စာေပ ခ်စ္သူမ်ားအတြက္ အေထြေထြ E-Books မ်ား
နည္းပညာဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ား

နည္းပညာဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ား စုစည္းေဖာ္ျပျခင္း
သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဗဟုသုတမ်ား (ခင္ေမာင္ေဇာ္) 
ကြန္ပ်ဳတာ၀ယ္ရာတြင္ စဥ္းစားရမည္အခ်က္မ်ား
အင္တာနက္ ကြန္ပ်ဴတာသံုးရာတြင္ေဆာင္ရန္ေ၇ွာင္ရန္မ်ား
Email အေကာင့္ျပဳလုပ္ပံုနွင့္ေဘးကင္း လံုျခံဳစြာ အသံုးျပဳနည္း 
သင့္ကြန္ပ်ဳတာမွာ မရွိမျဖစ္ ထည့္ထားသင့္တဲ့ ေဆာ့၀ဲေတြအေၾကာင္း 
လုပ္ငန္းခြင္၀င္သူမ်ားနဲ ့ အေျခခံမသိေသးတဲ့ ကြန္ပ်ဳတာသမားအတြက္စာအုပ္(1) 
လုပ္ငန္းခြင္၀င္သူမ်ားနဲ ့ အေျခခံမသိေသးတဲ့ ကြန္ပ်ဳတာသမားအတြက္စာအုပ္(2)
ယေန ့အသံုးျပဳေနေသာ ATM Card မ်ားနဲ ့ Smart Card အမ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္း
A+၏ေနာက္ကြယ္.pdf
ကြန္ပ်ဳတာတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳေနေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုအေသးစိတ္သိေစဖို ့
Basic_Computer.pdf
Miscrosoft နဲ ့၀င္းဒိုးသမိုင္း
Basic Computer Training Myanmar Ebook Or Download Here 
ကြန္ပ်ဳတာတစ္လံုးရဲ့ အဓိက အေရးပါတဲ့ CPU အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
Basic_Windows_and__Microsoft_Word.pdf
Computer_Hardware_Maintenance(U_Zaw_Lin).pdf
Computer ကို Window အသစ္တင္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ USB Stick မွ Window တင္နည္းစာအုပ္
Window 8သံုးျပဳနည္းစာအုပ္
ကြန္ပ်ဳတာျပႆနာေျဖရွင္းနည္း
computer_repair_and_thinking.pdf
computer_using.pdf
ကြန္ပ်ဴတာပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ခုခံမႈနည္းပညာ 12MB
ကြန္ပ်ဳတာကို အေကာင္းဆံုး ျပဳျပင္တတ္ရန္ႏွင့္ Virus ကာကြယ္ရွင္းလင္းရန္
Window Sever 2008 Myanmar Ebook ( U Zaw Lin)
CPU.pdf
Easy_Computer_Basic_By_Myo_Thura.pdf
Forum_knowledge_(Part-1).pdf
Introduction_to_Windows_Registry.pdf
Laptop_Service_Guide.pdf
New Century Basic Electronics.pdf
pc_upgrading.pdf
PCupgrade&repair_simplified.pdf
Vista_install.pdf
ကြန္ပ်ဴတာအဆင့္တိုးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ျပဳျပင္ျခင္းပညာ.pdf
Laptop ကြန္ပ်ဴတာျပဳျပင္နည္းႏွင့္ သိသင့္စရာမ်ား 13MB Or Download Here Or Download Here 
A+ ကြန္ပ်ဴတာ အေၾကာင္း အေသးစိတ္သိစရာ(Computer Hardware Maintenance&System Administration)(U Zaw Lin) 17MBOR Download Here
ေမာ္ဒယ္နိမ့္၍ ေႏွးေကြးေသာ ကြန္ပ်ဳတာမ်ားအား အဆင့္ျမင့္တပ္ဆင္ဖို ့ Or Here
ကြန္ပ်ဴတာအတြက္လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာနည္းလမ္းမ်ား ( ၁ ) Mediafire OR Zippyshare
ကြန္ပ်ဴတာအတြက္လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာနည္းလမ္းမ်ား ( ၂ ) Mediafire OR Zippyshare
ကြန္ပ်ဴတာအတြက္လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာနည္းလမ္းမ်ား ( ၃ ) Mediafire OR Zippyshare
ကြန္ပ်ဴတာအတြက္လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာနည္းလမ္းမ်ား ( ၄ ) Mediafire OR Zippyshare
ကြန္ပ်ဴတာအတြက္လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာနည္းလမ္းမ်ား ( ၅ ) Mediafire OR Zippyshare
Adobe Acrobat 4.0 အသံုးျပဳနည္းအေသးစိတ္(ကကကြန္).pdf
Adobe Design CS3 တပ္မေတာ္သံုး ကြန္ပ်ဴတာလက္စြဲ.pdf
Adobe_PageMaker.PDF
Adobe-Acrobat-4.0.pdf
Adobe-Illustrator အဓိကေသာ့ခ်က္မ်ား.pdf
Applied AutoCAD_2002_(_Myanmar).pdf
AutoCAD_2002.pdf
AutoCAD2010_Vol.1.pdf
AutoCAD2010_Vol.2.pdf
AutoCad ၀ါသနာပါသူေတြအတြက္ ေလ့လာစရာ စာအုပ္ေကာင္း OR Download Here
Basic_Autodesk_3d_Max-MyoLwin.pdf
Autodesk 3D Maxs အင္ဂ်င္နီယာဒီဇိုင္း
Corel_Draw_(Art_Design).pdf
Core Draw X_4 Guide 
ဒီဇိုင္းေရးဆြဲတာ ၀ါသနာပါသူမ်ားအတြက္ ေၾကာ္ျငာပိုစတာ ဗီႏိုင္းမ်ားဆြဲဖို ့
IndesignCS3.pdf
learning_guide__3D_studio_max.pdf
Studio Max 3D ပညာနဲ ့ Animation ကာတြန္း ေတြ ျပဳလုပ္ခ်င္သူအတြက္
Adobe Photo Shop CS4 Tips & Tricks Top 100.pdf
Adobe PhotoShop_7.0.pdf
Adobe_Photoshop_CS.pdf
Adobe_Photoshop_CS2.pdf
Adobe_Photoshop_CS4.pdf
Adobe_Photoshop_CS5.pdf
Photoshop Cs-3 အသံုးျပဳနည္းနဲ ့ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား Or Here Or Here
ဒီဇိုင္းဆြဲတာ ၀ါသနာပါသူအတြက္ Photoshop ကိုသံုး၍ ေရးဆြဲနည္းစာအုပ္
Adobe-PhotoShop-Web-Designer-Guide.pdf
Adobe Illustrator CS -2 အသံုးျပဳနည္းနဲ ့လက္ေတြ ့သင္ခန္းစာမ်ား
Advanced_Digital_Photography.pdf
Basic PhotoShop Lessons_2.pdf
CS3 (or) photoshop ကမၻာသုိ႔အလည္တစ္ေခါက္.pdf
Photoimpact.pdf
Photoshop_cs_Tools မ်ားအသံုးျပဳနည္း.pdf
Photoshop သံုးျပီး Website ဒီဇိုင္းေရးဆြဲတတ္ခ်င္သူတို ့အတြက္ နည္းလမ္းမ်ား
Adobe Lightroom အေျခခံ အသံုးျပဳနည္း (၁) 
Adobe Lightroom အေျခခံအသံုးျပဳနည္း (၂) 
Adobe Lightroom အေျခခံအသံုးျပဳနည္း (၃) 
Adobe Premire ဗီဒီယိုတည္းျဖတ္နည္း
ဗီဒီယို တည္းျဖတ္တာ ၀ါသနာပါသူအတြက္ Cyberlink Power Director ျဖင့္ တည္းျဖတ္နည္း
အဆင့္ျမင္ဒီဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံုပညာ-စိုး၀င္း
ဓါတ္ပံုတစ္ပံုကို ဖဲြ႕စည္းရာတြင္ အလြန္အေရးပါသည့္ Leading Lines
Auto Focus ထက္ Manual Focus ကို သံုးသင့္သည့္ အေျခအေနမ်ား 
25 Photo Tips For Beginner
ဓါတ္ပံုတစ္ပံုကို ဖဲြ႕စည္းရာတြင္ အလြန္အေရးပါသည့္ အခ်က္မ်ား
ဓါတ္ပံုဖဲြ႕စည္းမွဳဆိုင္ရာ မွတ္စု 
ဓါတ္ပံုမွာ Noise ဘာေၾကာင့္ ေပၚလာရသနည္း 
ဓါတ္ပံုပညာဆိုင္ရာ မွတ္စုမ်ား - Composition
ဓါတ္ပံု၏ ဖဲြ႕စည္းမွဳ ဆိုင္ရာ ဥပေဒသ (Photo Composition Rules)
ရွဳခင္းပံု
လေရာင္ေအာက္က ညေနရွဳခင္းမ်ား 
အေကာင္းဆံုး Focus ျဖစ္လာေစဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရန္
Cheat-Sheet-by-lukezeme 
Color
DSLR Metering အေၾကာင္း သိေကာင္းဖြယ္ရာ 
Focus အေရးၾကီးျခင္းႏွင့္ ျပတ္သားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္း
Macro Photography
Nero-8 အသံုးျပဳဲနည္း အေသးစိတ္-ဦးေအာင္လင္း
Mp3-Mp4 အသံုးျပဳနည္း၊ ျပဳျပင္နည္း၊ ဗိုင္းရပ္စ္ရွင္းနည္း OR Download Here
၀ိုင္ဖိုင္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ အေျခခံပညာ
Wi Fi Network လံုျခံဳေရး စာအုပ္ 
Youtube အသံုးျပဳနည္း အေသးစိတ္ 
Skype အသံုးျပဳနည္း
Android ေပၚမွလက္ေတြ႕အသံုးခ်နည္းပညာ.pdf
Android_Users_Gide.pdf
Basic Android
Creation Android application easily.pdf
How_To_Creat_Android_Appwww.soesoediary.org.pdf
Online Offline Application ေရးသားနည္း
Firmware တင္နည္းမ်ား စုစည္းမႈ (ျမန္မာလုိ E-Book) OR Download Here
ကြန္ပ်ဴတာေရာဂါမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေဆး.pdf
Practical attacks against WEP and WPA.pdf
Cracker Guide 2.2.pdf
Cracker Guide 1.1.pdf
Cracker လမ္းညႊန္ နည္းပညာမ်ား ပထမပိုင္း
Cracker လမ္းညႊန္ နည္းပညာမ်ား ဒုတိယပိုင္း
facebook Hacking.pdf
MyanmarBasicHackingebook.pdf
အေျခခံ Hacking နည္းပညာစာအုပ္ (ျမန္မာဘာသာျပန္)
Hacking ေလ့လာလိူသူအတြက္ IISWebsite Hacking with Windows7
Hacking သမားအတြက္ ဟက္ကာလက္စြဲ -ေရးသူ ေခတ္100
wifi hacking နည္းလမ္း( ပထမနည္း )
wifi hacking နည္းလမ္း( ဒုတိယနည္း )
Website Hacking အတြက္ သင္ေထာက္ကူ SQL injection နည္းပညာ
ရုိးသားစြာ ထုိးတြင္းေလ့လာျခင္း (Honest Hacking) 
Hacking စာအုပ္ေပါင္: ၄၀ (ျမန္မာ) OR Download Here
Idevices မ်ားတြက္ လက္ေတြ႔သံုးနည္းပညာ-သန္းထိုက္.pdf
iphone-ipad-ipod JailBreaking -Unlocking -အသံုးျပဳနည္း
I Phone - I Pod အသုံးျပဳနည္း
Facebook ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား-စုၾကည္ေထြး.pdf
Facebook နဲ ့ဆိုင္တဲ့ နည္းပညာဆိုင္ရာေတြ ေရးထားတဲ့စာအုပ္
Google_Apps_email.pdf
ေဇာ္လင္း - facebook,email& Advenced internet All in one.pdf
အင္တာနက္ Email အသံုးျပဳနည္းနဲ ့ Facebook အသံုးျပဳနည္း အေသးစိတ္
facebook ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ ့ အသံုးျပဳနည္
Twitter အသံုးျပဳနည္း Or Here Or Here
BT5_installation.pdf
LinusOS.pdf
Linux-3-in-1 install and Knwoledge
CommandKey.pdf
Complete_Network_Guide.pdf
ISA_Sever_2006_Configuration.pdf
Networking_edition.pdf
U_Zaw_Lin_Youth__Networking_Essential.pdf
Using_Network_By_U_Aung_Lin.pdf
Beginners_guide_to_Networking_2.pdf
Access Database Basic.pdf
Networking စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ အေျခခံက်က်သိႏိုင္ဖို ့စာအုပ္
File Share-Printer Share နဲ ့ Network ပိုင္းကို ေသခ်ာေလ့လာဖို ့နည္းမ်ား
Networking ၀ါသနာပါသူအတြက္ ကြန္ပ်ဳတာအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္နည္း Or Here
Excel 2010_.pdf
Word 2010 ဦးေအာင္ျမင့္.pdf
Power Point 2007 အသံုးျပဳနည္း
KMD iOffice 2010 စာအုပ္
Office 2003 Excel and Work စာအုပ္
Access 2010 ျဖင့္ Database ေရးဆြဲနည္း
C programming_vol1.pdf
C programming vol2.pdf
Programming ေလးလာလိုသူအတြက္ Turbo C Programming ျမန္မာစာအုပ္
Programming ေလ့လာလိုေသာ သူမ်ားအတြက္ Bat ဖိုင္ေရးနည္းအေျခခံ
Matlab_2006_MM_book.pdf
Using_MathLAB.pdf
C++ (Vol.1)C++ (Vol.2)C++ (Vol.3)
ပရိုဂမ္ေရးဆြဲနည္း နဲ ့၀က္ဆိုဒ္ဒီဇိုင္းေရဆြဲနည္း
Java Programming Myanmar Ebook
Java သင္ခန္းစာမ်ား
Java Programing (ျမန္မာလိုစာအုပ္) OR Here 
Website Design ေရးဆြဲနည္းစာအုပ္
Web Developer ,Web Designer ၀ါသနာရွင္ေတြအတြက္ PHP စာအုပ္
Digital_Video_Editing.pdf
Learning_Premiere.pdf
Ulead_VideoStudio_6.pdf
လက္ေတြ႔အသံုးက် ရုပ္သံတည္းျဖတ္နည္းမ်ား.pdf
Basic_Joomla_Google_Apps.pdf
Building.Free.Websites.By.MyoThura.pdf
Content Management System (CMS).pdf
Content_Management_System___Dynamic_Portal_Engine.pdf
DHCP_Problems.pdf
dolphin installation by morris.pdf
Domain_Name_System__DNS__Server.pdf
Dynamic_Host_Configuration_Protocol_DHCP.pdf
Getting Started with MediaFire.pdf
How_to_install_Wordpress.pdf
how_to_make_myanmar_blog.pdf
HTMLမိတ္ဆက္.pdf
Joomla.pdf
Leaning_Webdesign.pdf
Making Blog by Nyi Lin Set.pdf
Making__CHM_file.pdf
Making_Blog_soesoediary.org.pdf
Making_Blog.pdf
MMPHPEbook.pdf
Mobile__Web_Design_Elements by using photoshop cs5.pdf
MySQL_lessons_in_Burmese.pdf
ဘေလာ့မွာ LABELS ထည့္နည္း LINK ခ်ိတ္နည္း အျပည့္အစုံ( PDF-စာအုပ္) OR Download Here
ဘေလာ့ကာတစ္ေယာက္အတြက္ သိသင့္စရာေထြေထြရာရာ MEDIAFIRE OR ZIPPYSHARE
ဘေလာ့ကာရဲ႕ Template ကို Download ရယူနည္း ႏွင့္ ထည့္သြင္းနည္း ( pdf စာအုပ္ ) Or Download Here
ဘေလာ့တခုရဲ႕ မုရင္း Template အလြယ္ဆုံးျပင္နည္း OR Download Here 

Internet မွာေငြရွာနည္း.pdf
အနာဂတ္ အတြက္ အြန္လိုင္းေငြရွာနည္း.pdf
E Diagram Flowchart ေရးဆြဲနည္း
စက္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ ဒီဇိုင္နာ အင္ဂ်င္နီယာေတြအတြက္ Sketchup ျမန္မာစာအုပ္
လွ်ပ္စစ္ပညာနဲ ့ပတ္သက္လို ့ ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ အေျခခံစာအုပ္ေကာင္း

****************************************************************


အေထြေထြစာအုပ္မ်ား

အလုပ္ရွာေနသူေတြနဲ ့ စာရင္းကိုင္လုပ္မယ့္ သူေတြအတြက္ စာအုပ္ေကာင္း
မသိမျဖစ္ သိထားသင့္ေသာ စကားေျပာပံုစံမ်ား အဂၤလိပ္စကားေျပာ စာအုပ္ OR Download Here 
ကိန္းဂဏန္းပညာျပကြက္ဆန္းမ်ား(၀င္းျမတ္သန္း)
ဖဲမ်က္လွည့္ျပသနည္းမ်ား (စေကၠာမ)
မ်က္လွည့္ျပသနည္းေပါင္း 100 (စေကၠာမ)
က်န္းမာေရးဗဟုသုတ(မ်ဳိးေအာင္ေဆြ).pdf
စိတ္ေရာကိုယ္ပါေဝဒနာစံုDr kyin mg nyo.pdf
ဆရာဝန္မ်ားညႊန္ျပသည့္အိမ္တြင္းေဆးကုသနည္းမ်ား.pdf
တရုတ္ေက်းလက္ဓာတ္စာကုထံုး-ေမာင္ေမာင္လိႈင္.pdf
ရာသီမလာခင္ လူသတ္ခ်င္ႏွင့္ ေရႊမင္းသမီးတို႔ရဲ႕ စပ္စပ္စုစုေမးခြန္းမ်ား.pdf
အဟာရႏွင့္ဆိုင္ေသာက်န္းမာေရး-DrAyeKyaw.pdf
ဣထၱိယႏွင့္ကင္ဆာ.pdf
ဣထၱိယႏွင့္က်န္းမာေရး-Dr-Nan-Ohn-Mar.pdf
ေဆးဂါထာမႏ ၱာန္မ်ား(အမ်ဳိးသားမ်ားသီးသန္႔).pdf
ေဆးဖက္ဝင္ပ်ားၿမီးရြက္ႏွင့္ေဆးေဆာင္းပါးမ်ား.pdf
A Guide for Clinicians.pdf
Clinical Forensic Medicine.pdf
Clinician's Pocket Reference.pdf
LR - Pocket Medicine 3rd Edition.pdf
Medicinal Plants of Myanmar.pdf
basic drum(khtnetpc.webs.com).pdf
Fruity_Loop_Studio_10.pdf
Keyboard တီးနည္း (khinekyaw).pdf
keys and Chords.pdf
lead Guitar (khine kyaw).pdf
leadguitar(On Air).pdf
Making Music with Chords.pdf
one chord to another.pdf
UPhyoneCho.pdf
ခိုင္ေက်ာ္ အေျခခံစႏၵရားတီးနည္းစာအုပ္(khtnetpc.webs.com).pdf
လူထုေဒၚအမာ - ျမန္မာ့မဟာဂီတ.pdf

(၁)Rock Guitar တီးနည္း (ညီညီေထြး)
http://www.mediafire.com/?8ffjxou8bwb6f6y
(၂) လိဒ္ဂစ္တာ တီးခတ္နည္း (ဂီတမွဴး P.Morgan)
http://www.mediafire.com/?q82ba12vt5h46r9 
(၃) သီခ်င္းဆိုေလ့က်င့္လိုသူမ်ားအတြက္ Vocal Lesson (ခိုင္ေက်ာ္)
http://www.mediafire.com/?zc3rbhb4ibcvc2a 
(၄)အဆင့္ျမင့္ လိဒ္ဂစ္တာတီးခတ္နည္း (ခိုင္ေက်ာ္)
http://www.mediafire.com/?cltw13gxvpdumxi 
(၅)အေျခခံကီးဘုတ္တီးနည္း (ခိုင္ေက်ာ္)
http://www.mediafire.com/?jq8o2sjltnnx5qn 
(၆)အေျခခံစႏၵယားတီးနည္း (ခိုင္ေက်ာ္)
http://www.mediafire.com/?r5ij1add5m4a37j 
(၇)မဟာဂီတ ေပါင္းခ်ဳပ္ (မဟာဂီတ ဦးျပံဳးခ်ိဳ)
http://www.mediafire.com/?dcbqjoz9qqbib70 
(၈)ျမန္မာ့မဟာဂီတ (လူထုေဒၚအမာ)
http://www.mediafire.com/?f2vo9ttkyjt2cjx 
(၉)Fl Studio 10 စာအုပ္ (၀င္းဟိန္း)
http://www.mediafire.com/?uk49v7a5w4ok6du 
(၁၀)အေျခခံဒရမ္တီးခတ္နည္း (ထက္မိုး)
http://www.mediafire.com/?kq079dxngoayo2c 
(၁၁)ေကာ့ဒ္တစ္ခုမွ ေကာ့ဒ္တစ္ခုဆီသို႕
သီခ်င္းေရးလိုသူေတြသိထားရမည့္အသံ (၅)သံ(အလိမၼာ)
http://www.mediafire.com/?q5udq1bowjnvblc 
(၁၂)ကီးႏွင့္ေကာဒ္ (အလိမၼာ)
http://www.mediafire.com/?h81k96h1ry69f3m 
(၁၃)ေကာ့ဒ္မ်ားျဖင့္ ေတးသီခ်င္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း (အလိမၼာ)
http://www.mediafire.com/?4p348ogtaua4d0r 
(၁၄)အိတ္ေဆာင္ ဂစ္တာေကာ့ဒ္ (ကိုေပါက္)
http://www.mediafire.com/…/ab4zesh9v…/kopauk%20(onairmm).pdf 
(၁၅)လိဒ္ဂစ္တာတီးခတ္နည္း ဒုတိယဆင့္ (ကိုေပါက္)
http://www.mediafire.com/…/…/kopautleadguitar%20(onairmm).pd 
(၁၆)ဆရာလြတ္အေျခခံ လိဒ္ဂစ္တာေကာ့ဒ္(တကၠသိုလ္ႏိုင္၀င္းထြန္း)
http://www.mediafire.com/…/kxs…/takathowinngtun(onairmm).pdf 
(၁၇)ေဘ့စ္ဂစ္တာတီးခတ္နည္း ( P.morgan)http://www.mediafire.com/…/iedj0uq1…/pmorgan%20(onairmm).pdf

သံစဥ္ရွာ သီခ်င္းေရးသူ သီဆိုသူ ဂီတသမားမ်ားအတြက္ စာအုပ္သီခ်င္းဆိုနည္းစာအုပ္
စိုက္ပ်ိဳးေရး - မိႈစိုက္နည္းအဆင့္ဆင့္.pdf
စီးပြားျဖစ္-သစ္ေမႊးပင္-စိုက္ပ်ိဳးေရး.pdf
ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမစိုက္ပ်ဳိးနည္း.pdf
သိုင္းေျပာင္းျပန္ ေျပာင္းျပန္ေမာင္ေလး.pdf
jeetkunedo (On Air).pdf
koreanfighting (On Air).pdf
myanmar-bando-for-ladies.pdf
myanmarthine (On Air).pdf
secret-techniques-of-bando-and-banshay.pdf
snapshotfight (On Air).pdf
thaiboxing.pdf
Thaing-byaung-byan-basic-techniques-volume-1.pdf
thaing-byaung-byan-volume-1.pdf
100magics (Sakawma).pdf
Magic(sakawma)(OnAir).pdf
အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္ကာယအလွ ေလ့က်င့္ခန္းစာအုပ္
LuLuCookingFinal.pdf
ကိုးရီးယားအစားအစာခ်က္နည္းမ်ား-နန္းအိခိုင္.pdf
ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ အဟာရဟင္းလ်ာမ်ား.pdf
မိသားစု ေန႔စဥ္သံုးဟင္းခ်က္နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး.pdf
ဟင္းခ်က္နည္းႏွင့္ဟင္းအတြဲအစပ္မ်ား(နန္းစန္းစန္းေအး).pdf
အလြယ္အဆံုးမုန္႔လုပ္နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး.pdf
၁၄ ရက္အတြင္းအရပ္ရွည္နည္း.pdf
ကြယ္လြန္သူအားရည္စူး၍အလွဴဒါနျပဳလုပ္နည္း.pdf
ချမတ္ၿငိမ္း - လက္ေဆာင္မြန္.pdf
စႏၵီ (Artist) - ဖုန္းေရႊအေဆာင္လဘ္ေကာင္ေလးမ်ား.pdf
ဆုထူးပိုင္ဦးေက်ာ္ - ေလာကီပညာပေဒသာက်မ္း.pdf
တကၠသိုလ္စိုးမိုးႏိုင္ - ေအာင္ျမင္သူတို ့၏ႏွလံုးအိမ္.pdf
တားေရာ့ေဟာနည္း-မင္းသိခၤ.pdf
ဖုန္းေရႊအေဆာင္လဘ္ေကာင္ေလးမ်ား.pdf
မုိးတိမ္ကဗ်ာ.pdf
မေကြးဝင္းျမင့္ - အတိတ္နမိတ္.pdf
ယၾတာမ်ား-မင္းသိခၤ.pdf
ျမတ္ၿငိမ္း-ဘဝကိုၾကက္ေျခခတ္ခဲ့ရေပမယ့္.pdf
ျမတ္ျငိမ္း-ဖိနပ္ေျခာက္ရန္ေဆာင္ရြက္နည္း.pdf
လက္ေတြ႕သိပၸံနည္းက်လူကဲခတ္နည္း.pdf
အိပ္မက္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္အသားလႈပ္နိမိတ္.pdf
အေဖေပးတဲ့အေမြ(ျမတ္ျငိမ္း).pdf
ေတာ္ခ်င္တတ္ခ်င္စိတ္(ဘာသာျပန္).pdf
ေဗဒင္ - အိပ္မက္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အသားလႈပ္နိမိတ္.pdf
ေသာကကင္းေ၀းေနႏိုင္ေရး-တက္တိုး.pdf
စာေရးဆရာ ျမသန္းတင့္ - 35 အုပ္
စာေရးဆရာ ျမသန္းတင့္ - 9 အုပ္
စာေရးဆရာ ျမသန္းတင့္ - 6အုပ္
စာေရးဆရာ ေဆြမင္း-ဓႏုျဖဴ-တြတ္ပီ-10 အုပ္-
စာေရးဆရာ ေဆြမင္း-ဓႏုျဖဴ-တြတ္ပီ-6အုပ္
စာေရးဆရာ ေဆြမင္း-ဓႏုျဖဴ-တြတ္ပီ- 6 အုပ္
စာေရးဆရာမ ခင္ခင္ထူး 10 အုပ္
စာေရးဆရာ ေမာင္စိန္၀င္း(ပုတီးကုန္း) 10အုပ္
စာေရးဆရာ ခ်စ္ႏိုင္(စိတ္ပညာ) 5 အုပ္
စာေရးဆရာမ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး 13 အုပ္
စာေရးဆရာ နီကိုရဲ 41 အုပ္
စာေရးဆရာ အၾကည္ေတာ္ စာအုပ္ 47 အုပ္
မင္းဒင္ရဲ႕သက္ခိုင္ ၁မင္းဒင္ရဲ႕သက္ခိုင္ ၂မင္းဒင္ရဲ႕သက္ခိုင္ ၃မင္းဒင္ရဲ့သက္ခိုင္ ၄ 
တာရာမင္းေ၀ 22 အုပ္တာရာမင္းေ၀ 17 အုပ္တာရာမင္းေ၀ -3 အုပ္ 
အနာဂတ္မ်က္လံုံးရွင္ (ေအာင္ခန္.) 
ကာလီေဒ၀ီ (ေအာင္ခန္.) 
လက္သံုးေတာ္ဓါး (ေအာင္ခန္.) 
ေနဘုရားေတာ္ (ေအာင္ခန္.) 
အေမြ ေအာင္သင္း 
ေသကိန္းဆိုက္တဲ့ညႏွင့္အျခား၀တၱဳတိုမ်ား ေအာင္သင္း 
ဥာဏ္ပညာ ထက္ျမက္သူတို.လက္စြဲ ခ်စ္ႏိုင္ (စိတ္ပညာ) 
အႏွစ္၃၀ ခ်စ္ႏိုင္ (စိတ္ပညာ) 
သိပၸံမွသည္ သစၥာဆီသို. (ခ်စ္ငယ္) 
မဟာေသနာပတိ (ခ်စ္ဦးညိဳ) 
လကၤာဒီပခ်စ္သူ (ခ်စ္ဦးညိဳ) 
ေတြးသူမ်ား (ကိုတာ) 
ငယ္ကခ်စ္အႏွစ္တစ္ရာ (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား) 
ေစာရသက္ျပင္း (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား) 
ညမဖတ္ရ (သို.မဟုတ္) ေသြးစုပ္ေရာဂါ (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား) 
စိတ္ေေျပာင္းကိုခြာ (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား) 
ထမင္းလံုး တေစၧ (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား) 
ျဂိဳလ္ေမြတဲ့ပန္းတေဂါင္း (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား) 
၀ိညာဥ္၏ အရိပ္ (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား) 
သေဘၤာပ်က္ ခရီးသည္ ခုႏွစ္ေယာက္ (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား) 
လက္မတင္ကေလး (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား) 
သူေယာင္ရုပ္ (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား) 
ကမၻာကို ကိုင္လႈပ္သူ (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား) 
ငယ္ကခ်စ္ အႏွစ္တစ္ရာ (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား) 
ရွက္ျပံဳး (ခ်စ္စံ၀င္း) 
မ်က္ရည္စမ်ားႏွင့္ရယ္သံ (ေက်ာ္လိႈင္ဦး) 
ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ (ေက်ာ္ျငိမ္း) 
ေတာ္ဖလာႏွင့္စကားစျမည္ (ေက်ာ္၀င္း) 
ေတာ (လင္းေ၀ျမိဳင္) 
မာန၏ေနာက္ဆြဲတြဲမ်ား (လြန္ထားထား) 
စာဖတ္က်ြမ္းျခင္းျဖင့္ ဘ၀တိုးတက္ေရး ၁ (ဇင္သန္.) 
စာဖတ္က်ြမ္းျခင္းျဖင့္ ဘ၀တိုးတက္ေရး ၂ (ဇင္သန္.) 
စာဖတ္က်ြမ္းျခင္းျဖင့္ ဘ၀တိုးတက္ေရး ၃ (ဇင္သန္.) 
ဆင္းရဲေသာေဖေဖ ခ်မ္းသာေသာေဖေဖ (ညီသစ္) 
သူတို.အျမင္သူတို.အေတြး (ပါရဂူ) 
ကေလးျပႆနာ (ပါရဂူ) 
သူ.လိုဘုရင္ (ပါရဂူ) 
လူသံုးကုန္ပစၥည္းေရာင္းသူမ်ား (ေဖျမင့္) 
ေသရြာျပန္တို.၏အဏၰ၀ါခရီး (ဖိုးေက်ာ.) 
ဆင္သခ်ၤဳိင္းရွာပံုေတာ္ႏွင့္အျခား၀တၱဳတိုမ်ား (ဖိုးေက်ာ.) 
ပင္လယ္က်ား၊အဏၰ၀ါမီးစုန္းမ်ားႏွင့္အျခား၀တၱဳတိုမ်ား (ဖိုးေက်ာ.) 
ညီမေလးရယ္စိုးရိမ္မိတယ္ (တကၠသိုလ္ ဘုန္းႏိုင္) 
တန္းခူးေလႏွင့္ေလ်ာ့ေတာ့သည္ (တကၠသိုလ္ ဘုန္းႏိုင္) 
၀သန္ေလခ်ိန္မွန္ကူး (တကၠသိုလ္ ဘုန္းႏိုင္) 
ေခါင္းႏွင့္ပန္း (ဖိုး၀ေမာင္) 
ေအးခ်မ္းေစေသာ စကားလံုးေလးမ်ား (ဖိုး၀ေမာင္) 
ျဖစ္တည္ျခင္း ပဓါန၀ါဒႏွင့္ လူသားပဓါန၀ါဒ (ဆန္းလြင္) 
ကမာၻ.ေတြးေခၚပညာရွင္ႀကီးမ်ား (ဆန္းလြင္) 
အခ်စ္ လကၡဏာ (စံ-ဇာဏီဘို) 
အခ်စ္ ေဗဒင္ (စံ-ဇာဏီဘို) 
မီးျပတိုက္ (ေဆာင္း၀င္းလတ္) 
နံနက္ ၃နာရီ (ေဆာင္း၀င္းလတ္) 
ဆူးကေလးစူးတယ္ ခူးမယ္ (ေဆာင္း၀င္းလတ္) 
အမွတ္တရေရႊ ၆၀ (၀င္းၿငိမ္း) 
အေဖာ္ (ရွား) 
တသက္တာမွတ္တမ္းႏွင့္အေတြးေခၚမ်ား (ေရႊဥေဒါင္း) 
ျမတ္သက္ေမာ္ (ေရႊဥေဒါင္း) 
ေခါင္းတံုးေပၚထိပ္ကြက္(ေရႊဥေဒါင္း) 
ရတနာပံု (ေရႊဥေဒါင္း) 
ခရီးထြက္ရန္စီစဥ္ၾကျခင္း (ေရႊဥေဒါင္း) 
အနားသတ္သစၥာ (စိုးျမတ္သူဇာ) 
ဘ၀တစ္ခုအမွတ္တရ (ေဆြမင္း၊ ဓႏုျဖဴ) 
လူညာႀကီး (ေဆြေဆြေအာင္) 
လြယ္အိပ္ကေလး (ေဆြေဆြေအာင္) 
အေရွ.ၿမိဳ.ရိုးမွ မိုးေရစက္မ်ား (တာရာမင္းေ၀) 
ေမွာ္ဆရာရဲ.ေက်ာင္းစာအုပ္ (တာရာမင္းေ၀) 
ေကာင္းကင္အေၾကြေကာက္တဲ့လက္ (တာရာမင္းေ၀) 
ေရႊဖိနပ္မွာအစိမ္းေရာင္ (တာရာမင္းေ၀) 
ကိုယ့္လက္နဲ. ဖမ္းမိတဲ့နဂါးေငြ.တန္း (တာရာမင္းေ၀) 
ကိုးမရွိတဲ့ န၀င္း(တာရာမင္းေ၀) 
အထဲသို.၀င္ေလာ့ ဘာေၾကာင့္ရပ္ေနသနည္း (တာရာမင္းေ၀) 
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ၾကယ္ျမင္လျမင္ေလာကဓံ (တာရာမင္းေ၀) 
ၿပိဳင္ျမင္းတို.ရဲ့ခြာသံ (တာရာမင္းေ၀) 
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ဧဒင္ကေခ်သည္ (တာရာမင္းေ၀) 
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ေၾကးသြန္းယဥ္ေက်းမႈ (တာရာမင္းေ၀) 
လူငယ္တစ္ေယာက္ရဲ့ ေက်ာက္ထြင္းရာဇ၀င္(တာရာမင္းေ၀) 
ခ်စ္သံုးလီ (သန္းေဆြ) 
ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀အေၾကာင္း (ေသာ္တာေဆြ) 
ဘရန္ဒီတစ္ပုလင္း (ေသာ္တာေဆြ) 
ေက်ာက္ၿဖံဳးေက်ာ္ႀကီး (ေသာ္တာေဆြ) 
အေရွ.ကေန၀န္းထြက္သည့္ပမာ (သိန္းေဖျမင့္) 
မ်ိဳးရိုးထဲမွ ဆိုးေပႀကီးမ်ား (သုေမာင္) 
အစြမ္းထက္ဂါထာေတာ္မ်ားႏွင့္ဂမၻီရျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ား (သုသုက) 
သုခ မွတ္စု
ငလ်င္ဗံုးၾကဲခဲ့စဥ္ကႏွင့္အျခား၀တၱဳတိုမ်ား (ဦးလွ၀င္း) 
ေရႊဘံုသာ လမ္းေပၚမွာ (ဦးလွ၀င္း) 
အာဇာနည္ (ဦးႏု) 
တာေတ စေနသား (ဦးႏု) 
ဘ၀အက်ဥ္းသား (ဦးေရႊေအာင္) 
၁၉၈၈-၂၀၀၂ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ထူးျခားမႈရက္စြဲမွတ္တမ္းမ်ား
HIV မွတ္စုမ်ား ၂၀၀၄ (ေဒါက္တာသီဟ) 
ငါေျပာခ်င္သမွ်ငါ့ေၾကာင္း (ေဒါက္တာသန္းထြန္း) 
ကဗ်ာမ်ား (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း) ***** 
ေယာနသံ ဇင္ေယာ္ (ဦးဘသန္း) 
မွတ္မိသမွ် ကိုေအာင္ဆန္း၏ေက်ာင္းသားဘ၀
ကိုေဒါင္း (ေမာင္ထင္) 
ေရဘုရင္ေျမျပင္မွာေတာ့ (ၾကည္သာ) 
ေသြး (ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ မမေလး) *** 
ဂ်ဳလိယက္ဆီဆာ (မန္းတင္) 
ေရွးဘ၀ ေနာက္ဘ၀ ဗုဒၶ မေ၀ဖန္ ႏွင့္ ဓမၼစာစုမ်ား (၀င္းသိန္းဦး) 
ငွက္ေတြ ေဆာင္းမခိုမီ (ျငိမ္းေအးအိမ္) 
ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း အတြဲ (၁) အပိုင္း က (ဦးႏု) 
ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း အတြဲ (၁) အပိုင္း ခ (ဦးႏု) 
အဟိတ္- – - ၀တၱဳဇာတ္လမ္းမ်ား (သိပၸံေမာင္၀) 
ရတနာ လိုဏ္ဂူ (နတ္ႏြယ္) 
အေတြးအျမင္စာစဥ္
ပန္းတစ္ပြင့္ရဲ. ရင္ခံုသံ (၀င္း၀င္းျမင့္) 
ေဗဒါလမ္း (ေဇာ္ဂ်ီ) 
ေ၀ေ၀ရီရီ ၀တၱဳ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္) 
ျမိဳင္ (ဒဂုန္တာရာ) 
စက္၀ိုင္း (မစႏၵာ) 
ငယ္သူမို.မသိပါ (မစႏၵာ) 
ျငိဳးမာန္ဖြဲ့သူရယ္ (မစႏၵာ) 
ဂ်ီေဟာသူ (မစႏၵာ) 
အရိပ္ (မစႏၵာ) 
၀တၱဳတိုမ်ား ၆ (မစႏၵာ) 
ပုစၧာ (မစႏၵာ) 
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္က်င့္၀တ္ (ေမာင္အံ့) 
ပစပ္ရာဇ၀င္ (ေမွာ္ပီဆရာသိန္းႀကီး) 
ကိုေဒါင္း (ေမာင္ထင္)
ျမန္မာ၁၂လအေေၾကာင္း (ေမာင္ထင္) 
ဟာသမ်ားလက္ေရြးစင္ (ေမာင္ေကာင္းထိုက္) 
ဟာသမ်ားလက္ေရြးစင္ ၂ (ေမာင္ေကာင္းထိုက္) 
ဟာသမ်ားလက္ေရြးစင္ ၁၄ (ေမာင္ေကာင္းထိုက္) 
ေသေျပးရွင္ေျပး (ေမာင္ေပၚထြန္း) 
ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေခတ္ အိုင္ဒီယာစီးပြားေရး (ေမာင္စူးစမ္း) 
ထူးအေတြ.ႀကံဳအဆန္း တေစၧဇာတ္လမ္းမ်ား (ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္) 
ေတြ.ရႀကံဳရ ရွတတေလးေတြ (အီၾကာေကြး) 
မီးေရာင္ေအာက္ကို၀င္လွ်င္ (မိုးမိုး အင္းလ်ား) 
ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္မရွိ (မိုးနီလြင္) 
ေပတလူ (မင္းသိခၤ) 
၀တၱဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္ (မင္းသိခၤ) 
ဆားလင္းႏွင္းေမာင္ႏွင့္ ဘမ်ိဳးဘိုးတူ ဘယ္သန္ဘမွန္ ပထမပိုင္း (မင္းသိခၤ) 
ဆားလင္းႏွင္းေမာင္ႏွင့္ ဘမ်ိဳးဘိုးတူ ဘယ္သန္ဘမွန္ ဇာတ္သိမ္း (မင္းသိခၤ) 
မ” တတ္ပါ့” (မင္းသိခၤ) 
မေအာင္ရင္ (မင္းသိခၤ) 
မေနာမယကိုပီတာ (မင္းသိခၤ) 
ဖရန္.(ဇ)ကာ(ဖ)ကာ၏ စာ (ျမင့္သန္း) 
ေျပာရင္းေျပာေနမည့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ (နႏၵာသိန္းဇံ) 
အိုင္ဒီယာ အက္ေဆးမ်ား (ေန၀င္းျမင့္) 
ႏွလံုးသားထဲၾကြက္၀င္ေနသည္ (နီကိုရဲ) 
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္လက္တြဲေဖၚမ်ား (နီကိုရဲ) 
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ေစ်းသည္အလြဲမ်ား (နီကိုရဲ) 
တစ္သံုးခုႏွစ္ရွစ္ (နီကိုရဲ) 
လွည့္စား (နီကိုရဲ) 
သံစံုၾကဴးတဲ့ည (နီကိုရဲ) 
လြယ္အိတ္ထဲကအလြဲမ်ား (နီကိုရဲ) 
နတ္ဆိုးတစ္ေကာင္နဲ.ရင္လြဲသူ (နီကိုရဲ) 
ဇြတ္ (နီကိုရဲ) 
ဇက္ေပၚကဆီးသီး (နီကိုရဲ) 
ေရပြက္ပမာ (ျမသန္းတင့္) 
ၾကာညိုနံ.သင္းေသာေရ၀တီမ (ျမသန္းတင့္) 
ၾသဂုတ္တေစၧမ်ားႏွင့္အျခား၀တၱဳတိုမ်ား (ျမသန္းတင့္) 
လြမ္းေလကညင္း (ႏြမ္ဂ်ာသိုင္း) 
တစ္မ်ိဳးညာႏြဲ. ေသြမဖယ္ စိုးပါနဲ.ေမရယ္ (ႏြမ္ဂ်ာသိုင္း) 
ပန္းပြင့္ ခေရႏွင့္အျခား၀တၽၱုတိုမ်ား (မစႏၵာ) 
ေအာက္စ္ဖို.ဒ္ တကၠသိုလ္ ခရီးသြားမွတ္တမ္း (သိပၸံေမာင္၀) 
ျမတ္ဗုဒၶ ေဒသနာ (ေဒါက္တာ၀ါလ္ပိုလာ) 
အေမနဲ႔အေမ့အေၾကာင္း (ခ်စ္စံ၀င္း) 
ဖူးစာရွင္ (မင္းလူ) 
အမွတ္တရ (ဂ်ဴး) 
ခ်စ္သူ၏သမီး(ဂ်ဴး) 
ေရေမ်ာသီး(ဂ်ဴး) 
ေလထဲမွာပ်ံ၀ဲသူမ်ား(ဂ်ဴး) 
ကမၻာေျမရဲ့ခ်စ္သူ(ဂ်ဴး) 
အမုန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာစစ္ပြဲမ်ား(ဂ်ဴး) 
ၾကယ္စင္တံတားကမ္းပါးႏွင္းျဖဴ(ဂ်ဴး) 
ရာဇ၀င္ထဲမွာေမာင့္ကိုထားရစ္ခဲ့(ဂ်ဴး) 
လေရာင္ကိုေၾကာက္သူ(ဂ်ဴး) 
ခ်စ္ျခင္း၏အႏုပညာ(ဂ်ဴး) 
မိန္းမႏွစ္ေယာက္(ဂ်ဴး) 
ျမရဲ့လ(ဂ်ဴး) 
အက္ဆစ္တစ္ခြက္္(ဂ်ဴး) 
ခ်စ္သူလားစကားတစ္ပြင့္ပြင့္ခဲ့တယ္(ဂ်ဴး) 
ကၽြန္မနဲ႔ေဆးလိပ္(ဂ်ဴး) 
ဆရာ၀န္ႏွစ္ေယာက္(ဂ်ဴး) 
ၾကယ္ေၾကြတို႔ရဲ့အေတာင္ပံ(ဂ်ဴး) 
ကမၻာေျမရဲ့ခ်စ္သူ(ဂ်ဴး) 
ေလာကဓံႏွင့္လမ္းေလွ်ာက္အတူထြက္ျခင္း (ခ်စ္ဦးညိဳ) 
ရွက္စိတ္ (လူထုစိန္၀င္း) 
အျဖဴ (ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ မမေလး) 
အေတာင္ပံေတြရွိခဲ့ရင္ (လြန္ထားထား) 
ရွဴး (တာရာမင္းေ၀) 
ပင္လယ္ႏွင့္တူေသာမိန္းမမ်ား (ဂ်ဴး) 
အျပင္ကလူ (ၾကည္ေအး) 
ႏြမ္းလ်အိမ္ျပန္ (ၾကည္ေအး) 
ကံကိုျပင္လိုက္ပါ (ရေ၀ႏြယ္-အင္းမ) 
အပ်ိဳစင္တို႔သိဖို႔ေယာက်ၤားတို႔အေၾကာင္း (ကံခၽြန္) 
သစ္ရြက္တို႔၏ေပါ့ဆျခင္းမ်ား (ေ၀မွဴးသြင္) 
စကၠဴပန္းေတြရဲ့သီခ်င္း (ေ၀မွဴးသြင္) 
နဂါးႏိုင္ဓါး
စိုမွာစိုးလို႔မိုးမိတယ္ (မင္းခိုက္စိုးစန္) 
ေခတ္သစ္တစ္ခု၏အစ၊ အဓိပၸါယ္မ်ား၏အဆံုး (မင္းခိုက္စိုးစန္) 
ေခ်ာင္းၾကည့္တတ္သူတစ္ေယာက္ရဲ့ည (မင္းခိုက္စိုးစန္) 
ကေလးအေတြး (မင္းခိုက္စိုးစန္) 
သုည (မင္းခိုက္စိုးစန္) 
ႏွလံုးသားမိတၱဴ (အရွင္ဆႏၵာဓိက) 
လူပ်ိဳဘုရားလံုး၀မရွိ (အရွင္ဆႏၵာဓိက) 
သင္နဲ႔နံနက္ခင္းကိုသာ၀င္ခြင့္ျပဳမည္ (တာရာမင္းေ၀) 
မဟူရာေမတၱာ (ႏိုင္၀င္းေဆြ) 
မုန္း၍မဟူ (ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး) 
မိန္းမလွအမုန္း (၀င္းဦး) 
ေရႊ၀ါျပည္ (ရန္ကုန္ဘေဆြ) 
ေယာက်ၤားတစ္ေယာက္ရဲ့ျဖစ္တည္မႈ (ပုညခင္) 
အီဂ်စ္ဘုရင္မာယာရွင္ (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား) 
ေထာင္မင္းသားဦးဘိုးေတာ္ (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား) 
ကမၸလာနီေအာက္၀ယ္ (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား) 
ကၽြန္မင္းသား (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား) 
အစီရ၀တီ ကု႑လေကသာ (ခ်စ္ဦးညိဳ) 
ခ်စ္သူမင္းနႏၵာ (ခ်စ္ဦးညိဳ) 
စာမရီတို႔ထူးထူးျခား (ခ်စ္ဦးညိဳ) 
ယာဇ (ခ်စ္ဦးညိဳ) 
မေလးမဏိစႏၵာရဲ့ေႏွာင္း (ခ်စ္ဦးညိဳ) 
စြယ္စံုလက္ေဆာင္ (အၾကည္ေတာ္) 
မိုးတိမ္ပံုျပင္ (အၾကည္ေတာ္) 
ဘီလူး (အၾကည္ေတာ္) 
 (အၾကည္ေတာ္) 
အိုင္အိုဒင္းကိုကိုႀကီးႏွင့္ (အၾကည္ေတာ္) 
ပိုးေကာင္မ်ား (အၾကည္ေတာ္) 
ေတာသားႀကီး (အၾကည္ေတာ္) 
သံသရာအေကြ႔တစ္ရာ (အၾကည္ေတာ္) 
သဲလွည္း (အၾကည္ေတာ္) 
အိပ္မက္အပိုဒ္ခြဲ၉ (အၾကည္ေတာ္) 
ေရာ္ဘင္ဆင္ကရူးဆိုး (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား) 
မွ တစ္ဆင့္ (မိုးမိုးအင္းလ်ား) 
ျဖဴေမွာင္ေ၀ကင္း (မိုးမိုးအင္းလ်ား) 
ေပ်ာက္ေသာလမ္းမွာ စမ္းတ၀ါး (မိုးမိုးအင္းလ်ား) 
စိန္တစ္ပြင့္ (မိုးမိုးအင္းလ်ား) 
သိကၡာရွိတဲ့ မုန္႔ဟင္းခါး (မိုးမိုးအင္းလ်ား) 
ေ၀ဒနာ ၾကာနီပြင့္ (မိုးမိုးအင္းလ်ား) 
လရဲ့ေအာက္ဘက္မိုင္အေ၀းမွာ (ဂ်ဴး) 
ကြက္လပ္ကေလးျဖည့္ေပးပါ (မစႏၵာ) 
ပန္းစကား (မစႏၵာ) 
ေက်ာက္သင္ပုန္းေတြမိုးထားတဲ့အိမ္ (အၾကည္ေတာ္) 
နတ္ေနကိုင္း (အၾကည္ေတာ္) 
နတ္ျပည္၏နံနက္ခင္း (အၾကည္ေတာ္) 
ဆရာေတာ္ဦးဥတၲမ လြတ္လပ္ေရးစိတ္ဓာတ္မ်ိဳးေစ့ခ်ခဲ့သူ (ဦးဘရင္) 
ကံခြ်န္ - အပ်ဳိစင္တုိ႔သိဖုိ႔ 2
ကံခြ်န္ - အပ်ဳိစင္တုိ႔သိဖုိ႕ ၃
ကံခြ်န္ - အင္တာဖီးနဲ႔ ဆုိင္ဆုိင္မဆုိင္ဆုိင္ 
ကံခြ်န္ - မႏ ၱေလးကလူေတြအေၾကာင္း
ကံခြ်န္ -ေပါ့ေပါ့ပါးပါးဟာသဟာသ၀တၱဳ တုိမ်ား
ကံခြ်န္ - ၾကားဖူးနား၀ ဟာသမ်ား
ကံခြ်န္ - ဒါကဒီလုိရွိတယ္ ဟုိဟာကဟုိလုိရွိတယ္။
ကံခြ်န္ - ဒုိးဒိုးေဒါက္ေဒါက္ဟာသမ်ား
ေက်ာ္၀င္း - စိန္ေခၚၾကသူမ်ား
ခ်စ္စံ၀င္း - ေတာ္၀င္စံထားမိန္းမသား
ခ်စ္ဦးညဳိ - အီဂ်စ္နဲ႔အဂၤလန္ ႏိုင္ငံျခားကုိေမာင္သြားထာ းေလမလား
ခ်စ္ဦးညဳိ - ရုကၡစုိးနဲ႔ အျခား ျပိတၱာမ်ား 
ခ်စ္ဦးညိဳ - ရာဇကုမာရ
ခ်စ္ဦးညိဳ-၀ိဇိတာ၀ီ
ခ်စ္ဦးညိဳ - ၀ိသာခါႏွင္႔သီတာ
ခ်စ္ဦးညဳိ - စကၠ႐ုႏွင္႔ဘဒၵါ
ခ်စ္ဦးညဳိ - ရွင္ေစာပု
ခ်စ္ဦးညိဳ - မေလးမဏိစႏၵာ
ခ်စ္ဦးညိဳ -လကၤာဒီပခ်စ္သူ
ခ်စ္ဦးညိဳ - ေလာကဓံႏွင္႔ လမ္းေလ်ွာက္အတူထြက္ျခင္း
ခ်စ္ဦးညဳိ - ေနမင္းလမင္းသိန္းရာေထာင္
ခ်စ္ဦးညိဳ - ခ်စ္ေသာပါဒဧကရီ 
ခ်စ္ဦးညိဳ - ခ်စ္သူမင္းနႏၵာ
ခ်စ္ဦးညိဳ-ေဒ၀စၦရာႏွင္႔ေတ ြ႕ဆံုျခင္း
ခ်စ္ဦးညဳိ - ယာဇ
ခ်စ္ဦးညဳိ - စာမရီသုိ႕႔ထူးထူးျခားျခား
ခ်စ္ဦးညိဳ - မဏိစႏၵာဥဒါန္း
ခ်စ္ဦးညိဳ - မဟာေသနာပတိ
ခ်စ္ဦးညိဳ - အစီရ၀တီ ကု႑လေကသာ
ခ်စ္ဦးညဳိ - သမိုင္းမတြင္ေပမယ့္ သမိုင္း၀င္ေနမယ့္ စကားမ်ား
ေဆာင္း၀င္းလတ္ - ဆူးေလးဆူးတယ္ခုူးမယ္
မဟာေဆြ - အက်ၤီပါး 
မဟာေဆြ - သူပုန္ၾကီး 
မဟာေဆြ - စာေရးၾကီး 
မင္းခုိက္စုိးစံ - သုည
မင္းခုိက္စုိးစန္ - ကေလးအေတြး
မင္းလူ - သခၤ ါရမ်ား
မင္းလူ - ေခါင္းေလာင္းထုိးေသာ၀တၳဳတုိမ်ား
မင္းလူ - အခ်စ္လုိ႔အဓိပါယ္သက္ေရာက္ျခင္းမရွိေစရ
မင္းလူ - ငုိအားနဲ႔ရယ္အား
မင္းလူ - ေျခစစ္ပြဲမ်ား - ၀တၳဳတုိ္
မင္းလူ - အဖြားၾကီးသုံးေယာက္နဲ႔စကားေျပာျခင္း (၀တၳဳတုိ)
မင္းလူ - ေဒ၀တာျမိဳ႕ေတာ္-၀တၳဳတုိုိ 
မင္းလူ-စိန္အလြမ္း
မင္းလူ - အီးေကာ္လံ-၀တၳဳတုိ
မင္းလူ - ေလထန္ဖုန္း-၀တၳဳတုိ
မင္းလူ - ေျခစစ္ပြဲမ်ား - ၀တၳဳတုိ္
မင္းလူ - ညာဏ္စမ္းပုစာၧ-၀တၳဳတုိ 
မင္းလူ - ဖူးစာရွင္ကုိေရြးေတာ့မည္-၀တၳဳတုိ
မင္းလူ-ျပတုိက္ထဲက ျပဇာတ္
မင္းလူ - ငါးေလးတစ္ေကာင္ဖမ္းမိတယ္ - ၀တၳဳတုိ
မင္းလူ - ခ်စ္ျမွားရွင္အစ ခ်စ္ျမွားရွင္အဆုံး 
မင္းသိခ္-ျမနန္းႏြယ္ 
မင္းသိခ္-မုိးနဲ႔ေျမ
မင္းသိခၤ - မ "တတ္ပါ့"
မင္းသိခ္-မေနာမရျမသက္လည္
မင္းသိခ္-မေနာမရကုိပီတာ
မင္းသိခၤ - ျမဳိင္ေဟ၀န္ 
မင္းသိခၤ - ပုဏၰားဘကြန္း အပုိင္း၁အပုိင္း ၂
မင္းသိခၤ - တစ္ပြဲစားဦးေႏွာ အပါအ၀င္ အျခား၀တၳဳတုိမ်ား
မင္းသိခၤ - မုိးနဲ႔အတူ
မင္းသိခၤ - ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္နဲ႔ ျမဳိင္မဟာမျမေလး
မင္းသိခၤ -ေပတလူ
မင္းသိခၤ - ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ ေမာင္ဘခ်စ္ အပုိင္း ၁အပုိင္း ၂
မင္းသိခၤ - မေအာင္ရင္
မင္းသိခၤ - ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္နဲ႔ ပ်ားဆြဲေသာမုတ္ဆိတ္
မင္းသိခ္-ဘမ်ဳိးဘုိးတူဘယ္သ န္ဘမွန္ 
မင္းသိခ္ - မမင္းျဖဴမွန္မွန္ေျပာ
ျမသန္းတင့္ - လာျခင္းေကာင္းေသာအရွင္သခင္ (ဘာသာျပန္)
ျမသန္းတင့္၊သက္ေအာင္ - သမိုင္းစကားပန္းစကားႏွင့္ အျခားရသစာတမ္းမ်ား
ဲျမသန္းတင့္ - လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ (ဘာသာျပန္)
ျမသန္းတင့္ - ဂ်ဴပီတာဖုိက္
ျမသန္းတင့္ - ေမာ္ဒန္ကဗ်ာႏွင့္ပတ္သက္၍
ျမသန္းတင့္ - ၾကာညဳိနံသင္းေသာေရ၀တီမ
ျမသန္းတင့္ - ဓားေတာင္ကုိေက်ာ္၍ မီးပင္လယ္ကုိျဖတ္မည္
ျမသန္းတင့္ ေမွာင္မုိက္မွာငုိ (ဘာသာျပန္)
ျမသန္းတင့္ - တိမ္းေရွာင္သူ (ဘာသာျပန္)
ျမသန္းတင့္ - ၏ကရီဖြားေစာ (ဘာသာျပန္)
ျမသန္းတင့္ -ေမွာ္ရုံေတာ္မွာ ေမာလွျပီ(ဘာသာျပန္)
ျမသန္းတင့္ - စာေရးျခင္းအတတ္ပညာ (ဘာသာျပန္)
ဲျမသန္းသင့္ - လမင္းကုိထရံေပါက္မွေခ်ာင္း ၾကည့္ျခင္း
ဲျမသန္းတသင့္ - ၾသဂုတ္တေစၧ ႏွင့္ အျခား၀တၳဳတုိမ်ား
ျမသန္းတင့္ - ေရပြက္ပမာ ..
တကၠသုိလ္ဘုန္းႏိုင္ - ညီမေလးရယ္ စုိးရိမ္မိတယ္။
တကၠသုိလ္ဘုန္းႏုိင္ - ေမာင္ဘ၀ ညအလားကြယ္
တကၠသိုလ္ ဘုန္းႏိုင္ - ဝသန္ေလခ်ိန္မွန္ကူး
တကၠသိုလ္ ဘုန္းႏိုင္- ရွားေလာ့ေဒ၀ီႏွင့္ ဘာသာျပန္ ကဗ်ာမ်ား
တကၠသိုလ္ ဘုန္းႏိုင္ - ပညာရဲ႕ သေဘာ
တကၠသိုလ္ ဘုန္းႏိုင္ - တန္ခူးေလႏွင့္ေလ်ာေတာ့သည္
တကၠသုိလ္ဘုန္းႏုိင္ - မုိးေတြရြာမွျဖစ္လွ်င္ကြယ္
တကၠသုိလ္ဘုန္းႏိုင္ - ႏွင္းေငြ႔တစ္ေထာင့္ မုိးတစ္ေမွာင့္
တကၠသုိလ္ဘုန္းႏိုင္ - လြမ္း
တာရာမင္းေ၀ - ပန္းေခတ္ကလမင္း
တာရာမင္းေ၀-ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ဧဒ င္ကေျခသည္
တာရာမင္းေ၀ အေရွျမိဳ႕ ရုိးကမုိးေရစက္မ်ား
တာရာမင္းေ၀-ေရြွဖိနပ္မွာအစ မ္းေရာင္ၾကက္ေျခခတ္နဲ႔ေကာင ္မေလး
တာရာမင္းေ၀ - ျပဳိင္ျမင္းတုိ႔ရဲ႕႔ခြာသံ
တာရာမင္းေ၀-ကုိယ့္လက္နဲ႔ဖမ ္းမိတဲ့နဂါးေငြ႔တန္း
တာရာမင္းေ၀-ေကာင္းကင္အေၾကြ ေကာက္တဲ့လက္
တာရာမင္းေ၀-ေမွာ္ဆရာရဲ႕ ေက်ာင္းစာအုပ္
တာ၇ာမင္းေ၀ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ၾကယ္ျမင္လျမင္ ေလာကဓံ
တာရာမင္းေ၀ သင္ႏွင့္နံနက္ခင္းကုိသာ၀င္ ခြင့္ျပဳမည
တာရာမင္းေ၀ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ေၾကးသြန္းယဥ္ေ က်းမွဳ
တာရာမင္းေ၀ ကုိးမရွိတဲ့န၀င္း
တာရာမင္းေ၀ - လေရာင္ကုိပန္၍ ညယံ၌လည္း ေမြးေမြးျဖဴႏုိင္ၾကပါေစ
တာရာမင္းေ၀ - ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ပုရပိုက္ 
တာရာမင္းေ၀ - ရွဴး
တာရာမင္းေ၀ - သူအုိးပုတ္ေလး ကြ်န္ေတာ္ျပန္ေပးပါ
တာရာမင္းေ၀ -ပင္လယ္အတုထဲကကြ်န္း
ဒဂုန္ေရွြမွ်ား - ရုပ္ထုက်ိန္စာ
ဒဂုန္ေရွြမွ်ား - ေရြွစင္နတ္ဘုရား (ဘာသာျပန္)
ဒဂုန္ေရွြမွ်ား -ေရာဘ့္ဘင္ဆင္ကရူဆုိး
ဒဂုန္ေရွြမွ်ား -သုံးေဖာ္ညီေနာင္ 
ဒဂုန္ေရွြမွ်ား - ေစာရသက္ျပင္း
ဒဂုန္ေရွြမွ်ား - ငယ္ကခ်စ္အႏွစ္တရာ
ဒဂုန္ေရွြမွ်ား -လုူသစ္ပင္ႏွင့္ ျဖစ္ရပ္ဆန္းၾကယ္၀တၳဳမ်ား
ဒဂုန္ေရွြမွ်ား - ကြ်န္းမင္းသား
ဒဂုန္ေရွြမွ်ား - ကမာၻကုိကုိင္လွဳပ္သူ 
ဒဂုန္ေရွြမွ်ား - ကဗလာနီေအာက္၀ယ္
ဒဂုန္ေရွြမွ်ား - ေထာင္မင္းသား ဦးဘုိးေထာ္
ဒဂုန္ေရွြမွ်ား - အီဂ်စ္ဘုရင္မာယာရွင္ 
ဒဂုန္ေရွြမွ်ား - ခ်စ္ေသြးဧကရီ 
ဒဂုန္ေရွြမွ်ား - ဘ၀မုန္တုိင္း
ဒဂုန္ေရွြမွ်ား - ေမ၀ါ၏ကလဲံ့စား
နႏၵ - ေလးရူးသုန္သုန္ (ဘာသာျပန္)
နီကုိရဲ - ဇြတ္
နီကုိရဲ - ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ေစ်းသည္အလြဲမ်ား
နီကုိရဲ - ပန္းပြင့္ကုိဖယ္ၾကည့္မွျမင ္ရမဲ့လမင္း
နီကုိရဲ - ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ေစ်းသည္အလြဲမ် ား
နီကုိရဲ - ႏွလုံးသားထဲၾကြက္၀င္ေနသည္။
နီကုိရဲ - လွည့္စား
နီကုိရဲ - အုိးေလး
နတ္ႏြယ္ - ကမာၻစာေပ တေစ့တေစာင္း
နတ္ႏြယ္ - ရတနာလွဳိဏ္ဂူ (ဘာသာျပန္)
နတ္ႏြယ္ - မုိဗစ္ဗီးယား၏ အတုိင္းအတာနဲ႔ အျခား၀တၳဳတုိမ်ား
နတ္ႏြယ္ - ေရေအာက္တေစၧ (ဘာသာျပန္)
နတ္ႏြယ္ - အလည္လာတဲ့မိန္းကေလးရယ္
နတ္ႏြယ္ - မင္းမွာသစၥာလူမွာကတိ (ဘာသာျပန္)
နတ္ႏြယ္ - ဒက္ဇယ္လာ
ႏြမ္ဂ်ာသုိင္း - တစ္မ်ဳိးညာႏြဲ႕ ေသြမဖယ္ ပိုးပါနဲ႔ေမရယ္ 
ႏြမ္ဂ်ာသုိင္း - ေႏြေလကညင္း 
ေရႊဥေဒါင္း - ေဆာ္လမြန္သုိက္
ေရႊဥေဒါင္း - သူရဲေကာင္းသုံးေယာက္ အပုိင္း၁အပုိင္း၂အပုိင္း၃
ေရႊဥေဒါင္း - ဆင္စြယ္မင္းသမီး အပို္င္း၁အပိုင္း၂
ေရႊဥေဒါင္း - ဗတ္စကာဗ်ီလ္ေခြးၾကီး အပိုင္း၁အပုိင္း၂
ေရႊဥေဒါင္း - ရတနာပုံ
ေရႊဥေဒါင္း - အေတြးအျမင္ႏွင့္ ရွဴေထာင့္
ေရႊဥေဒါင္း - တသက္တာမွတ္တမ္းနဲ႔ အေတြးအေခၚမ်ား
ေရွြဥေဒါင္း - ျမသက္ေမာ္
လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္ - ပန္းမ်ားကုိေမြးေစသူ 
၀တၳဳတုိမ်ား - ဆရာစုံ
သုခ - ဒီေဆာင္းေဟမာန္
သုခ - ဂုဏ္ရည္မတူလုိ႔လား 
သိပၸံေမာင္၀ - အဟိတ္…၀တၳဳဇာတ္လမ္းမ်ား
သိပြံေမာင္၀ - စစ္အတြင္းေနစဥ္မွတ္တမ္း 
အၾကည္ေတာ္ - အိမ္ အပုိင္း(၁)
အၾကည္ေတာ္ - အိမ္ အပုိင္း(၂)
အၾကည္ေတာ္ - ရီတန္းေအာဖ့္ဘီလုူး
အၾကည္ေတာ္ - ကေ၀ပ်ဳိနိဒါန္း
အၾကည္ေတာ္ - ေက်ာက္သင္ပုန္းေတြမုိးထားတ ဲ့အိမ္
အၾကည္ေတာ္ - နတ္ေနကုိင္း
အၾကည္ေတာ္ - ေရြွမုိးသည္း
အၾကည္ေတာ္ - ဘီလူး
အထင္ကရ - မင္းနဲ႔ကုိယ္
အထင္ကရ - ေကာင္ေလးခ်စ္တဲ့သူ
အထင္ကရ - သူဖန္ဆန္းတဲ့သၾကၤန္
အီၾကာေကြး - ေတြ႕ရၾကဳံရရွတတေလးေတြ
အီၾကာေကြး - နတ္ရူးတုိ႕ေၾကာင္ႏုိင္ပါေပ ့
ကလ်ာ - ေဆာင္းဆည္းဆာ
ၾကည္ေအး - မိ
ၾကည္ေအး - အျပင္ကလူူ 
ၾကည္ေအး - ႏြမ္းလ်အိမ္ျပန္
ၾကည္ေအး - ကြ်န္မပညာသည္
ဒဂုန္တာရာ + ၾကည္ေအး - စမ္းျမညတစ္ည
ခင္ခင္ထူး - ဆံရစ္၀ုိင္း ၀တၳဳတုိမ်ား
ခင္မ်ဴိးခ်စ္ - ကုိင္းေျပာလုိက္စမ္းကြယ္ ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ
ခင္မ်ဳိးခ်စ္ဂ်ဴနီယာ၀င္း - ဆယ္ႏွစ္လရာသီပန္းမ်ားႏွင့္ ပြဲေတာ္မ်ား
ခင္ေဆြဦး - ဒုိ႔တုိင္ဌာနီ 
ခင္ႏွင္းယု - လာျခင္းေကာင္းေသာလူကေလး
ခင္ႏွင္းယု - ေမြွး
ခင္ႏွင္းယု - ဘယ္လုိေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္
ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး - ေသြး 
ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး - မုန္း၍မဟူ
ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး - အျဖဴ (၀တၳဳတုိ)
ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး - ေမ့အိမ္မက္
ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး - ပ်ဳိေလးတုိ႔အိမ္ေခါင္မုိး( ၀တၳဳတုိ)
ဂ်ဴး - ရာဇ၀င္ထဲမွာ ေမာင့္ကုိထားရစ္ခဲ့
ဂ်ဴး - လရဲ႕ေအာက္ဖက္မုိင္အေ၀းမွာ
ဂ်ဴး - ကံၾကမာကုိမယုံၾကသူမ်ား
ဂ်ဴး - ကြ်န္မ၏သစ္ပင္ 
ဂ်ဴး -ၾကယ္ေၾကြတုိ႔အေတာင္ပံ
ဂ်ဴး - ကြ်န္မခ်စ္တဲ့ျ့မဳိ႕တစ္ျမဳ ိ႕
ဂ်ဴး - ခ်စ္သူေရးတဲ့ကြ်န္မ၏ည
ဂ်ဴး - မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဖြင့္ဟ၀န္ခံခ်က္
ဂ်ဴး - ၾကယ္စင္တံတားကမ္းပါးႏွင္းျ ဖဴ
ဂ်ဴး"ဆဲတတ္သူမ်ားႏွင့္ တစ္ညေန"
ဂ်ဴး- ကြ်န္မတုိ႔မိန္းမေတြ - ၀တၳဳတုိ
ဂ်ဴး - ရဲရင့္ေသာ ႏွလုံးသား-၀တၳဳတုိ
ဂ်ဴး - ေတြ႕ခ်င္လွျပီ-၀တၳဳတုိ
ဂ်ဳး - အ၀ါေရာင္ရထား (၀တၳဳတုိ)
ဂ်ဴး -ေရေမ်ာသီး - ၀တၳဳတုိ 
ဂ်ဴး - ဖ်ားေနတဲ့ျမဳိ႕-၀တၳဳတုိ
ဂ်ဴး - နာမည္နဲ႔အသက္-၀တၳဳတုိ
ဂ်ဴး -မိန္းမႏွစ္ေယာက္-၀တၳဳတုိ
ဂ်ဴး - အႏွပညာရွင္မ်ားနဲ႔စံလက္ရာမ ်ား - ၀တၳဳတုိ
ဂ်ဴး - ေလထဲမွာကပ်ံ၀ဲက်သူမ်ား (၀တၳဳတုိ)
ဂ်ဴး - ေကာင္းကင္မပါေသာည (၀တၳဳတုိ)
ဂ်ဴး - သူတုိ႔တြန္းအားေၾကာင့္ကြ်န ္ေတာ္လုပ္မိသြားတာပါ။
ဂ်ဴး -ျမရဲ႕လ-၀တၳဳတုိ
ဂ်ဴး -မေတာ္တေရာ္-၀တၳဳတုိ
ဂ်ဴး — ျပတင္းေပါက္-၀တၳဳတုိ
ဂ်ဴး - ကမာၻေျမရဲ႕ခ်စ္သူ-၀တၳဳတုိ
ဂ်ဴး - ဘ၀ဇာတ္စရာ (၀တၳဳတုိမ်ား)
ဂ်ဴး - ငါးမွ်ားျခင္း - ၀တၳဳတုိ 
ဂ်ဴး - လူနဲ႔ၾကဳိး - ၀တၳဳတုိ
ဂ်ဴး - ေရေမ်ာသီ-၀တၳဳတို
ဂ်ဴး - ၀တၳဳတုိမ်ား
ဂ်ဴး — ကမာၻေျမရဲ႕ခ်စ္သူ 
ဂ်ဴး - ရြက္ေလွမ်ား (၀တၳဳတုိ)
ဂ်ဴး - ပင္လယ္နဲ႔တူေသာမိန္းမမ်ား
စမ္းစမ္းႏြဲ႕(သာယာ၀တီ) - ေနပန္းပြင့္ရဲ႕ အျပာေရာင္စာမ်က္ႏွာသစ္
စုိးျမတ္သူဇာ - feeling 35 (06/30)
စုိးျမတ္သူဇာ - အနားသတ္သစၥာ
ေဆြေဆြေအာင္ - လြယ္အိတ္ကေလး
ေဆြေဆြေအာင္ - လူညာၾကီး
ညဳိႏွင္းအိမ္ - အိမ္မက္ပန္း အလြမ္းႏွင္းဆီ 
ပုညခင္- ေယာက်ၤားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ျဖစ္တည္မူ 
ပုညခင္- ၾကယ္တစ္ပြင့္နဲ႔ စံပယ္ျဖဴ
ပုညခင္- လွ်ဴိ၀ွက္တိတ္ဆိတ္ေသာ
ပုညခင္- အခ်စ္နဲ႔ကၾကဳိး
ပုညခင္- ညခင္းရဲ႕ လမင္း
အျခား ဗဟုသုတ စာအုပ္မ်ား 

-----------------------------------------


အမ်ိဳးအစားအလိုက္ရွာရန္

ဘာသာျပန္စာအုပ္မ်ား
http://is.gd/n4j7eL

သမိုင္းစာအုပ္မ်ား
http://is.gd/B1PIZQ

ျမန္မာစြယ္စံုက်မ္း၊စာေပက်မ္း၊စာတမ္း၊ေက်ာက္စာစာအုပ္မ်ား
http://is.gd/4K4SFK

စာေပေဟာေျပာပြဲ mp3 ဖိုင္အပုဒ္( ၁၀၀ေက်ာ္ )
http://is.gd/SWF4Vb

အေထြေထြသုတစာအုပ္မ်ား
http://is.gd/MxlUeR)

ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းစာအုပ္မ်ား
http://is.gd/Efh2iD

လွိဳ႕၀ွက္သဲဖို၊စံုေထာက္စာအုပ္မ်ား
http://is.gd/OyQcO0

ဘာသာစကားဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ား
http://is.gd/xEB8ac

ေဗဒင္ (၈ အုပ္)
http://is.gd/Jils6L

က်မ္းမာေရးစာအုပ္မ်ား
http://is.gd/THEuKy

သိုင္း၀တၳဳမ်ား
http://is.gd/X2xMoP

ဥပေဒဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ား
http://is.gd/BwrUZ0

ေတာတြင္း-မုဆိုး-စြန္႕စားခန္းစာအုပ္မ်ား
http://is.gd/nGU0qh

စီးပြားေရး စာအုပ္မ်ား
http://is.gd/8rUUwN

မ်က္လွည့္ စာအုပ္မ်ား
http://is.gd/NadBtx

ကာတြန္းစာအုပ္မ်ား
http://is.gd/HZNPUL

ႏိုင္ငံေရးစာအုပ္မ်ား
http://is.gd/wvHykd

နည္းပညာစာအုပ္မ်ား
http://is.gd/rcfVTD

ကဗ်ာ စာအုပ္မ်ား
http://is.gd/FlMsDd

အထၱဳပၸတိစာအုပ္မ်ား
http://is.gd/UamLkV

ဂီတဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ား
http://is.gd/P7sAke

တိုးတက္ေရး၊အေတြးအျမင္၊ရသစာအုပ္မ်ား
http://is.gd/MozurG

ဂမၻီရ၊ဆန္းၾကယ္၊အံ့ဖြယ္စာအုပ္မ်ား
http://is.gd/eBWP3c

ဘာသာေရးႏွင့္ဓမၼရသစာအုပ္မ်ား
http://is.gd/DEtNJo

ဟင္းခ်က္နည္းစာအုပ္မ်ား
http://is.gd/hOsRLr

------------------------------------------------


စာေရးသူအမည္ အကၡရာစဥ္အတိုင္းရွာရန္

(က)

ကလ်ာ(၀ိဇၨာ-သိပၸံ)စာအုပ္မ်ား(၃အုပ္)
http://is.gd/hVMbe8

ကံခြ်န္၏စာအုပ္မ်ား (၇ အုပ္)
http://is.gd/vn6E7T

ကိုပိုက္စာအုပ္မ်ား(၆ အုပ္)
http://is.gd/umti0s

ကိုေရႊေတာသား၏စာအုပ္မ်ား (၉ အုပ္)
http://is.gd/Z8r5eX

ေက်ာ္ျမသန္းစာအုပ္မ်ား (၂ အုပ္)
http://is.gd/q1t3sp

ေက်ာ္ထူး ဝတၱဳစာအုပ္မ်ား(၆ အုပ္)
http://is.gd/2QiRbG

ေက်ာ္ေအာင္စာအုပ္မ်ား (၂ အုပ္)
http://is.gd/v9oNjf

ကာတြန္း ပိုးဇာစာအုပ္မ်ား (၃ အုပ္)
http://is.gd/jjebec

ကာတြန္း တင္ေအာင္နီ (ျပာဂေလာင္ျပာလေခ်ာင္) စာအုပ္မ်ား (၉ အုပ္)
http://is.gd/qyBW6K

ကုသစာအုပ္မ်ား (၂ အုပ္)
http://is.gd/p25kzd

ေကာင္းထက္စာအုပ္မ်ား (၂ အုပ္)
http://is.gd/UxOpYw

ေက်ာ္ထင္အေနာ္ရထာ (၁ အုပ္)
http://is.gd/A8dmB5

ေက်ာ္၀င္းစာအုပ္မ်ား (၁၂ အုပ္)
http://is.gd/RN6bqT

ကိုစစ စာအုပ္မ်ား (၄ အုပ္)
http://is.gd/HnMe1F

ကိုတာစာအုပ္ (၅ အုပ္)
http://is.gd/bDp722

ေကအိတ္ရွ္တီ (KHT) (ဘာသာစကား) စာအုပ္ ( ၁ အုပ္)
http://is.gd/8oyV7b

ေက်ာ္ျငိမ္းစာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/w2JDOA

ကိုကို(စက္မွဳတကၠသိုလ္)စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/R1xXGZ

က်ားေပါက္စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/YLmEpe

ကြ်န္း စာအုပ္မ်ား (၂ အုပ္)
http://is.gd/ALaLyw

ၾကဴေမႊး စာအုပ္မ်ား (၄ အုပ္)
http://is.gd/lsWJ9k

ၾကပ္ကေလးစာအုပ္မ်ား (၃ အုပ္)
http://is.gd/lJdmPH

ၾကည္ဦးစာအုပ္မ်ား (၃ အုပ္)
http://is.gd/ElMw67

ၾကည္ေအးစာအုပ္မ်ား (၇ အုပ္)
http://is.gd/DLWfi7

ကင္း၀န္မင္းၾကီးျပင္သစ္ႏိုင္ငံသြားမွတ္တမ္း (၁ အုပ္)
http://is.gd/Yspgk5

ေကျမဴး(ေရႊဘ အတၳဳပၸတၱိ)စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/IRfpyI

ကိုေပါက္ (ဖုန္းနည္းပညာ) စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/D4ITzw

__________________________________________


(ခ)

ခင္ခင္ထူး ဝတၱဳစာအုပ္မ်ား(၉ အုပ္)
http://is.gd/MDGhuG

ခင္ေဆြဦးစာအုပ္မ်ား (၃ အုပ္)
http://is.gd/wrKpaV

ခင္ေစာတင့္စာအုပ္မ်ား (၃ အုပ္)
http://is.gd/ZL38HB

ခင္ႏွင္းယုစာအုပ္မ်ား (၁၃ အုပ္)
http://is.gd/qKtKYh

ခင္မ်ိဳးခ်စ္စာအုပ္မ်ား (၄ အုပ္)
http://is.gd/LqvIAC

ခင္ေမာင္ေဇာ္စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/qQLGpz

ခင္ေမာင္တိုး (မိုးမိတ္)စာအုပ္မ်ား (၂ အုပ္)
http://is.gd/u8WKUR

ခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)စာအုပ္မ်ား (၃ အုပ္)
http://is.gd/OEFZcw

ခ်စ္ဦးညိဳစာအုပ္မ်ား (၁၆ အုပ္)
http://is.gd/IFARdj

ခ်စ္စံ၀င္း၏စာအုပ္မ်ား ( ၁၉ အုပ္)
http://is.gd/mBY2en

ခ်စ္ႏိုင္(စိတ္ပညာ) (၇ အုပ္)
http://is.gd/kkAghb

ခ်စ္စိန္လြင္ (သမိုင္း) (၁ အုပ္)
http://is.gd/fmqmN5

ခြန္ခ်ိဳျငိမ္းခ်မ္းစာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/4kAALC

ခိုင္ေက်ာ္ (ဂီတ) စာအုပ္မ်ား (၄ အုပ္)
http://is.gd/nNeuOO

ခ်ိဳ၀င္းေက်ာ္ (ဘာသာစကား) စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/Be0Ffa

_____________________________________________


(ဂ)

ဂ်ဴး၏ ၀တၳဳစာအုပ္မ်ား (၅၈ အုပ္)
http://is.gd/NvVKnR

ဂ်ဴးလီးယက္ဖူးခ်စ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/e3gMG8

ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလးစာအုပ္မ်ား(၁၂ အုပ္)
http://is.gd/230De4

ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ ဦးခ်စ္ေမာင္စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/62wDj8

ဂႏၶရီ၀ိဇၹာ စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/tn3NLO

ဂါမဏိိစာအုပ္မ်ား (၃ အုပ္)
http://is.gd/IBaPCs

ဂမၻီရေလာက မဂၢဇင္းမ်ား (၃ အုပ္)
http://is.gd/0aiO6t

ဂီတနက္သံ ကိုေစာညိန္းစာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/TtBG7D

ဂီတမွဴး P Morgan စာအုပ္ ( ၁ အုပ္)
http://is.gd/w0P26k

_____________________________________________


(င)

ျငိမ္းေက်ာ္စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/zQxdqw

_____________________________________________


(စ)

စာေပေဟာေျပာပြဲ mp3 ဖိုင္(စာေရးဆရာမ်ား) အပုဒ္၁၀၀ ေက်ာ္
http://is.gd/SWF4Vb

စိုးျမတ္သူဇာစာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/6yNLg6

ေစာငု၀ါ (က်မ္းမာေရး) စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/NmQ03H

ေစာမံုညင္းစာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/hcKNCQ

စိုင္းစိုင္းခမ္းလွိဳင္စာအုပ္မ်ား (၂ အုပ္)
http://is.gd/czTfgO

စိုင္း၀င္းျမင့္စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/oXWye3

စံဇာဏီဘို(ေဗဒင္)စာအုပ္(၁၂ အုပ္)
http://is.gd/beW9CX

စစ္ကိုင္းဦးဘိုးသင္း စာအုပ္မ်ား (၃ အုပ္)
http://is.gd/QnvfhE

စိမ့္(ပညာေရး)စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/GrYAfJ

စိန္၀င္းစိန္စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/XE8keb

စေကၠာမ(မ်က္လွည့္) စာအုပ္မ်ား ( ၂ အုပ္)
http://is.gd/ibsGds

_____________________________________________


(ဆ)

ဆုျမတ္မြန္မြန္စာအုပ္မ်ား (၁၁အုပ္)
http://is.gd/7ygKRN

ဆုထူးပန္ဦးေက်ာ္စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/AmspXN

ဆင္ျဖဴကြ်န္းေအာင္သိန္းစာအုပ္ (၃ အုပ္)
http://is.gd/6JgRnx

ဆန္းလြင္စာအုပ္မ်ား (၉ အုပ္)
http://is.gd/0kaNaP

ေဆာင္း၀င္းလတ္စာအုပ္မ်ား (၄ အုပ္)
http://is.gd/B8cqdJ

ေဆြမင္း-ဓႏုျဖဴ (တြက္ပီ) စာအုပ္မ်ား (၁၅ အုပ္)
http://is.gd/lTpFpA

ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိကစာအုပ္မ်ား (၁၂ အုပ္)
http://is.gd/gqT4bW

_____________________________________________


(ဇ)

ေဇာ္ဂ်ီစာအုပ္မ်ား (၃အုပ္)
http://is.gd/7ThS7T

ဇ၀န စာအုပ္မ်ား (၆) အုပ္
http://is.gd/gmQm44

ဇာဂနာစာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/Ezcwwj

ဇင္ေယာ္နီစာအုပ္မ်ား (၇ အုပ္)
http://is.gd/mRCuFE

ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္စာအုပ္မ်ား (၆ အုပ္)
http://is.gd/mcycKw

ေဇာ္လင္း (youth)(နည္းပညာ) စာအုပ္မ်ား (၄ အုပ္)
http://is.gd/r571cu

ေဇယ်စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/GTWzsZ

_____________________________________________


(ည)

ညီညီေထြး(ဂစ္တာ) စာအုပ္ ( ၁ အုပ္)
http://is.gd/BHJu6H

ညိဳျမ(သမိုင္း)စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/9juL8f

_____________________________________________


(ဌ)

ေဌးေမာင္(ဘာသာျပန္) စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/bZ5j7k

_____________________________________________


(တ)

တာရာမင္းေ၀စာအုပ္မ်ား (၄၈အုပ္)
http://is.gd/U68l3Q

တကၠသိုလ္ဘုန္းႏိုင္စာအုပ္မ်ား (၁၅ အုပ္)
http://is.gd/moC6DO

တကၠသိုလ္ေန၀င္းစာအုပ္မ်ား (၅ အုပ္)
http://is.gd/jcoqlw

တကၠသိုလ္နႏၵမိတ္ စာအုပ္မ်ား (၄ အုပ္)
http://is.gd/Zw4tJA

တကၠသိုလ္စိုးမိုးႏိုင္စာအုပ္မ်ား (၂ အုပ္)
http://is.gd/SRqmoM

တကၠသိုလ္စိန္တင္စာအုပ္မ်ား (၇ အုပ္)
http://is.gd/xJuHB2

တင္သန္းဦးစာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/DUEREe

တင္ႏိုင္တိုး (သမိုင္း)စာအုပ္မ်ား (၂ အုပ္)
http://is.gd/bTfNGg

တက္တိုးစာအုပ္မ်ား ( ၅ အုပ္)
http://is.gd/w1YhHq

တိုးထက္စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/muqQ98

တိုက္စိုးစာအုပ္မ်ား (၂ အုပ္)
http://is.gd/byujzW

တင့္တယ္စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/h5aLNu

တင္မုိး(ကဗ်ာ)စာအုပ္ (၆ အုပ္)
http://is.gd/geqYTm

တင္ေမာ္(ဓာတု) (ဘာသာစကားဆိုင္ရာ) စာအုပ္ (၂ အုပ္)
http://is.gd/TA7uKY

တင္စိုး (ေဘာဂဂုဏ္)စာအုပ္ ( ၁အုပ္)
http://is.gd/RqoRBh

တိုင္းရင္းသမားေတာ္ ဦးစည္သူ (က်မ္းမာေရး) စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/FpVDmL

ေတာ္ဘုရားေလးေအာင္ေဇစာအုပ္မ်ား (၂ အုပ္)
http://is.gd/jU8ge3

_____________________________________________


(ထ)

ထူးအိမ္သင္စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/Fo9kU0

ထူးေဆြေအာင္စာအုပ္မ်ား (၅ အုပ္)
http://is.gd/JOOCep

ေထာင္မွဴးၾကီးဦးသိန္း၀င္းစာအုပ္မ်ား (၂ အုပ္)
http://is.gd/C86ufw

ထက္ေအာင္ဇင္(ဘာသာစကားဆိုင္ရာ) စာအုပ္ (၂ အုပ္)
http://is.gd/ZEUCHO

ထက္မိုး (ဂီတ)စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/HmadB0

ထင္လင္းစာအုပ္မ်ား (၄ အုပ္)
http://is.gd/rjPXv2

___________________________________________


(ဒ)

ဒဂုန္ေရႊမွ်ား၏၀တၱဳမ်ား (၂၁အုပ္)
http://is.gd/jCQb7g

ဒဂုန္တာရာ၏စာအုပ္မ်ား (၉ အုပ္)
http://is.gd/elvto2

ဒဂုန္ခင္ခင္ေလးစာအုပ္မ်ား (၃ အုပ္)
http://is.gd/XUdFFY

ေဒါင္းႏြယ္ေဆြစာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/ZQnth7

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္စာအုပ္မ်ား (ကေလာင္စံု) (၆ အုပ္)
http://is.gd/0DBpTl

ေဒါက္တာခင္ေလးျမင့္(ဘာသာျပန္) (၁ အုပ္)
http://is.gd/ZeMBuk

ေဒါက္တာမတင္၀င္းစာအုပ္မ်ား (၄ အုပ္)
http://is.gd/5FeO13

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္စာအုပ္မ်ား (၂၁ အုပ္)
http://is.gd/FfbjQd

ေဒါက္တာဦးတင့္ေဆြလတ္ (က်မ္းမာေရး) စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/VVjFdw

ေဒါက္တာႏိုက္တင္ေဂးလ္(က်မ္းမာေရး)စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/4igPH2

ေဒါက္တာနန္းဥမၼာ(က်မ္းမာေရး)စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/zRJx3h

ေဒါက္တာ သန္းထြန္း စာအုပ္ (၁၃အုပ္)
http://is.gd/bq2ib8

ေဒါက္တာ တင္ေမာင္ေထြး(က်မ္းမာေရး)စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/dgOyOg

ေဒါက္တာရဲျမင့္ေက်ာ္ (က်မ္းမာေရး)စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/WdjSGC

ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ညိဳ(က်မ္းမာေရး)စာအုပ္ (၂ အုပ္)
http://is.gd/02S4qr

ေဒါက္တာေအးေက်ာ္(က်မ္းမာေရး)စာအုပ္ (၂ အုပ္)
http://is.gd/De7yoB

ေဒါက္တာေအာင္ခင္ဆင့္ (က်မ္းမာေရး) စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/sX2DIN

ေဒါက္တာေက်ာ္ျမင့္(က်မ္းမာေရး)စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/QI32t8

ေဒါက္တာျမင့္ဦး (ဂ်ီပီ)(က်မ္းမာေရး)စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/pfX5Nu

ေဒါက္တာျမတ္ျမင့္မို(က်မ္းမာေရး)စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/Gt84fw

ေဒါက္တာစိုးလြင္(က်မ္းမာေရး)စာအုပ္မ်ား (၂ အုပ္)
http://is.gd/ay8OpO

ေဒါက္တာျမင့္ျမင့္ခင္(ဟင္းခ်က္နည္း(စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/tbbTgm

ေဒါက္တာတိုးလွ(သမိုင္း)စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/CFJ2ze

ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္ (ငါးဘာသာစကားေျပာ) စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/Yz8RWT

ေဒါက္တာေအာင္ကိုကို(စီးပြားေရး)စာအုပ္ ( ၁ အုပ္)
http://is.gd/XzsNnd

_____________________________________________


(ဓ)

ဓူ၀ံစာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/EIv6Wd

ဓားဗိန္ျမိဳ႕ ဦးေမာင္ၾကီးစာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/Mr0ADJ

ဓမၼာစရိယ ဦးေဌးလွိဳင္စာအုပ္မ်ား (၁၆ အုပ္)
http://is.gd/mdnF2b

_____________________________________________


(န)

နႏၵာသိန္းဇံစာအုပ္မ်ား (၈ အုပ္)
http://is.gd/4XfYfE

နီကိုရဲ စာအုပ္မ်ား(၄၂ အုပ္)
http://is.gd/cgL6g0

နတ္ရြာမိုး၏စာအုပ္မ်ား (၁၂ အုပ္)
http://is.gd/xzub30

နတ္ႏြယ္စာအုပ္မ်ား (၈ အုပ္)
http://is.gd/kA7izq

ႏိုင္၀င္းေဆြ (ကဗ်ာ) စာအုပ္ ( ၁ အုပ္)
http://is.gd/4ooYit

ႏိုင္ပန္းလွ (သမိုင္း)စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/OKJs9G

ႏုႏုရည္(အင္း၀)စာအုပ္ (၃ အုပ္)
http://is.gd/3hE33x

ေန၀င္းျမင့္စာအုပ္မ်ား ( ၆ အုပ္ )
http://is.gd/oBrjKN

ေန၀င္းလန္ဒန္ (ေဆးပညာ)စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/p6d1P3

နန္းစမ္းစမ္းေအး (ဟင္းခ်က္နည္း) စာအုပ္(၁ အုပ္)
http://is.gd/qgWcar

_____________________________________________


(ပ)

ပဥၥမံဒီရိုင္းစာအုပ္မ်ား (၄ အုပ္)
http://is.gd/aDDGwU

ပါရဂူ၏ စာအုပ္မ်ား (၂၅ အုပ္)
http://is.gd/oixHMY

ပါေမာကၡေဒၚတင္အုန္း (စာတမ္း) စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/J3XWAO

ပုညခင္၏စာအုပ္မ်ား (၂၃ အုပ္)
http://is.gd/9NnMZR

ေပၚဦးသစ္စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/bQR7Vi

ပီမိုးနင္းစာအုပ္မ်ား (၆ အုပ္)
http://is.gd/1IGLbC

ျပည္ေက်ာ္လြင္စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/lfLKmq

ျပည့္ပိုင္မွဴးအိမ္စာအုပ္မ်ား (၁၉ အုပ္)
http://is.gd/C3Zr51

ပီစီမဂၢဇင္း( A+ အေၾကာင္း) စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/mA2DRn

_____________________________________________


(ဖ)

ဖိုးေက်ာ့၏စာအုပ္မ်ား (၉ အုပ္)
http://is.gd/01AnLx

ေဖျမင့္စာအုပ္မ်ား (၁၆ အုပ္)
http://is.gd/RilJlo

ဖြားေလာက္ၾကီး စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/IfwzQo

_____________________________________________


(ဗ)

ဗဂ်ီေအာင္စိုးစာအုပ္မ်ား (၂ အုပ္)
http://is.gd/KxQrcM

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္စာအုပ္မ်ား (၃ အုပ္)
http://is.gd/OeYe5t

ဗ်ဴးစာအုပ္မ်ား(မသိ အုပ္)
http://is.gd/e87i2r

ဗုိလ္မွဴးၾကီးေဟာင္းတင္ေမာင္စာအုပ္မ်ား (၂ အုပ္)
http://is.gd/VZ18Nt

ဗိုလ္မွဴးႀကီးစန္းပြင့္စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/bRAdlm

ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ စာအုပ္မ်ား ( ၅ အုပ္)
http://is.gd/ROrYKu

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းစာအုပ္မ်ား (၂ အုပ္)
http://is.gd/OxeH0e

ဗိုလ္တာရာ(ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္) စာအုပ္မ်ား (၃ အုပ္)
http://is.gd/2DBxK5

_____________________________________________


(ဘ)

ဘခိုင္စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/xa2awq

ဘုန္းျပည့္ေတဇာ စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/QSLGys

_____________________________________________


(မ)

မဟာစည္ဆရာေတာ္ၾကီး ႏွင့္နတ္မင္းအေမးအေျဖ (mp3ဖိုင္)
http://is.gd/8mKsHX

မဟာေဆြစာအုပ္မ်ား (၄ အုပ္)
http://is.gd/IeRHTh

မဟာဂီတ ဦးျပံဳးခ်ဳိစာအုပ္မ်ား (၂ အုပ္)
http://is.gd/0GS2cc

ေမာင္ေမာင္ (ေရႊကရ၀ိတ္)စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/Vk72bG

ေမာင္စူးစမ္း(စီးပြားေရး) စာအုပ္ ( ၂ အုပ္)
http://is.gd/16JPOA

ေမာင္သာခ်ိဳစာအုပ္မ်ား (၂ အုပ္)
http://is.gd/HAtl3Q

ေမာင္သာရစာအုပ္မ်ား (၄ အုပ္)
http://is.gd/YXx8aW

ေမာင္ျမင့္ၾကြယ္ စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/sXk6Pi

ေမာင္စိန္၀င္း (ပုတီးကုန္း) စာအုပ္မ်ား (၇ အုပ္)
http://is.gd/ARss08

ေမာင္စြမ္းရည္ စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/ioKUsH

ေမာင္သိန္းလြင္ စာအုပ္မ်ား (၂ အုပ္)
http://is.gd/wlcNIK

ေမာင္ေသြးခြ်န္စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/pFhWXk

ေမာင္ညိဳမွိဳင္း (သန္လ်င္) စာအုပ္မ်ား(၆ အုပ္)
http://is.gd/qDDNyP

ေမာင္ဆုရွင္စာအုပ္ (၉ အုပ္)
http://is.gd/OT37H5

ေမာင္လွမ်ိဳး(ခ်င္းေခ်ာင္းျခံ)၏စာအုပ္မ်ား (၇ အုပ္)
http://is.gd/QnpCyP

ေမာင္ထြန္းသူစာအုပ္မ်ား (၂၂ အုပ္)
http://is.gd/UBaj0b

ေမာင္ထင္စာအုပ္မ်ား (၅ အုပ္)
http://is.gd/gFBdlp

ေမာင္၀ဏၰ(သမိန္ေပါသြပ္ ကာတြန္း)စာအုပ္မ်ား (၈ အုပ္)
http://is.gd/BEg2Eu

မိုးေက်ာ္သူ (သိုင္း၀တၳဳ) စာအုပ္မ်ား (၂၈ အုပ္)
http://is.gd/nQJkQV

မိုးေ၀(စံုေထာက္)စာအုပ္မ်ား (၂ အုပ္)
http://is.gd/2gKrVs

ျမတ္ျငိမ္းစာအုပ္မ်ား (၆ အုပ္)
http://is.gd/aWXVPE

ျမ၀င္း (လက္ေ၀ွ႕)စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/j09jLm

ျမေႏွာင္းညိဳစာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/HICS6l

ေျမလတ္ေမာင္ျမင့္သူ (က်မ္းမာေရး) စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/FpVDmL

ေမသရ၀ဏ္ဦးစာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/2vHD4n

မိုးမိုး(အင္းလ်ား)၏စာအုပ္မ်ား (၁၃ အုပ္)
http://is.gd/W9EZVP

ေမာင္ညိဳေအး၏စာအုပ္မ်ား (၆ အုပ္)
http://is.gd/LkqMyw

ေမာင္ေခ်ာႏြယ္(ကဗ်ာ)စာအုပ္မ်ား (၅ အုပ္)
http://is.gd/Yt0wia

ေမာင္ေဇယ်ာစာအုပ္မ်ား (၂ အုပ္)
http://is.gd/6HGMRE

ေမာင္ေကာင္းထိုက္ (ဟာသ)စာအုပ္မ်ား (၄ အုပ္)
http://is.gd/VnVMe6

ေမာင္ေမာင္ညႊန္႕စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/toljE0

ေမာင္းေထာင္ဦးေက်ာ္လွ (ကဗ်ာ)စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/jE1FQb

ျမင့္စိုးလွိဳင္ စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/Cvy1uV

ေျမယာဥပေဒစာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/28YyZL

ျမသန္းတင့္၏ စာအုပ္မ်ား(၄၂အုပ္)
http://is.gd/meBchS

ျမင့္သန္းစာအုပ္မ်ား (၈ အုပ္)
http://is.gd/6KoeV0

ျမန္မာစြယ္စံုက်မ္းမ်ား (၁၆ အုပ္)
http://is.gd/064LwT

မင္းစံအိမ္ (က်မ္းမာေရး)စာအုပ္ ( ၁ အုပ္)
http://is.gd/3kLSxk

မင္းေဆြ စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/BjsJ8S

မင္းဒင္စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/uQJTnw

မင္းလူစာအုပ္မ်ား (၄၄ အုပ္)
http://is.gd/P2YnrW

မင္းခိုက္စိုးစံ၏စာအုပ္မ်ား(၂၂ အုပ္)
http://is.gd/kXRwre

မင္းသိခၤစာအုပ္မ်ား (၅၈ အုပ္)
http://is.gd/j1cPY2

မင္းျမတ္သူရ၏စာအုပ္မ်ား (မသိ အုပ္)
http://is.gd/7h0S3p

မင္းသု၀ဏ္၏စာအုပ္မ်ား (၁၁ အုပ္)
http://is.gd/spAOFS

မင္းေသာ္တာ (စိုက္ပ်ိဳးေရး)စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/VbuMQI

ျမသန္းစံ စာအုပ္မ်ား (၇အုပ္)
http://is.gd/LU72Cr

ေမာင္ျမတ္မိုးစာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/1IBZmn

ေမာင္ေသာ္ကစာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/giCGhT

ေမာင္ကိုနီ (တရားရံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန)စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/kWBF1x

ေမာင္ေပၚထြန္းစာအုပ္မ်ား (၅ အုပ္)
http://is.gd/xe8Det

မင္းကိုႏိုင္စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/FGWT4f

မိခ်မ္းေ၀စာအုပ္မ်ား (၃ အုပ္)
http://is.gd/okl9te

မွိဳစိုက္ပ်ိဳးနည္းအဆင့္ဆင့္
http://is.gd/KmJEel

မိသားစုေန႕စဥ္သံုး ဟင္းခ်က္နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးစာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/kbkhsh

ျမန္မာသတင္းေထာက္မ်ားလက္စြဲစာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/7gDePD

____________________________________________


(ရ)

ေရႊဥေဒါင္း ဝတၱဳစာအုပ္မ်ား (၁၈ အုပ္)
http://is.gd/GVpUIE

ေရာင္ျပန္ မဂၢဇင္း (၁ အုပ္)
http://is.gd/GbjkVu

ရန္ကုန္ဘေဆြစာအုပ္မ်ား (၄ အုပ္)
http://is.gd/YBk7B9

ရဲစတိုင္းစာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/FEjg3z

ရဲရွင္း-(Photoshop CS5) စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/1Y4QWa

ရေ၀ႏြယ္ (အင္းမ) စာအုပ္မ်ား (၈ အုပ္)
http://is.gd/fDwWGk

ေရႊမင္း၀န္ဦးဘုန္းျမင့္ (ဘာသာစကား)စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/QXOgBW

_____________________________________________


(လ)

လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္၏စာအုပ္မ်ား (၇ အုပ္)
http://is.gd/VkXMNv

လင္းယုန္သစ္လြင္စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/XbvUR1

လင္းညွိဳ႕ေသြးစာအုပ္မ်ား (၆ အုပ္)
http://is.gd/gpRlww

လကၤာရည္ေက်ာ္စာအုပ္မ်ား (၄ အုပ္)
http://is.gd/Qcdbv3

လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)၏စာအုပ္မ်ား (၁၇ အုပ္)
http://is.gd/33pgbm

လမင္းမိုမို၏စာအုပ္မ်ား (၁၆ အုပ္)
http://is.gd/6dh7cM

လြင္မင္းအံ့စာအုပ္မ်ား (၅ အုပ္)
http://is.gd/gUZAkS

လူေနစာအုပ္မ်ား
http://is.gd/hqBiT7

လူထုစိန္၀င္းစာအုပ္မ်ား (၈ အုပ္)
http://is.gd/zIOKWg

လူထုဦးလွစာအုပ္မ်ား (၄ အုပ္)
http://is.gd/ZV8Qz5

လူထုေဒၚအမာစာအုပ္မ်ား (၆ အုပ္)
http://is.gd/PYh6k6

လွသမိန္စာအုပ္မ်ား (၂ အုပ္)
http://is.gd/JSp7eZ

လင္းယုန္ေမာင္ေမာင္စာအုပ္မ်ား (၆ အုပ္)
http://is.gd/7MfLpJ

လီနင္စာအုပ္မ်ား (၂ အုပ္)
http://is.gd/dI4ydr

လုလု (ဟင္းခ်က္နည္း) စာအုပ္
http://is.gd/RtSRVw

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္မွဳ သိေကာင္းစရာမ်ား (၁ အုပ္)
http://is.gd/ILxT6H

_____________________________________________


(၀)

၀င္းႏိုင္ဦး(ေရနံ) (ဘာသာျပန္) စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/uQZLGX

၀င္းတင္ (ဘာသာျပန္) စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/zZGyyC

၀င္းတင့္ထြန္းစာအုပ္ (၄ အုပ္)
http://is.gd/HtiihD

၀င္းျမင့္ေအာင္စာအုပ္မ်ား (၂အုပ္)
http://is.gd/s741hG

၀င္းျမင့္(ေရႊပညာဆိုင္ရာ)စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/2lxFp4

ေ၀မွဴးသြင္စာအုပ္မ်ား (၁၈ အုပ္)
http://is.gd/KGfkEZ

ေ၀ယံလင္းေခါင္စာအုပ္မ်ား (၂ အုပ္)
http://is.gd/sHvnxN

၀င္းဟိန္း (နည္းပညာ) စာအုပ္ (၂ အုပ္)
http://is.gd/TKs8g1

၀ါ၀ါ (ဘာသာစကားဆိုင္ရာ) စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/Gfb0Gs

၀ိဇၹာ(ကာတြန္း)စာအုပ္မ်ား (၂၇ အုပ္)
http://is.gd/KTV01r

_____________________________________________


(သ)

သတိုးေတဇ၏စာအုပ္မ်ား (၁၄ အုပ္)
http://is.gd/xLK0my

သခင္ျမတ္ဆိုင္စာအုပ္ (၂ အုပ္)
http://is.gd/u2l6ya

သာဓုစာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/PnP4Qg

သက္မင္းဂ်ဴလိုင္စာအုပ္မ်ား (၃ အုပ္)
http://is.gd/wnY7En

သုသုက စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/KGle81

သုေမာင္စာအုပ္မ်ား (၇ အုပ္)
http://is.gd/euViCT

သုခ(ဦးသုခ)စာအုပ္မ်ား (၆ အုပ္)
http://is.gd/hOqerv

သုေတသီဘုန္းျမင့္ေသြးစာအုပ္မ်ား (၂ အုပ္)
http://is.gd/O6LGxf

သုေတသီျမင့္ထြန္းစာအုပ္မ်ား (၂ အုပ္)
http://is.gd/utCVxB

သခင္ဘေသာင္းစာအုပ္မ်ား (၅ အုပ္)
http://is.gd/2Czs5K

သစၥာနီစာအုပ္မ်ား (၈ အုပ္)
http://is.gd/GqMPlX

သွ်င္မစာအုပ္မ်ား
http://is.gd/G0tc1f

သိုးေဆာင္းစာအုပ္မ်ား (၁၉ အုပ္)
http://is.gd/CSy8ux

ေသာင္းေ၀ဦးစာအုပ္မ်ား (၉ အုပ္)
http://is.gd/hXlEn8

သိန္းေဖျမင့္စာအုပ္မ်ား (၈ အုပ္)
http://is.gd/V2RFPg

ေသာ္တာေဆြစာအုပ္မ်ား (၁၄ အုပ္)
http://is.gd/glPEHj

သိန္းေအးစာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/2gDytG

သန္းေဆြစာအုပ္မ်ား (၁၉ အုပ္)
http://is.gd/nQLEPk

သန္းျမင့္ဦးစာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/kshh7Z

သိပၸံေမာင္၀ စာအုပ္မ်ား ( ၄အုပ္)
http://is.gd/pw68d4

သုႏၵရီသက္ေ၀စာအုပ္မ်ား (၂ အုပ္)
http://is.gd/9v8afN

သည္းထိပ္ရင္ဖိုမဂၢဇင္းမ်ား (၃ အုပ္)
http://is.gd/i0RHvz

_____________________________________________


(ဟ)

ဟိန္းေဇစာအုပ္မ်ား (၃ အုပ္)
http://is.gd/5jFpPN

ဟိန္းလတ္စာအုပ္မ်ား (၂ အုပ္)
http://is.gd/SYiI0o

___________________________________________

(အ)

အတၱေက်ာ္စာအုပ္မ်ား(၉ အုပ္)
http://is.gd/L7A4p7

အၾကည္ေတာ္စာအုပ္မ်ား (၅၁ အုပ္)
http://is.gd/ndPq50

အဏၰ၀ါစိုးမိုးစာအုပ္မ်ား(၅ အုပ္)
http://is.gd/vxzkRM

အေထာက္ေတာ္လွေအာင္စာအုပ္မ်ား(၇ အုပ္)
http://is.gd/2uupxv

အရိုးစာအုပ္မ်ား (၃ အုပ္)
http://is.gd/t144dd

အရိႏၵမာ စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/4J203C

အံ့ေမာင္စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/9CzEDj

အီၾကာေကြးစာအုပ္မ်ား (၃ အုပ္)
http://is.gd/uo7LR0

ေအာင္သင္းစာအုပ္မ်ား (၁၃အုပ္)
http://is.gd/mLuUXp

ေအာင္ခင္စိုးစာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/5Df1a8

ေအာင္ခန္႕စာအုပ္မ်ား (၅ အုပ္)
http://is.gd/u8sV9Z

အလြယ္ဆံုးမုန္လုပ္နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးစာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/IefOPy

အလိမၼာ (ဂီတ) စာအုပ္မ်ား (၃ အုပ္)
http://is.gd/M11NKp

ေအာင္ေဇာ္လတ္(Autocad)စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/EeaR2D

ေအာင္ေစာဦးစာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/PTpltI

ေအာင္ျမင့္(Microsoft Office)စာအုပ္မ်ား (၂ အုပ္)
http://is.gd/0CIgHU

ေအာင္လင္း(Video တည္းျဖတ္နည္း)စာအုပ္ ( ၁ အုပ္)
http://is.gd/i3Kx1z

ေအာင္ျမတ္ေဌး (ပန္းခ်ီပညာ)စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/f6fggE

အိပ္မက္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္အသားလႈပ္နိမိတ္စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/cZMooD

အရွင္ဆႏၵာဓိက စာအုပ္မ်ား (၂၆ အုပ္)
http://is.gd/1IODi3

အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္-ေရႊျပည္သာ) စာအုပ္မ်ား (၂၆ အုပ္)
http://is.gd/6umVdm

_____________________________________________

(ဥ)

ဦးႏု၏စာအုပ္မ်ား(၇ အုပ္)
http://is.gd/deGWGk

ဦးၾကည့္ျမင့္(စီးပြားေရး)စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/QnIjcw

ဦးေက်ာ္ေဇယ် (ဥပေဒ) စာအုပ္မ်ား (၉) အုပ္
http://is.gd/m5bwD8

ဦးဖိုးက်ား စာအုပ္ (၃ အုပ္)
http://is.gd/536Hxr

ဦးဘသန္း(ဓမၼိက)စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/7TY2ON

ဦးဘုန္း(ဓါတု) စာအုပ္မ်ား (၂ အုပ္)
http://is.gd/NgFkem

ဦးေရႊေအာင္စာအုပ္မ်ား (၈ အုပ္)
http://is.gd/lBzIPu

ဦးလွဒင္(ျမန္မာျပန္) စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/3uifZw

ဦးကံမင္းစာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/yQ5BXq

ဦးလွ၀င္း-ေလသရဲတစ္ဦးစာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/YVhOlX

ဦးဖိုးလတ္စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/M4zLY8

ဦးေမာင္ေမာင္တင္ (မဟာ၀ိဇၹာ) စာအုပ္မ်ား (၂ အုပ္)
http://is.gd/Zv1UEy

ဦးေဖေမာင္တင္ စာအုပ္မ်ား (၅ အုပ္)
http://is.gd/91vYNW

ဦးဣေႏၵာဘာသ (၀ါက်က်မ္း) စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/Y2XRck

ဦးလွျမင့္ (ဂႏၶမာ) (က်မ္းမာေရး) စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/zm7GCw

ဦးဘိုသိန္း (ေဗဒင္)စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/xAhtqX

ဦးေအာင္ဟိန္းေက်ာ္(ဘာသာစကားဆိုင္ရာ)စာအုပ္မ်ား (၃ အုပ္)
http://is.gd/qcMSUa

ဦးအဂၢ (ဘာသာစကား) စာအုပ္ (၁ အုပ္)
http://is.gd/YZ7elA

ဦးသိန္းလြင္(ဘာသာစကား) စာအုပ္မ်ား (၂ အုပ္)
http://is.gd/n1LnkS

ဦးသိန္းေမာင္ (ဘာသာစကား) စာအုပ္မ်ား (၁ အုပ္)
http://is.gd/2ccD68
-----------------------------------------------

>>>ဆက္သြားခ်င္ေသးရင္<<<
http://lwanmapyay.blogspot.com/search/label/E-Book%20%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8


Deeply Thanks/Credits to All related writers and Up-loaders.....

Good Luck... Ko Myo 
http://lwanmapyay.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment