29 August 2018

အစိုးရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားရင္ ႏွစ္နာရမွာက ျပည္သူေတြပါဆင္ကန္း ေတာတိုး မ်က္ကန္း တေစၧ မေၾကာက္ပါ
အစိုးရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားရင္ ႏွစ္နာရမွာက ျပည္သူေတြပါ


ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးစိုးဝင္းေျပာသြားတာကို က်ြန္ေတာ ္နားလည္တာကေတာ့၊ အစိုးရမွာ နိဳင္ငံျခားေငြ(USD) ေတ ြမရွိေတာ့ဘူး၊ ျမန္မာ့နိဳင္ငံျခား ကုန္သြယ္မွဳဘဏ ္(MFTB) န ဲ့ျမန္မာ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ ္(MICB) မွာ အပ္ထားတ ဲ့ျပည္သူေတြရဲ့ အေကာင့္ေတြထဲမွာ ရွိေနတဲ့ (USD) ေတြကို ပုဂၢလိက ဘဏ္လုပ္ငန္းန ဲ့လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ိုျမန္မာေငြေတြ အေပါင္ထားခိုင္းျပီး အတိုးနဲ့ ထုတ္ေခ်းပါမယ္။


(MFTB) န ဲ့(MICB) ဘဏ္ေတြမွာ အပ္ထားတဲ့ (USD) ေတြကို ေခ်းတဲ့အခါမွာလဲ ေငြလဲနဳန္းကို မေျပာင္း လဲပဲ (Fixed႕rate)  နဲ့ သတ္မွတ္ထားျပီး အခ်ိန္အကန့္အသတ္ တစ္ခုအတြင္းမွာ မွဳလေငြလဲလွယ္နဳန္း အတိုင္းပဲ အတိုးနဲ့ အရင္းေပါင္းျပီး ျပန္ဆပ္ရမယ္လို့ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ဒီလိုဆိုရင ္ေရရွည္မွာ ဘာေတြ ျဖစ္လာနိဳင္မလဲ........ ? ။

ဥပမာ  တစ္ခုေပးမယ္ဗ်ာ။ အစိုးရက လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ကို (September႕2018) မွာေဒၚလာ တစ္ေသာင္း ထုတ္ေခ်းမယ္ ဆိုၾကပါစို့။ အတိုးကေတာ့ တစ္ႏွစ္မွာ (၂) က်ပ္တိုး (2%APR) ဆိုၾကပါစို့။ထုတ္ေခ်းတ ဲ့အခ်ိန္မွာေငြလဲနဳန္းက (1USD=1500Kyats) နဲ့ သေဘာတူထားၾကျပီး၊ျပန္ဆပ္တဲ့ အခါမွာလဲ ဒီနဳန္းအတိုင္းပဲ မေျပာင္းလဲရဘူးလို့ သေဘာတူထားၾကရမယ ္ဆိုၾကပါစို ႔။
ဒီလိုဆိုေတာ့ လုပ္ငန္းရွင ္တစ္ေယာက္ဟာ အဲဒ ီ(USD$10,000) တစ္ေသာင္းက ိုထုတ္ေခ်းသြားျပီးျမန္မာေငြသိန္း (၁၅၀)က်ပ္က ိုအစိုးရဆီမွာ အေပါင္ထားခဲ့မယ္ ဆိုၾကပါစို့။

တစ္ႏွစ္ျပည္လ ို့(September႕2019) ၾကရင္ လုပ္ငန္းရွင္ကအဲဒီ( USD$10,000 ) ကိုျပန္ဆပ္ရမယ္၊ျပီးရင ္အစိုးရဆီမွာ မိမိအေပါင္တင္ထားခဲ့တ ဲ့ျမန္မာေငြသိန္း (၁၅၀) က်ပ္ကိုျပန္ထုတ္ယူရမယ္ ဆိုၾကပါစို့။

တစ္ကယ္လို့ သူယူထားတ  ဲ့(USD$10,000)ကိုျပန္လာမဆပ္ရင္ေတာ ့အစိုးရက သူအေပါင္ တင္ထားတ ဲ့ျမန္မာ က်ပ္ေငြသိန္ း(၁၅၀) က ိုသိမ္းယူလိုက္မယ္ ဆိုပါစို့ ဒါဆိုရင္ ဘာေတြျဖစ္ဦးမလဲလ ို့ၾကည့္ၾက ရေအာင္ဗ်ာ။


14 August 2018

ျမန္မာ ဟူသည္ျမန္မာ ဆုိတာ ဘာမွန္းေတာင္ မသိတဲ႔ သူေတြေႀကာင့္ ျပန္တင္ပါသည္။

ျမန္မာ ဟူသည္ . . . . .
ျမန္မာ လူမ်ိဳးေတြဟာ ျမန္မာ ဆိုတဲ႔ အမည္နာမကို ဘယ္အခ်ိန္က ခံယူူခဲ႔ၿပီး ဘယ္သူေတြက အသိ အမွတ္ျပဳ ေခၚေဝၚခဲ႔ၾကပါသလဲ . . . ?

ျမန္မာ ဆိုတဲ႔ ေဝါဟာရဟာ ျမန္မာ လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ စ႐ိုက္သဘာဝ ဝိေသသ လကၡဏာကို ေဖာ္ျပတဲ႔ေဝါဟာရ ဟုတ္ မဟုတ္ သိ႐ွိဖို႔ အဲဒီေဝါဟာရ ရဲ႕ အရင္းအျမစ္နဲ႔ ဘယ္အေၾကာင္းေတြေၾကာင္႔ ျမန္မာ လူမ်ိဳးဆိုၿပီး ျဖစ္ေပၚလာရတယ္ ဆိုတာကို _

ျမန္မာ ဆိုတဲ႔ ေဝါဟာရကို အဦးအစ အေစာဆံုး အမွတ္အသား အေနနဲ႔ ေတြ႕႐ွိရတာ ကေတာ႔ သကၠရာဇ္ ၄၅၂ ပုဂံေခတ္ ခရစ္ႏွစ္ ( AD 1190 ) ျပည့္ႏွစ္ အမတ္ႀကီး သိဃၤသူ ေရးထိုးခဲ႔တဲ႔ ပုဂံၿမိဳ႕ေတာင္ဂူနီ ေက်ာက္စာ မွာ စတင္ေတြ႕႐ွိရတယ္လို႔ သုေတသီ တို႔က ဆိုပါတယ္ ။

အဲဒီ ေက်ာက္စာမွာ ျမန္မာ ဆိုတဲ႔ ေဝါဟာရကို အထင္အ႐ွား ေရးထိုး ထားတာကို အခုထိ ပုဂံၿမိဳ႕ ယဥ္ေက်းမွဳ ျပတိုက္ အတြင္းမွာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္ ။

အဲဒီေက်ာက္စာ သကၠရာဇ္ထက္ ႏွစ္ ၉၀ ေလာက္ ေစာတဲ႔ က်န္စစ္သား မင္းႀကီးရဲ႕ နန္းတည္ မြန္ေက်ာက္စာ ( AD 1102 ) မွာ ျမန္မာ ကို "မိရမာ" လို႔ ေရးထိုးထားလို႔ ( AD 1342 ) မွာ ေရးထိုးခဲ႔တဲ႔ျမန္မာေက်ာက္စာမွာ "ၿမံမာ" လို႔ ေရးထိုးထားတာကို ေတြ႕ရၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေက်ာက္စာေတြနဲ႔ မွင္စာေတြမွာေတာ႔ ၿမံမာ ၊ ျမန္မာ ( ဒါမွမဟုတ္ ) ျမမၼာ လို႔ ေရးထိုးလာၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္ ။

ျမန္မာ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္တဲ႔ ေ႐ွး တ႐ုတ္ ရာဇဝင ္မွတ္တမ္းေတြမွာ ေ႐ွးအခါတုန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေစာပိုး လို႔ ေခၚဆိုၾကေၾကာင္း ၊

တ႐ုတ္ ဟန္မင္းမ်ား လက္ထက္ ( BC 202 မွ AD 263 ) မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဘန္ လို႔ ေခၚဆိုၿပီး ၊
တ႐ုတ ္တန္မင္းမ်ား လက္ထက္ ( AD 618 - 907 ) မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ိုပိေယာ ( ပ်ဴ ) လို႔ ေခၚဆိုခဲ႔ၾကေၾကာင္း ၊
ဆြန္မင္းမ်ား လက္ထက္ ( AD 960 ) ခန္႔မွာ မိယင္ လို႔ ေခၚဆိုခဲ႔ၾကေၾကာင္း ၊ အဲဒီ မင္းေတြ လက္ထက္က မိယင္ ( ပ်ဴ ) ေတြဟာ တ႐ုတ္ တို႔နဲ႔ ဆက္ဆံ ကူးသန္း သြားလာမွဳေတြ စတင္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ ။