ႏွစ္ အမတ္ႀကီး သိဃၤသူ ေရးထိုးခဲ႔တဲ႔ ပုဂံၿမိဳ႕ေတာင္ဂူနီ ေက်ာက္စာ မွာ စတင္ေတြ႕႐ွိရတယ္လို႔ သုေတသီ တို႔က ဆိုပါတယ္ ။

အဲဒီ ေက်ာက္စာမွာ ျမန္မာ ဆိုတဲ႔ ေဝါဟာရကို အထင္အ႐ွား ေရးထိုး ထားတာကို အခုထိ ပုဂံၿမိဳ႕ ယဥ္ေက်းမွဳ ျပတိုက္ အတြင္းမွာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္ ။

အဲဒီေက်ာက္စာ သကၠရာဇ္ထက္ ႏွစ္ ၉၀ ေလာက္ ေစာတဲ႔ က်န္စစ္သား မင္းႀကီးရဲ႕ နန္းတည္ မြန္ေက်ာက္စာ ( AD 1102 ) မွာ ျမန္မာ ကို "မိရမာ" လို႔ ေရးထိုးထားလို႔ ( AD 1342 ) မွာ ေရးထိုးခဲ႔တဲ႔ျမန္မာေက်ာက္စာမွာ "ၿမံမာ" လို႔ ေရးထိုးထားတာကို ေတြ႕ရၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေက်ာက္စာေတြနဲ႔ မွင္စာေတြမွာေတာ႔ ၿမံမာ ၊ ျမန္မာ ( ဒါမွမဟုတ္ ) ျမမၼာ လို႔ ေရးထိုးလာၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္ ။

ျမန္မာ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္တဲ႔ ေ႐ွး တ႐ုတ္ ရာဇဝင ္မွတ္တမ္းေတြမွာ ေ႐ွးအခါတုန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေစာပိုး လို႔ ေခၚဆိုၾကေၾကာင္း ၊

တ႐ုတ္ ဟန္မင္းမ်ား လက္ထက္ ( BC 202 မွ AD 263 ) မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဘန္ လို႔ ေခၚဆိုၿပီး ၊
တ႐ုတ ္တန္မင္းမ်ား လက္ထက္ ( AD 618 - 907 ) မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ိုပိေယာ ( ပ်ဴ ) လို႔ ေခၚဆိုခဲ႔ၾကေၾကာင္း ၊
ဆြန္မင္းမ်ား လက္ထက္ ( AD 960 ) ခန္႔မွာ မိယင္ လို႔ ေခၚဆိုခဲ႔ၾကေၾကာင္း ၊ အဲဒီ မင္းေတြ လက္ထက္က မိယင္ ( ပ်ဴ ) ေတြဟာ တ႐ုတ္ တို႔နဲ႔ ဆက္ဆံ ကူးသန္း သြားလာမွဳေတြ စတင္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ ။

 

14 June 2018

ယံုၾကည္မႈ သဒၶါတရားနဂါးေဒၚဦး ဆိုတာ ဖဆပလေခတ္ နဲ႔ မဆလေခတ္ အေစာပိုင္းေလာက္မွာ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ လုပ္ငန္းရွင္ ၊ က်ိက်ိတက္ သူေဌး ။ အဆင္းေရာ အခ်င္းေရာ ရွိသူ ၊ ၿပီးေတာ့ ဆရာမႀကီး လူထုေဒၚအမာရဲ႕ အစ္မ အရင္း ။ နဂါးေဆးလိပ္ နဲ႔ ႀကီးပြား ခ်မ္းသာခဲ့သူပါ ။

သူ႔ အလႉေတြ ဗမာျပည္မွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္ ။ ပုပၸါး၊ စစ္ကိုင္းေတာင္႐ိုး တို႔မွာ သူ႔ေကာင္းမႈေတြ ျမင္ခဲ့ ဖူးပါတယ္ ။ လူကိုယ္တိုင္ေတာ့ မျမင္ဖူးဘူး ။ ဘယ္ျမင္ဖူးမလဲ ၊ သူလို ကုေဋႂကြယ္ လုပ္ငန္းရွင္ သူေဌးမႀကီး အနား သာမန္ေတာသား ကပ္နွိုင္တာမွတ္လို႔ ။

မန္းေလး သၾကၤန္ နဂါး မ႑ပ္ နာမည္ႀကီးတယ္ ၊ အဲဒီမွာ သူ႔ ျမင္ေကာင္း ျမင္နွိုင္တယ္ ဆိုေပမယ့္ မန္း သၾကၤန္ကို ဟိုေခတ္က ဘတ္စ္ကား အခက္အခဲေၾကာင့္ မေရာက္ဖူးခဲ့ပါဘူး ။ တစ္ေခါက္တစ္ေလ ေရာက္ဖူးျပန္ေတာ့လည္း အေပါင္းအသင္း ဧည့္သည္ေတြနဲ႔ မူးေနတာနဲ႔ပဲ ေရာက္သင့္တဲ့ေနရာေတြ မေရာက္ခဲ့ျပန္ပါဘူး ။

ေတြ႕မယ့္ေတြ႕ေတာ့ ၈၄ လမ္း နဂါးတိုက္ေပၚမွာပဲ အနီးကပ္ ေတြ႕ရတာပါ ။ ကိုယ့္ ကုသိုလ္ကံ ယံုေတာင္ မယံုဘူး ။ ဗမာျပည္မွာ ဒီေလာက္ နာမည္ႀကီးတဲ့ သူေ႒းမႀကီးနဲ႔ အနီးကပ္ စကားေျပာခြင့္ ရလိမ့္မယ္လို႔ လံုးဝ မေမွ်ာ္လင့္ပါဘူး ။

ဒါေပမယ့္ ကံဆိုးခ်င္ေတာ့ နဂါးေဒၚဦး နဲ႔ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရခ်ိန္မွာ သူဟာ ဇရာေၾကာင့္ သူငယ္ျပန္ေနပါၿပီ ။ ( ေဆးအေခၚ အယ္လ္ဇိုင္းမား ေရာဂါ ထင္တယ္ ။ ) နဂါးတိုက္ ေရာက္ရျခင္း အေၾကာင္းကလည္း အဲသည္မွာ အလည္ေရာက္ေနတဲ့ စစ္ကိုင္းေတာင္႐ိုးက သီလရွင္ ဆရာႀကီး ၂ ပါး သြားပင့္တာပါ ။ အေကၽြးအေမြး တစ္ခုအတြက္ ခ်က္ျပဳတ္ေပးဖို႔ ဆရာႀကီး ၂ ပါးကို အကူအညီ ေတာင္းထားတယ္ ။ ( အလႉရွင္က အစ္မ ) ။

10 June 2018

နိမိတ္ ေနာက္ နမာ လိုက္


 

မဲြ ၊ ​ေသ ၊ ၾကမၼာငင္​ .. စတဲ့ ႀကိယာ​ေတြကို အရမ္​းကာ​ေရာ မသံုးဖို႔ ​ေရွးလူႀကီး​ေတြ သတိ​ေပး​ေလ့ရိွတယ္​ ။ နိမိတ္​မရိွလို႔ တဲ့ ။ ငါ ​ေသခ် င္​တယ္​ ၊ မ​ေသ​ေသးဘူးလား ၊ မဲြ​ေတာ့မွာပဲ ၊ မဲြ​ေနၿပီ ၊ မဲြကိန္​းဆိုက္​ၿပီ .. အဲဒီလိုမ်ဳိ း စကား​ေတြ ၊ ဝါက် ​ေတြ ​ေျပာမိ သံုးမိရင္​ မၾကာခင္​ အျဖစ္​ဆိုး​ေတြ ၾကဳံ ရတတ္​တာလည္​း တိုက္​ဆိုင္​မႈ သက္​သက္​​ေတာ့ မဟုတ္​​ေလာက္​ဘူး ။

ဂီတမွာ တစ္ခ်ဳိ႕ သီခ် င္​းစာသား​ေတြ ၊ သီခ် င္​း အမည္​​ေတြဟာ ​ေရွာင္​နိႈင္​ရင္​ ​ေကာင္​းပါတယ္​ ။
ငယ္​စဥ္​က တံြ​ေတးသိန္​းတန္​ရဲ႕ ......

× × မိုး႐ြာရင္​ × ၾကမၼာငင္​​ေတာ့မယ္​လို႔ × မထင္​နဲ႔​ေလ မိုးရယ္​ × ×

အဲ့ဒီ ​ေတးတ စ္​ပိုဒ္​ ​ေအာ္​ဟစ္​ ညည္​းမိလို႔ ကုန္​သည္​ ​ေစ် းသည္​ မိခင္​ရဲ႕ မရိုက္​စဖူး အရိုက္​အနွက္​ ခံခဲ့ရ ဖူးပါတယ္​ ။ တံြ​ေတးသိန္​းတန္​ ကိုယ္​တိုင္​လည္​း ​ေလာကဓံ အနိမ္​့အျမင္​့ ရင္​ဆိုင္​ခဲ့ရပါတယ္​ ။

ကမၻာက် ာ္​ အဆို​ေတာ္​ မိုက္​ကယ္​ဂ်က္​ဆင္​ ဘဝ​ေနဝင္​ခ်ိ န္​ မတိုင္​မီက Bad ; Dangerous ဆိုတဲ့ သီခ် င္​း​ေတြ ( သို႔မဟုတ္​ ) စီးရီး​ေတြ ထုတ္​​ေဝဖူးတယ္​ ။ နိမိတ ္​မရိွတဲ့ သီခ် င္​း ၂ ပုဒ္​ ၊ ၃ ပုဒ္​ဟာ မၾကာခင္​ သူဘာျဖစ္​​ေတာ့မယ္​ဆိုတာ သဲလြန္​စ ​ေပး​ေနသလိုပါ ။

ျမန္​မာသံ​ေတး​ေတြ တစ္​​ေခတ္​ဆန္​းလိုက္​တဲ့ အဆို​ေတာ္​ မင္​း​ေအာင ္​ဟာ စ, ဝင္​လာကတည္​းက ` မင္​း သား​ေလးလို လြမ္​းျပမယ္​ ´ တဲ့ ။ အလြမ္​း စကားလံုးပါတယ္​ ။ သူကြယ္​လြန္​ကာနီး ထုတ္​​ေဝခဲ့တဲ့ သီခ် င္​း တစ္​ပုဒ္​ အမည္​က " ရန္​ကုန္​သူ လြမ္​းမွာစိုးတယ္​ " တဲ့ ။ စာသား​ေတြက ...

× × ရန္​ကုန္​သူ​ေရ × လြမ္​းလို႔က် န္​ × လြမ္​းလို႔က် န္​ × × တဲ့ ။ 
ရိွ​ေသးတယ္​ ၊ × × ငါ​ေသရင္​ ငါ့ရဲ႕နံ​ေဘးမွာ × ဂစ္​တာရယ္​ × တိပ္​​ေခြ​ေလးရယ္​ × စတီရီယို ကက္​ဆက္​တစ္​လံုးရယ္​ × တမလြန္​အထိ ယူသြားရမယ္​ × × တဲ့ ။တစ္​မ်ဳိ းႀကီးပဲ ။ 

ခင္​ဝမ္​းက `` နႈတ္​ဆက္​ခဲ့ပါတယ္​ ´´ တဲ့ ။
စာသားက ..
× × နႈတ္​ဆက္​ ခဲ့ပါတယ္​ × ကြၽန္​​ေတာ္​ သြား​ေတာ့မယ္​ × လမ္​းရဲ႕ သယ္​​ေဆာင္​ရာ × ဟိုအ​ေဝးကို × အ​ေဝးကို × ×

ျပည္​မွာ​ေဆာင္​း သီခ် င္​းမွာလည္​း ..
× × အ​ေန​ေဝး × ( ​ေရ​ေဝး ) မွာ ဆံုးရံႈးသြားရ​ေတာ့မယ္​့ × ျပည္​မွာ​ေဆာင္​း × × တဲ့ ။
( သူ ကြယ္​လြန္​​ေတာ့ ​ေရ​ေဝး သုႆ န္​မွာ ျမဳ ပ္​န ံွခဲ့ရတယ္​ ထင္​တယ္​ ။ ) ဆိုင္​ မဆိုင္​​ေတာ့ မသိ ၊
ဆရာျမဳိ႕မၿငိမ္​းရဲ႕ ` တိမ္​လႊာမို႔မို႔႔လြင္​ ´ ကို နိမိတ ္​မ​ေကာင္​းဘူးလို႔ ယူဆလို႔ အဖဲြ႕သား​ေတြက သည္​​ေတး လက္​​ေရွာင္​တယ္​တဲ့ ။

ဒါ​ေတြ အယံုအၾကည္​မရိွတဲ့ ဦးဝင္​းဦးက ျပန္​လည္​​ေဖၚထုတ္​တယ္​ ။ ဦးဝင္​းဦးလည္​း ဘာ့​ေၾကာင္​့ရယ္​ မသိ ၊ အ​ေႂကြ​ေစာခဲ့ရွာတယ္​ ။


 27 May 2018

ၿမန္မာတို႕ အရာရာ ေန၀င္ခ်ိန္ေရာက္ျပီလား ? ျမန္မာ့အေရးကို ေတြးလိုက္ျမင္လိုက္ရင္.. အရာရာေန၀င္ခ်ိန္မွာ ျမင္ေနရျပီလားလို႕ေတြးရင္း သက္ျပင္း ခ်ရတယ္။

စီးပြားေရးလား  ?...

..ေဒတာ အလြဲေတြနဲ႕ကမၻာ႕ဘဏ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အထိ အလိမ္ေတြေရာက္သြားေအာင ္လုပ္ေနၾကမွေတာ့..နိဳင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတ ြမွားေနတာ အျပစ္မျမင္ခ်င္ေတာ့ဘူး  ...ဒါေပမယ့္ေအာက္ေျခက လိမ္ေနသူေတြ၊ပါတီထဲက အနားျပာ လူလိမ္ေတြေၾကာင့္ ပိုဆိုးလာတာပါပဲ။

...ဘူးလက္ၾကီးကလည္း ေရးတယ္ ။ င
မန္း ရဲ႕ လက္ရာေတြ ထုတ္ေရးတယ္။ ငမန္း မကလို႕ေ၀လငါး ျဖစ္ျဖစ္ တိုင္းျပည္ တိုးတက္ျပီး သူတို႕ခ်မ္းသာရင္ Win-Win လို႕ေျပာလို႕ ရပါေသးတယ္။


ဥပမာေျပာရရင္ ၊ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးကိုေလးလက္ထက္ကို မီလိုက္သူေတြသိပါတယ္။ ဦးကိုေလး လက္ ထက္ မွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ၾကီးဟာ ေတာ္ေတာ္ျပဳျပင္ခဲ့ပါတယ္။ လမ္းေတြ ေသေသခ်ာခ်ာ ဂရုစိုက္ျပင္တယ္။ စီးတီး ေဂါက္ကလပ္ၾကီး လုပ္တယ္။ သူလည္း စားတာပါပဲ။

ေပမယ္႔ သူ႕လက္ေအာက္မွာ စည္ပင္၀န္ထမ္းေတ ြေပ်ာ္ၾကတယ္။ ရန္ကုန္ လူထုလည္း ေက်နပ္တယ္။ဒီေတာ့ Win-Win လို႕ေတာင္ေျပာရမလိုပါပဲ။

ဘာလဲ အဂတိလား? ...   အာဆီယံနိဳင္ငံ အားလံုး အဂတိ ကင္းတာ တစ္နိဳင္ငံမွ မရွိဘူး ။ ဗီယက္နမ္
ြားၾကည္႔ ဆိပ္ကမ္းမွာေစာင့္တဲ႔ စစ္ယူနီေဖာင္းနဲ႕ စစ္သားက အစ အရက္ေတာင္းတတ္တယ္။

ဒီေတာ့ အဂတိကင္းဖို႕က တိုက္ဖ်က္ေနရံုနဲ႕ မရဘူး ။ စနစ္ေတြျပင္ရတယ္ဆိုတာ နားလည္ဖို႕လိုတယ္။e-Governance စနစ္ေတြနဲ႕ ျပည္သူကို ၀န္ေဆာင္ မွဴေပးျပီး၊ ျပည္သူကိုျမန္ဆန္သက္ေတာင့္ သက္သာ ရွိမွု တိက်တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ေပးထားရင္ ဘယ္သူကမွ အဂတိ မလုပ္နိဳင္ၾကေတာ့ပါဘူး။

အာဆီယံနိဳင္ငံေတြ ဒီစနစ္ေတြ လုပ္ေနၾကျပီ။ ျမန္မာ က်န္ခဲ့ျပီ။ ဒါေတြမလုပ္ဘ ဲစိတ္ကူးတည့္ရာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနၾကတယ္။ တစ္ကယ္ေျပာင္းရမည့္ စနစ္ေတြက ိုမျပင္ဘဲ ေငြအရလြယ္ျပီး လူျမင္ေကာင္း တာေတြ လိုက္လုပ္ေနတယ္။

ဥပမာ .. ရန္ကုန္ စီးတီးပေရာဂ်က္ၾကီးလိုမ်ိဳးေပါ့။ ဒီေတာ့ အေၾကြးေတြတက္ ေငြေၾကး ပိုေဖာင္းပြ(က်ဆင္း တယ္ ဆိုတာ လိမ္တာပါ ။ မယံုရင္ မနွစ္က ၾကက္ဥ တစ္လံုးေစ်းနဲ႕ ဒီနွစ္ၾကက္ဥ တစ္လံုးေစ်း ပဲ ယွဥ္ၾကည့္ပါ)

ဒီေတာ ့စီးပြားေရးကိုေျပာရရင္ ဖာသည္မ တစ္ေယာက္ ေအာ္ဒါ မရလို႕ညအိပ္ေရးပ်က္ မိုးလင္း ေနတဲ့ စီးပြားေရးလို႕ ေျပာရမလိုပါပဲ အလွျပင္ရင္း မိုးသာ လင္းသြားတယ္ ေအာ္ဒါကေတာ့ မရပါဘူး။

22 May 2018

A ေနာက္ပိတ္ေတြရဲ႕ အထာ - (၂) / (၃)

 


A ေနာက္ပိတ္ေတြရဲ႕ အထာ - (၂)

USA (A ေနာက္ပိတ္) မွာဘယ္ပါတီက သမၼတ တက္တက္ သူ႔ႏိုင္ငံ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္သူအျမဲ လုပ္တာပါပဲ ။ ခရစ္ယန္ရယ္၊ မြတ္စလင္ရယ္၊ မြတ္စလင္မွာမွ ရွီအိုက္ရယ္ ဆြန္နီရယ္ ဘာမ ွခြဲျခားေနတာ မဟုတ္ပါဘူး ။

ေဒသႏၱရ စစ္ပြဲေတြ ဖန္တည္း စစ္မီးေတြေမႊး စစ္ျဖစ္တဲ့ႏိုင္ငံေတြကို မ်ဳိးဆက္ တစ္ဆက္ ႏွစ္ဆက္ ေနာက္က်တဲ့ လက္နက္ေတြ၊ ေလယာဥ္ေတြ၊ ၿဂိဳလ္တုေတြကို တရားဝင္ေရာ တရားမဝင္ပါ ေရာင္းခ် စီးပြားျဖစ္ဘို႔လုပ္ေနတာပါပဲ ။

ပြဲျဖစ္ဘို႔ေတာ့ စုျပံဳေသ လက္နက္ရွိလို႔၊ ဓာတုလက္နက္သံုးလို႔ တို႔၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္လို႔၊
လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္လို႔၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ ္မို႔လို႔တို႔၊ ဒီမိုကေရစ ီထြန္းကားဘို႔၊ လစ္ဗရယ္ဝါဒ သြတ္သြင္းဘို႔တို႔ စတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြကို လူၾကားေကာင္းေအာင ္အသံေကာင္းဟစ္၊ ကုလသမဂၢကို ေရွ႕ကထား လူမိုက္ငွားတဲ့အခါ ငွား၊ ကုလသမဂၢကိုေဘးခ်ိတၿ္ပီး ထင္ရာလုပ္တဲ့အခါ လုပ္နဲ႔၊ သူ႔ႏိုင္ငံ စီးပြားျဖစ္ဘို႔၊ သူ႔ႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ဘို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးဘို႔ရာ၊ တစ္ကမၻာလံုးက ဘယ္ႏိုင္ငံ ဘယ္လူမ်ဳိးအေပၚ မဆို မေထာက္မညႇာ လုပ္ေနတာပါပဲ ။

Might is right.ဆိုတဲ့မူနဲ႔ ထာဝရ Mighty ျဖစ္ေနဘို႔ ၾကိဳးစားေနတာပါ၊ လတ္တေလာ သူ႔အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ China containment ဗ်ဴဟာကို ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပထဝီ အေနအထား အရ ေရြးခ်ယ္ခ ံသားေကာင္ျဖစ္ေလေတာ့အေနာက္ဘက္နယ္စပ္ တစ္ေလၽွာက္မွာ
Proxy war ျဖစ္ေပၚလာဘို႔၊ ၿပည္တြင္းမွာ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ဘို႔၊ အားေကာင္းတဲ့ Institution ႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့
တပ္မေတာ္နဲ႔ သံဃာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အင္အား ခ်ည့္နဲ႔ၿပိဳကြဲဘို႔ရာ ဆိုေရာ့စ္လို လူကို အသံုးခ်ၿပီး
နည္းမ်ဳိးစံုႀကိဳးစားလာေတာ့တာပါ ။

ကမၻာ့ ဘယ္ေနရာမွာ စစ္ျဖစ္ျဖစ္ လက္နက္ေရာင္းရင ္စီးပြားျဖစ္ေလေတာ့ စစ္ပြဲ အသစ္ေတြ ဖန္တည္း ေနတာမွာ ဘကုန္းနဲ႔ျမန္မာ စစ္ျဖစ္ရင္ လက္နက္လည္းေရာင္းရ တရုတ္ႀကီး ႏွာေခါင္းေပါက္လည္း
ပိတ္ၿပီးသားျဖစ္၊ ခဲတစ္လံုးနဲ႔ ငွက္ႏွစ္ေကာင္မိမယ္႔ အကြက္ပါ ။


လက္နက္ေရာင္းျပန္ေတာ့လည္း အေဟာင္းအျမင္းေတြကို ေဈးအဆမတန္ တင္ အခ်ဥ္ေဖာက္ေရာင္း တာပါ ။

ခုေတာင္ OIC အေထာက္အပံ့နဲ႔ ဘကုန္းအတြက္ၿဂိဳလ္တု တစ္လံုး ေဈးဦးေပါက္ေရာင္းၿပီးသြားပါၿပီ ။
ျမန္မာနဲ႔ စစ္ျဖစ္ရင္သံုးဘို႔ ရည္ရြယ္တဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးၿဂိဳလ္တုပါ ။ စစ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ရင္ ဘကုန္း အတြက ္လက္နက္ေတြ ဝယ္ဘို႔ ဝိုင္းေပးၾကမ ဲ့OIC က ေဒၚလာေတြ ဘီလီယံနဲ႔ခ်ီၿပီးရအံုးမွာပါ ။