28 January 2018

အသိျဖင္႔လုပ္သူတို႔ သခင္ျဖစ္လာၾကၿပီး၊ အသိမဲ႔သူတို႔ က်ြန္ၿဖစ္သြားၾကသည္ ။
အသိျဖင္႔ လုပ္သူတို႔ သခင္ျဖစ္လာၾကၿပီး၊ အသိမဲ႔သူတို႔ ကြ်န္ျဖစ္သြားၾကသည္။

ကမၻာေက်ာ ္ဘီလီယံနာႀကီးမ်ား၊ လုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီးမ်ားကို ေလ႔လာလွ်င္ မိဘ အေမြခံထက္ ကိုယ္႔ဒူး ကိုယ္ခြ်န္ ႀကိဳးစား ရင္း ျဖစ္လာၾကေသာအေရအတြက္က မ်ားေၾကာင္း ေတြ႔ရပါလိမ္႔မည္ ။ 

ကမၻာ႔အေတာ္ဆံုး ရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံမႈ သူေဌးႀကီး ဝါရင္း ဘတ္ဖတ္မွာ (၁၁) ႏွစ္သား အ႐ြယ္တြင္ Jackpot ကို ေဒၚလာဆယ္ဂဏန္း၊ ရာဂဏန္းျဖင္႔ စတင္ဝယ္ယူခဲ႔၏။ ယေန႔ အသက္ (၈ဝ) ေက်ာ္သည္အထိ တက္ၾကြ စြာ အလုပ္ လုပ္တုန္း ႐ွိေသးသည္။

 Microsoft ၏ အ႐ွင္သခင္ျဖစ္ေသာ Bill Gates သည္လည္း ဆယ္ေက်ာ္သက ္ဘဝကပင္ မည္သူ၏ တိုက္တြန္းမႈမွ် မပါဘဲ သူငယ္ခ်င္းႏွင္႔ စုကာ ေဒၚလာရာဂဏန္းျဖင္႔ ကားဂိုေဒါင္ထဲတြင္ ကြန္ပ်ဴတာကို တီထြင္ခဲ႔သူ ျဖစ္သည္ ။

ခ်မ္းသာျခင္း၊ ေက်ာ္ေဇာျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းတို႔သည္ မုိးေပၚမွက်လာသည္မဟုတ္၊ ပေဒသာပင္မွ ဆြတ္ခူး ရသည္လည္းမဟုတ္၊ ႀကိဳးစားမုွ၊ ႀကိဳးစားတတ္မွ ရ႐ွိၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ လမ္းထိပ္တြင္ မုန္႔ေဝေနပါသည္ ဟု ဆိုထားလ်က္ ထိုမုန္႔ေဝ ေသာေနရာသုိ႔မသြားလွ်င္ ထိုမုန္႔က မိမိထံ အလိုအေလ်ာက္ မလာႏိုင္ပါ။ လမ္း ထိပ္ သုိ႔လည္း သြားရပါမည္။ လူလည္း တိုးရပါမည္ ။ သုိ႔မွသာ မုန္႔ရပါလိမ္႔မည္ ။
 ကိုယ္႔လူမ်ိဳး၊ ကိုယ္႔တိုင္းျပည္ကို မခ်စ္သည္႔သူ မ႐ွိ၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ခ်စ္တိုင္းလည္း ဘာမွမလုပ္လွ်င္ ဘာမွရမည္မဟုတ္၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ ခ်စ္တတ္မွ၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ အလုပ္လုပ္တတ္မွ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို တစ္စံုတစ္ရာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္သာ ျဖစ္သည္ ။ ထိုင္ခ်စ္ေန႐ံုျဖင္႔ ဘာမွျဖစ္မလာသည္ကား ေသခ်ာ၏။
အခ်စ္မွား၍ မေျပာရဲ၊ မဆိုရဲ႐ွိလွ်င္လည္း ' ခ်စ္ရာ မေရာက္၊ ႏွစ္-ရာသာေရာက္' မည္ျဖစ္ပါမည္။ ကိုယ္႔လူမ်ိဳး၊ ကိုယ္႔ႏိုင္ငံကို မွန္မွန္ကန္ကန ္ခ်စ္လွ်င္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေထာက္ျပရဲရမည္သာ ျဖစ္သည္ ။ လူမုန္း မည္ကိုေၾကာက္လွ်င္ အဂတိတရား ျဖစ္သည္၊ ႏိုင္ငံကို ခ်စ္ျခင္းထက္ မိမိ အက်ိဳးစီးပြား ကို ေ႐ွ႔တန္းတင ္ျခင္း သာ ျဖစ္သည္၊ သို႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေတြးေခၚၾကၿပီလား၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ကိုင္ ၾကၿပီလား ဟူသည္ကို ေစာေၾကာဖို႔ ျဖစ္လာပါေတာ႔မည္။
မစၦရိယ စိတ္မ်ားေနေသးသည္
ဣႆာမစၦရိယစိတ္ကို ဗုဒၶက အေလးထား ေဟာခဲ႔သည္၊ ဗုဒၶဘာသာ၏ အေျခခံလည္း ျဖစ္သည္ ။ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၾကလ်က္ ဣႆာမစၦရိယစိတ္တြင္ ျမန္မာတို႔ မ်ား လ်က္ ႐ွိေနၾကေသးျခင္း ျဖစ္သည္ ။ 
ေကာင္းျခင္း၊ ဆိုးျခင္းႏွစ္ျဖာကို ႏႈတ္တိုက္ ႐ြတ္ႏိုင္ၾကေသာ္လည္း ႏွလံုးသားထဲကေကာင္းစြာလိုက္ပါႏိုင္ၾက ျခင္း မ႐ွိေသးေပ၊ ကိုယ္မွလြဲ၍ အျခားသူကို ျမန္မာတို႔ မုဒိတာ မပြားႏိုင္ၾက၊ အစြန္း ျဖစ္ေစမည္႔ အေျခခံစိတ ္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း မဆန္းစစ္ႏိုင္၊ အကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္သည္ကိုလည္း မသိ၊ ယေန႔တိုင္ လည္း မကုန္ခမ္း မေလ်ာ႔နည္းေသး၊ ဤစိတ္ အေျခခံျဖင္႔ စဥ္းစား၊ ေတြးေခၚ၊ သံုးသပ္ၾကလွ်င္ မည္ေသာအခါမွ် လမ္းမွန္ေပၚ လည္း ေရာက္ရန္မျမင္ ။
ျမန္မာတို႔ သူ႔ကြ်န္ဘဝ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ခဲ႔သည္။ ၁၉၄၈-တြင္ လြတ္လပ္ေရးရ၏။ အစပိုင္း၌ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္၊ ဝါဒမတူဟူ၍ အကြဲအၿပဲစခဲ႔ေသာ္လည္း အရင္းစစ္လွ်င္ ဣႆာမစၦရိယက တြန္းအား ေပးထားေၾကာင္း ေတြ႔ရ၏။ လူတိုင္း ဗိုလ္ျဖစ္ခ်င္ၾကသည္၊ ရဲေဘာ္မလုပ္လိုၾက၊ မူလအုပ္စု၌ ဗိုလ္မျဖစ္ႏိုင္၍ အုပ္စုခြဲေသာအခါ ဗိုလ္ျဖစ္လာသည္၊ ထိုအုပ္စု၌ပင္ ထို အေျခခံစိတ္တို႔ျဖင္႔ ထပ္ကြဲ၏။

13 January 2018

သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ သမၼတသက္တမ္း တစ္ႏွစ္အတြင္း အေအာင္ျမင္ဆံုးျဖစ္လာတဲ့ ထရမ့္သူ႔ကို အစြန္းေရာက္လို႔ေျပာေ
ျပာ၊ စိတ္မႏွံ႕တဲ့သူလို႔ပဲ ေျပာေျပာ သူကေတာ့ လုပ္စရာရွိတာ ဆက္လုပ္ခဲ့ တာပဲ။ သူဟာ အေကာင္းဆံုးေက်ာင္းကေန စီးပြားေရးနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ဘြဲ႕ကို ရခဲ့တယ္၊ ရုပ္သံ အစီအစဥ္ေတြမွာ ဆယ္စုနွစ္နဲ႔ခ်ီ ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္ ။

ေဒၚလာ ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ အျမတ္ထြက္တ ဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ခဲ့တယ္၊ အေမရိကန္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲကို တစ္ခါပဲ ၀င္အေရြးခံၿပီး တစ္ခါထဲမွာပဲ သမၼတ ျဖစ္ခဲ့တယ္၊ သူ႔ကိုရတာ အေမရိကန္ ျပည္သူေတ ြကံေကာင္းတယ္လို႔ေတာင္ ေျပာလိုက္ေသး။

အခုေတာ့ အေမရိကန ္စီးပြားေရးဟာ သူသမၼတျဖစ္လာၿပီးေနာက္ပိုင္
း ပညာရွင္ေတ ြမွန္းထားတာထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး တိုးတက္လာခဲ့ၿပ ီ။ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းက အနိမ့္ဆံုးထိ က်ဆင္းခဲ့သလို အလုပ္အကိုင္သစ္ သိန္းနဲ႔ခ်ီ ဖန္တီးေပးနိုင္ခဲ့ျပ ီ။ GDP က ေမွ်ာ္မွန္းထားတာထက ္ပိုၿပီးတက္လာခဲ့ၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ ၊ အေသးစား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကလဲ အကုန္ေအာင္ျမင္ေတာ့ ဘာလိုဦးမွာလဲ။

သူသမၼတျဖစ္လာေတာ့ ဒီမိုကရက္ေတြက နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ တိုက္ခိ
ုက္ခဲ့ၾကတယ္။ ထရမ့္ကို မၾကာခင ္ျပဳတ္ေတာ့ မယ္လို႔ ထင္ရေလာက္ေအာင္ ရုရွားနဲ႔ ပတ္သက္မႈေတြ၊ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ၊ ထရမ ့္ရဲ႕မေကာင္းသတင္းေတြ မ်ိဳးစံုျဖန္႔ခဲ့ၾကတယ္။ ခုေတာ့ အဲဒ ီစြပ္စြဲခ်က္ေတြ အလကားျဖစ္ကုန္လို႔ ဟီလာရီ ကလင္တန္ တို႔ ဒီမိုကရက္ေတြ ေနာက္ထပ္ တိုက္ကြက္သစ္ စဥ္းစားေနရၿပီ။

သူဘာေတြလုပ္ခဲ့ၿပီး ဘာေတြ ေအာင္ျမင္ခဲ့သလဲဆိုရင္ .......

သမၼတ သက္တမ္း ပထမရက္ ၁၀၀ အတြင္း အေမရိကန္ အတြက္ အက်ိဳးမရွိတဲ့ ပစိဖိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္မႈ
 စာခ်ဳပ္ ကေန ႏုတ္ထြက္တယ ္။ ျပည္ေထာင္စု တရားသူၾကီးခ်ဳပ ္အသစ္ခန္႔တယ္။ မြတ္ဆလင္ ၆ ႏိုင္ငံကို ျပည္၀င္ခြင့္ပ ိတ္ေတာ့ သူနဲ႔ ျပည္နယ္ တရားရံုးေတြအၾကား တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲ ခဲ့ရေသးတယ္။ တရားစီရင္ေရး စနစ္မွာ သမၼတလည္း ဥပေဒ အထက္ မရွိဘူးဆိုတာ သက္ေသျပခဲ့တယ္။08 January 2018

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေၾကာင္း သင္ဘယ္ေလာက္ သိသလဲျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ
 
ၿမန္မာႏုိင္ငံ အၾကာင္းကုိ တစ္ျခားအရာေတ ြမသိခ်င္ေနပ ါ။ ဒါေလးေတာ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိင္း သိသင့္ ပါတယ္။ ဖတ္မိတာေလး ျပန္ရွယ္လုိက္ပါသည္။

တည္ေနရာ

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာႏွင့္ ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာအၾကား အာရွတုိက္၏ အေရွ ႔ေတာင္ ပုိင္းရွိ အင္ဒုိခ်ဳိင္းနား ကြၽန္းဆြယ္တြင္ တည္ရိွသည္။ အေရွ ႔ေျမာက္ဘက္တြင္ တရုပ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ (၁၃၈၄ မုိင္)၊ အေရွ ႔ဘက္တြင္ လာအုိႏုိင္ငံ (၁၄၆ မုိင္)၊ အေရွ ႔ေတာင္ဘက္တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ(၁၃၀၄ မုိင္) ၊ အေနာက္ ဘက္တြင္ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ (၁၆၉ မုိင္)ႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ (၉၀၃ မုိင္) တုိ႔ႏွင့္ နယ္နမိတ္ ထိစပ္ေနသည္။

အက်ယ္အ၀န္း

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စတုရန္းမုိင္ေပါင္း ၂၆၂၀၀၀ (၆၇၈ ၅၀၀ စတုရန္း ကီလုိမီတာ က်ယ္၀န္းသည ္။ အေရွ ႔ေတာင္အာရွတြင္ အၾကီးဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ အၾကီးဆုံး ႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ အမွတ္စဥ္ ၄၀ ေျမာက္ အၾကီးဆုံးျဖစ္သည္။ အဓိကေတာင္တန္းၾကီး ၃ ခု ရွိသည္ ။ ပဲခူးရုိးမ ေတာင္တန္း၊ ရခုိင္ ရုိးမေတာင္ တန္းႏွင့္ ရုမ္းေတာင္တန္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျမစ္ေခ်ာင္း အင္းအုိင္မ်ား ေပါမ်ားသည္ ထုိအထ
ဲမွ အထင္ကရ ျမစ္ၾကီးမ်ားမွာ ဧရာ၀တီျမစ္၊ ခ်င္းတြင္ျမစ္ႏွင့္ စစ္ေတာင္းျမစ္ႏွင့္ သံလြင္ျမစ္တုိ႔ျဖစ္သည္။

အျမင့္ဆုံးေတာင္

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ခါကာဘုိရာဇီေတာင္သည္ အျမင့္ ၅၈၈၁ မီတာ (ေပ ၁၉၂၉၀) ခန္႔ ျမင့္မားသည္။

 


07 January 2018

ၿမန္မာ ဟာ စပိန္လို ၿဖစ္သြားမလားအစိုးရကို ေတာ္လွန္တဲ့ စစ္တပ္ ကမာၻ႔သမိုင္းမွာ ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္ ။
လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္က စပိန္ႏိုင္ငံမွာ အစိုးရဟာ__စင္ၿပိဳင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ #ေတြကို အားေပးၿပီး_တပ္မေတာ္ကိုေစာ္ကားလာတဲ့အခါ  သည္းမခံနိုင္ေတာ့ပဲ တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္လုံး  ေတာခိုျပီး အစိုးရကို ပုန္ကန္ခ့ဲတ့ဲ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ကမၻာ႔ သမိုင္းမွာ ရွိခ့ဲဖူး ပါတယ္။

အ့ဲဒါကေတာ့ ၁၉၃၄ ေမလ ကေန ၁၉၃၇ ေအာက္တိုဘာလ ထိ အေသအေက် တိုက္ခ့ဲျကတ့ဲ စပိန္ျပည္
တြင္းစစ္ပါပဲ။

၁၉၃၂ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ အရပ္သား ရိုဒီမာယို ဦးေဆာင္တ့ဲ ျပည္သူ႕ ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး ပါတီ ဟာ စပိန္နိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကိုရရွိခ့ဲပါတယ္။

လက္ဝဲ ဝါဒီေတြျဖစ္တ့ဲ အတြက္ အေျခခံလူတန္းစားကို ေသြးထိုးေျမွာက္ပင့္ျပီး လူလတ္တန္းစားနဲ႔
အထက္တန္းလႊာေတြကို ဖိနွိပ္ခ့ဲပါတယ္။ ေပၚပင္ လူၾကိုက္ရုံ လုပ္ေနတ့ဲ စီမံကိန္းေတြေၾကာင့္ စီးပြားေရး က်ဆင္းလာပါတယ္။

ေက်းလက္ အေျချပဳ ျမိဳ႕က ဝိုင္းရံ ဆို တ့ဲ မူဝါဒ အလြဲေတြေအာက္မွာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ ထိုးတက္လာပါ
တယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ အရပ္သားအစိုးရ က သူတို႕ရဲ႕ မူဝါဒ အမွားေတြကို ျပင္ဖို႔ မၾကိုးစားပဲ ယခင္ ဘုရင့္အစိုးရ ကို လက္ညွိဳးထိုး ေဝဖန္ အျပစ္ပုံခ်ခ့ဲပါတယ္။

အ့ဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ဘုရင့္ အစိုးရ ရဲ႕ သစၥာေတာ္ခံ စပိန္ဘုရင့္ တပ္မေတာ္ နဲ႔ စျပီး ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရပါတယ္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဖရန္ကို ဟာ အစိုးရ ကို တိုင္းျပည္မွာ လိုအပ္ေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြလုပ္ဖို႔ အတြက္အၾကံျပဳပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ...
အစိုးရက လက္မခံတ့ဲ အျပင္ ေထာက္ခံတဲ့သူေတြ အားကိုးၿပီး တပ္မေတာ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ဖို႕ စတင္ၾကိုးပမ္းခ့ဲပါတယ္။

ပထမဆုံး.....
တပ္မေတာ္ကို ေသြးခြဲဖို႕ ၾကံစည္ပါတယ္။ ဇာရာဂိုဇာ ဘုရင့္ စစ္တကၠသိုလ္ဆင္း အရာရွိျကီး / ငယ္မ်ား နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတ့ဲ တပ္မေတာ္ကို ဘယ္လိုမွ ေသြးခြဲလို႕မရခ့ဲပါ ဘူး။

03 January 2018

၂၀၁၈ အတြက္ ႏွစ္သစ္ကူး လက္ေဆာင္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြင္း ေျဖၾကားခဲ့တဲ့ အႏွစ္သက္ဆံုး မီဒီယာ ေဖာ္ျပခ်က္ ကို ၂၀၁၈ အတြက္ ႏွစ္သစ္ကူး လက္ေဆာင္ အျဖစ္ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
................

(၇၂) ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ ဂုဏ္ျပဳ အစီအစဥ္ DVB Debate မွာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ထည္ေထာင္သူ မ်ား ထဲမွ ရဲေဘာ္ သံုးက်ိပ္ဝင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္ းရဲ့ ေျမး ေအးေနဝင္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္မ်ား
                     ****************************************
တပ္မေတာ္မွာ ဗမာလူမ်ိဳးေတြသာ ၾကီးစုိးေနျပီး တုိင္းရင္းသားေတြ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳေနရာမ်ား အေပးမခံရဘူး ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ ဘယ္လုိျမင္ပါသလဲ ...
ပကတိ အေျခအေနမွာ ဗမာေတြဟာ ႏုိင္ငံသားထဲမွာလည္း အမ်ားဆံုး၊ တပ္မေတာ္ထဲ စစ္မွဳဝင္ ထမ္းၾက သူေတြထဲမွာလည္း အမ်ားဆံုး လူမ်ိဳး ျဖစ္တာေၾကာင့္ တပ္ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း ေနရာကုိ ေရာက္လာသူေတြ မွာလည္း ဗမာေတြမ်ားေနတာ သဘာဝက်ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ တုိင္းရင္းသားေတြကုိ ေနရာမေပးဘူး ဆုိျပီးေတာ့ တပ္မေတာ္မွာ လုပ္တာမၾကားဖူးပါဘူး။ မြန္လူမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး စန္းယု ဆုိရင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ အထိေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ပါ တယ္။ တုိင္းမွဴး တပ္မမွဴး အဆင့္မွာ ဆုိရင္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ အယ္လ္ကြန္ဖန ္တို႔ ရွိခဲ့ပါတယ္။
ဒီလုိ ကခ်င္ လူမ်ိဳး တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ကုိ KIA ကသာ လုပ္ၾကံခဲ့တာ မရွိဘူး ဆုိရင္ တပ္ခ်ဳပ္ တုိ႔ ဒုခ်ဳပ ္တုိ႔ ျဖစ္မလာဘူးလုိ႔ ေျပာလုိ႔ မရပါဘူး။ ၂၀၁၀ ေနာက္ပုိင္းမွာလည္း ကာကြယ္ေရး ဝန္ၾကီး ဌာန ဒုတိယဝန္ၾကီး ျဖစ္လာတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္သူ ဆုိရင္ နာဂ တုိင္းရင္းသား တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။
 
တပ္မေတာ္က လႊတ္ေတာ္မွာ ဝင္ေရာက္ေနရာယူေနၾကျခင္း ကိစၥကုိ ဘယ္လုိ ျမင္ပါလဲ ..
တပ္မေတာ္က လႊတ္ေတာ္ထဲ ပါေနတာကုိ ႏုိင္ငံတစ္ကာ စံႏွဳန္းႏွင့္ မညီဘူးလုိ႔ ေျပာၾကတာရွိတယ္။ တစ္ကယ္ေတာ့ ႏုိင္ငံတစ္ကာ စံႏွဳန္း ဆုိတာကုိ မရွိဘဲ ႏုိင္င ံအသီးသီးက ကုိယ ့္အေျခအေန၊ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ အညီ စနစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး က်င့္သံုးေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဥပမာ ...  ျဗိတိန္ ႏုိင္ငံမွာ အဂၤလီကန္ ဂုိဏ္းက ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ သင္းအုပ္၊ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ေတြဟာ လႊတ္ေတာ္မွာ အေရြးေကာက္ခံစရာမလုိဘဲ အလုိ အေလ်ာက္ ပါဝင္ခြင့္ရတယ္။ သူတုိ႔ႏုိင္ငံ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ တုိင္းျပည္ တည္ေဆာက္ေရးမွာ အေရးပါ အရာေရာက္တဲ့ အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္တဲ့ အဂၤလီကန္ ဘာသာေရး ဂိုဏ္းက လႊတ္ေတာ္တြင္း ပါဝင္ခြင့္ရသလုိ အျခား တုိင္းျပည္ေတြမွာလည္း ထုိနည္းတူ အေရးပါတဲ့ အဖဲြ႔အစည္းေတြ ပါဝင္ေနမွာပဲ ျဖစ္တယ္။
 
တပ္မေတာ္ကုိ အရပ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွာ ထားရွိသင့္တာ မဟုတ္ဘူးလား။ တပ္မေတာ္က အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ ေအာက္မရွိလုိ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး မရတာ ဆုိရင္ ဘယ္လုိေျပာမလဲ ...
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံရဲ့ အေနအထား၊ သမုိင္းေၾကာင္းအရ ဆုိရင္ တပ္မေတာ္ကုိ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ အဖဲြဲ႔အစည္း တစ္ခု လက္ေအာက္ခံ အျဖစ္ ထားလုိ႔ မသင့္ေတာ္သလုိ၊ အစုိးရ တစ္ရပ္ရဲ့ လႊမ္းမုိးမွဳ ေအာက္မွာလည္း မထားသင့္ပါဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရား လက္ေအာက္က ဝန္ထမ္းေတြလုိမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ တရားသူၾကီးေတြ လုိမ်ိဳး လြတ္လပ္တဲ့ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခ ုအျဖစ္သာ ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။