22 September 2017

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ေၿပာၾကားသည့္ အေထြေထြ မူဝါဒေရးရာ မိန္႔ခြန္း(၇၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ
 ေၿပာၾကားသည့္ အေထြေထြ မူဝါဒေရးရာ မိန္႔ခြန္း ၊ 
နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၊  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္
သဘာပတိႀကီး ခင္ဗ်ား၊
အေဆြေတာ္အား (၇၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံႀကီးရဲ႕ သဘာပတိ အျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရျခင္း အတြက္ မိမိအေနနဲ႔ ဝမ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ 

အေဆြေတာ္ရဲ႕ ဦးေဆာင္ႏိုင္မႈေအာက္မွာ ယခု ညီလာခံႀကီးဟာ အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ မိမိတို႔အေနနဲ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။


သဘာပတိႀကီးနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား ခင္ဗ်ား၊
မိမိအေနနဲ႔ ဘာသာရပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ကိစၥေတြ မေျပာၾကားမီ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံမွာ မေန႔က အင္အား ျပင္းထန္တဲ့ ငလ်င္ လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား အသက္ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားနဲ႔ ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အတြက္ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံ ၿပည္သူမ်ားနဲ႔ အစိုးရအား မ်ားစြာ ဝမ္းနည္းရပါေၾကာင္း အခြင့္ ႀကဳံခိုက္ ေျပာၾကားလိုပါ တယ္။
အလားတူ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာလည္း ရက္သတၱပတ္ ၂ ပတ္ ကာလတို အတြင္းမွာ ဟာရီကိန္း မုန္တိုင္း ဒဏ္ေၾကာင့္ ျပင္းထန္တဲ့ အက်ိဳးဆက္မ်ား ခံစားခဲ့ရတဲ့ အတြက္လည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ားနဲ႔ အစိုးရအား မ်ားစြာ ဝမ္းနည္းရပါေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္ မွာ မာရီယာ ဟာရီကိန္း မုန္တိုင္းဒဏ္ကို ႀကဳံေတြ႕ ခံစားေနၾကရတဲ့ ပြာတိုရီကို ျပည္သူမ်ားကိုလည္း မ်ားစြာ ဝမ္းနည္း ရပါေၾကာင္း  ေျပာၾကား လိုပါတယ္။
ယခုလို အင္အား ျပင္းထန္လွတဲ့ ဆိုက္ကလုန္း မုန္တိုင္းမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြား ေနရျခင္းဟာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ပြားေနတယ္ ဆိုတာကို သက္ေသျပသလ်က္ ရွိပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ရာသီ ဥတုေျပာင္းလဲမႈဟာ မိမိတို႔ေနထိုင္တဲ့ ကမၻာႀကီးကို အမွန္တစ္ကယ္ အေလးအနက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျပဳလာေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈရဲ႕ဒဏ္ဟာ တစ္ကမၻာလုံး အေပၚ ထိခိုက္မႈ ရွိေနၿပီး သက္ေရာက္မႈ ပမာဏ ဟာလည္း မႀကဳံစဖူး ႀကီးမားလွပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာလည္း ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈရဲ႕ ဆိုးက်ိဳး ဒဏ္ေတြကို ထိခိုက္ ခံစားေနရတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။

မုန္တိုင္းမ်ား၊ ေရႀကီးမႈမ်ား၊ မိုးေခါင္မႈမ်ား ဒဏ္ကို မၾကာခဏ ခံစားေနတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ျမန္ မာ ႏိုင္ငံဟာ ပါရီ သေဘာတူညီခ်က္ကို ႀကိဳဆိုခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကမၻာ့႔ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပါရီ သေဘာတူညီခ်က္မွာ အတည္ျပဳ ပါဝင္ေၾကာင္း စာခၽြန္လႊာ နဲ႔ က်ိဳတိုေနာက္ဆက္တြဲ စာခ်ဳပ္ရဲ႕ ဒိုဟာ ၿပင္ဆင္ခ်က္အား လက္ခံေၾကာင္း စာခၽြန္လႊာေတြကို မေန႔ကပဲ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္႐ုံး ထံ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းကို ယခု ညီလာခံႀကီးမွာ ဝမ္းေျမာက္စြာ အသိေပး ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

သဘာပတိႀကီး နဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား ခင္ဗ်ား၊
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ “ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲတဲ့ ကမၻာႀကီးေပၚရွိ လူသားမ်ား အားလုံး အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ လူေနမႈဘဝ ရရွိေရး-ျပည္သူမ်ားကို အေလးေပး” ဆိုတဲ့ ယခုႏွစ္ ညီလာခံ ေဆာင္ပုဒ္ကို ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္မႈေတြကို  ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးပါး ခံစားခဲ့ၾကရၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႔ တည္ၿငိမ္မႈ ရရွိေရးအတြက္ အေလးထား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေနပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ဒီ စင္ျမင့္ေပၚမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္မႈေတြ အဆုံးသတ္သြားေစဖို႔နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႐ႈပ္ေထြးလွတဲ့ အေျခအေနေတြ ကေန အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝၿပီး ေရ ရွည္တည္တံ့တဲ့ အေျဖ ရွာေဖြ သြားႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရရဲ႕ ေမၽွာ္မွန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈ အေျခအေနေတြကို ခ်ျပခဲ့ ပါတယ္။
ယခု တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေဖာ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့ တိုး တက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားနဲ႔ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပသြားပါမယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ သတၱပတ္မ်ား အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အေျခအေနမ်ားဟာ ကမၻာႀကီးက အထူး အာ႐ုံစိုက္လ်က္ရွိေနတဲ့ ကိစၥျဖစ္တဲ့ အားေလ်ာ္စြာ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ဒီကိစၥရပ္ အေပၚမွာ ဦးစြာ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားလိုပါ တယ္။
သဘာပတိႀကီး နဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား ခင္ဗ်ား၊
မေန႔ကပဲ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဟာ ႏိုင္ငံတြင္းမွာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး နဲ႔ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ရရွိေရး အတြက္ ျမန္မာ အစိုးရရဲ႕ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ႏိုင္ငံျခား သံတမန္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚေျပာၾကားခဲ့ ပါတယ္။

ဒီလိုေျပာၾကားခဲ့ရာမွာ အစိုးရ သက္တမ္း ၁၈ လ ကာလ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရရွိ ခဲ့တဲ့ စြမ္းေဆာင္ေအာင္ျမင္ မႈမ်ားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရဆဲ အခက္အခဲ မ်ားကိုလည္း မီးေမာင္းထိုးေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ မၾကာေသးမီက အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားရဲ႕ တိုက္ခိုက္မႈေတြေၾကာင့္ လူမႈ အသိုက္အဝန္းအားလုံးမွ ျပည္သူမ်ား ေနရပ္ေျပာင္းေ႐ႊ႕ တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရမႈမ်ားနဲ႔ ဒုကၡ ခံစားခဲ့ၾကရမႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတစ္ကာ အသိုက္ အ ဝန္း နည္းတူ ျမန္မာ အစိုးရ အေနနဲ႔လည္း စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား မၽွေဝခံစားရပါေၾကာင္းကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။


20 September 2017

ဒို႔လဲ အစၥေရးထံမွ နည္းယူၿပီး အိႏိၵယလို လုပ္သင့္ၿပီအၾကမ္းဖက္ရန္ ကာကြယ္ရန္ India Border Security Force(BSF) အိႏၵိယ( BSF) က ပါကစၥတန္ ဘက္
မွ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ဝင္လာသည့္ အတြက္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံတြင္း ထပ္မဝင္ႏိုင္ေအာင္ အစၥေရး ၏  အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာ ယူၿပီး Automatic guns,radar,ေရေအာက္ sensors ႏွင့္ ေျမေအာက္ Sensors , အဆင့္ျမင့္ electronic ေထာက္လွမ္းေရး ကရိယာမ်ား မ်ား တပ္ဆင္ၿပီး  Central Control room မွ ေစာင္႔ 
ၾကည့္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ထား ပါတယ္။

ရန္သူ ကပ္လာပါက  အလို အေလွ်ာက္ သိႏိုင္ၿပီး ရန္သူအား အဆင့္ျမင့္ ကင္မရာ တပ္ထားေသာ Automatic gun မွ  အၾကမ္းဖက္သမား အား တိတိ က်က် ပစ္ခတ္ ႏိုင္ေအာင္ အဆင့္ျမင့္ Security System တပ္ဆင္ ထားပါသည္ ။UN ​ေျပာသမ်ွ ဂ႐ုစိုက္​​ေနရင္​ အစၥ​ေရးႏိုင္​ငံ ဆိုတာ တည္​ရိွ​ေနမွာ မဟုတ္ ၊

                                                        Photo Crd : Online


အစၥ​ေရးႏိုင္​ငံဟာ စထူ​ေထာင္​​ေတာ့မယ္​ဆို​ေတာ့...ကမာၻအရပ္​ရပ္​မွာ ​ေရာက္​​ေနတဲ့...ဂ်ဴးလူမ်ိဳး​ေတြကို တဲအဗစ္​ကို​ေရာက္​လာ​ေအာင္​...ႀကိဳးစား စု​ေဆာင္​းၾကရတယ္ ။

အဂၤလိပ္​​ေတြက ဂ်ဴး​ေတြကို နယ္​​ေျမ ခြဲသတ္​မွတ္​ကာ လြတ္​လပ္​​ေရး​ေပး​ေတာ့မယ္​ ဆို​ေတာ့ အာရပ္​​ေတြရဲ႕ အၾကမ္​းဖက္​မွဳ႕ကို ​ေတာ္​​ေတာ္​ခံ​ေနရၿပီ...လြတ္​လပ္​​ေရးကို ဒီ​ေန႔​ေၾကျငာတယ္​...ေနာက္ေန႔မွာ​ အာရပ္​ ငါးႏိုင္​ငံ က လာတိုက္​တယ္​...တဲအဗစ္ ​ကို ​ေလယာဥ္​​ေတြနဲ႔ ဗံုးလာၾကဲတယ္​ ။

အဲ့ဒီလို အာရပ္​​ေတြလာတိုက္​ခံရတဲ့ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္​ လြတ္​လပ္​​ေရး ရကာစ အခ်ိန္.. အစၥ​ေရးမွာ အျမဲတမ္​း တပ္​မ​ေတာ္​မရိွ ၊ ​ေလယာဥ္ ​မရိွ...တင္​့ကား မရိွ... အ​ေျမာက္​ႀကီး​ေတြမရိွ... ဟားဂါးနားျပည္​သူ႔စစ္​ အဖြဲ႔ရယ္​၊
.ၿဗိတိသ်ွ ကိုလိုနီတပ္​​ေတြ မသံုးခ်င္​​ေတာ့လို႔ ထားခဲ့တဲ့ ​ေဟာင္​းႏြမ္​း​ေနတဲ့ လက္​နက္​ အနည္​းငယ္​နဲ႔ မီးက်ိဳး​ေမာင္​းပ်က္​႐ိုင္​ဖယ္​​ေတြသာရိွခဲ့ၿပီး  ရသလို ၾကံဳသလို အာရပ္​အျမဲတမ္​းတပ္​​ေတြကို ခုခံတိုက္​ခိုက္​ခဲ့ရတယ္​ ။

အာရပ္​ တပ္​​ေတြက ​ေနာက္​ဆံုး ခံစစ္​စည္​း​ေရာက္​လာၿပီး ပင္​လယ္​ထဲ ​ေမာင္​းခ်ခံၿပီး အ​ေသခံမလား...တိုက္​ပြဲဝင္​ရင္​း အ​ေသခံမလားႏွစ္​ခု အနက္​ တိုက္​ပြဲဝင္​ရင္​း အ​ေသခံဖို႔ကို​ေရြးခ်ယ္​ခဲ့တယ္​ ။

အဲ့ဒီအခ်ိန္ ​အ​ေရးအႀကီးဆံုးက တိုက္​ပြဲဝင္​ခဲ့ၾကတဲ့ တပ္​မွဴး​ေတြရဲ႕​ေနာက္​မွာ ႏိုင္​ငံ​ေရးအရ ၿပတ္​သားတဲ့
 ​ေခါင္​း​ေဆာင္​ ရိွခဲ့တယ္​... ​ေဒးဗစ္​ဘင္​ဂူရီယန္​ ဆိုတဲ့ ​ အစၥ​ေရးႏိုင္​ငံ စထူ​ေထာင္​ခ်ိန္​က ဝန္​ႀကီးခ်ဳပ္​ပါ ။

မို​ေ႐ွဒါယန္​ ရဲ႕ ကြန္​မန္​ဒို အ​ေသခံတပ္​ဖြဲ႔ဟာ... အာရပ္​​ေတြရဲ႕ ​ေနာက္​ပိုင္​း​ေတြကို ဝင္​တိုက္​ ၿမိဳ႕​ေတြ ဝင္​
သိမ္​း...ရန္​သူ႔ အုပ္​ခ်ဳပ္​​ေထာက္​ပံ့မွဳ႕​ေတြျဖတ္​​ေတာက္​...ရန္​သူ႔ လက္​နက္​ကို ကိုယ္​့လက္​နက္​ လုပ္​ကာ...
တစ္​ကမၻာ လံုးက ဂ်ဴး​ေတြ ပင္​လယ္​ထဲ ​ေမာင္​းခ်ခံရ​ေတာ့မယ္​လို႔ ထင္​​ေနၾကခ်ိန္​မွာ...အားလံုး အံ့ျသသြား
ရ​ေလာက္​​ေအာင္​ သတၱိ ရိွရိွ တိုက္​ပြဲဝင္​ခဲ့တယ္ ။

အင္​အား အနည္​း အမ်ားသည္​လက္​နက္​ကြာျခားမွဳသည္​ အဓိက မက်...တိုက္​ရည္ ​ခိုက္​ရည္​... တိုက္​ပြဲဝင္ ​
စိတ္​ဓာတ္...မဟာဗ်ဴဟာႏွင္​့ ရည္​မွန္​းခ်က္​ စိတ္​ဓာတ္ ​ခိုင္​မာမွဳကသာ အဓိကက်​ေၾကာင္​းကို... ​ေနာင္​႐ိုး တိုက္​ပြဲ အလြန္​မွာ ထပ္​မံျပသခဲ့တဲ့ႏိုင္​ငံျဖစ္​ပါတယ္​ ။

ပထမ အႀကိမ္​ အာရပ္​-အစၥ​ေရး စစ္​ပြဲၿပီးတည္​းက အာရပ္​​ေတြက ကုလက​ေန ရံႈးသြားတဲ့ နယ္​​ေျမ​ေတြကို
 ျပန္​​ေတာင္​း​ေနတာပါ ။ အစၥ​ေရးက​ေတာ့ ႐ွင္​းတယ္​  ငါတို႔ စသြားတိုက္​လို႔ျဖစ္​တာမဟုတ္​ အဲ့​ဒီေတာ့ ျပန္​
မ​ေပးႏိုင္​.။

၁၉၆၇ အာရပ္​-အစၥ​ေရး တတိယ အႀကိမ္ ​စစ္​ပြဲတုန္​းက ရခဲ့တဲ့ နယ္​​ေျမ​ေျမာက္​မ်ားစြာ ကိုလည္​း ခုထိျပန္​​
မ​ေပးဘူး...ကုလ ဘာတတ္​ႏိုင္​လဲ.။ ​ေနာက္​ တစ္​ႏိုင္​ငံက ဗီယက္​နမ္​... အ​ေမရိကန္​ကို တစ္​သက္​တာလံုး အ႐ွက္​ရ​ေစခဲ့တဲ့ ႏိုင္​ငံ ၊ 


18 September 2017

လူနည္းစု '' ၿမိဳ '' လူမ်ိဳးမ်ား အေၾကာင္း


ရခုိင္ ႐ုိးမ တြင္ ရခုိင္လူမ်ိဳး အျပင္ ၿမိဳ ၊ သက္၊ ခမီ၊ ဒုိင္းနက္၊ သကၠမႏွင့္ ကမန္ လူမ်ိဳးစု တုိ႔ ေနထုိင္ၾကသည္။၎တုိ႔ အနက္မွ က် မ ေတြ႔ဘူးေသာ ၿမိဳ လူမ်ိဳး အေၾကာင္းကုိတင္ျပပါမည္။

ၿမိဳ လူမ်ိဳးတုိ႔ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္႐ုိးမ တြင္ သာမက ဘဂၤလားေဒရ့္ အေ႐ွ႕ေတာင္ဘက္႐ွိ (စစ္တေကာင္းေတာင္တန္း Chattagong)ႏွင့္ အိႏိၵယ အေ႐ွ႕ေျမာက္ဖ်ား ေတာင္တန္းမ်ားတြင္ အေျခခ် ေနထုိင္ၾကေၾကာင္း
ဖတ္႐ႈ ခဲ့ရသည္။ 

အဓိက အသက္ေမြးဝ မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမွာ စူးထုိးေတာင္ယာ လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ေတာင္ေပၚတြင္သာ ေနထုိင္ ၾကသည္ ။ ေၿမျပန္႔ေဒသတြင္ မေနလုိၾကေပ။ ေတာင္ယာ ႐ွိေသာ ေတာင္တန္းမ်ားေပၚတြင္ ေ႐ွြ႔ေျပာင္းေန ထုိင္ၾကသည္။

ၿမိဳ လူမ်ိဳးမ်ား ေနသည့္ ေဒသတြင္ ေငြေၾကး သုးံစြဲမႈထက္ ကုန္ပစၥည္းခ်င္း ဖလွယ္ျခင္းကုိ ပုိေတြ႔ရသည္။ဥပမာ ...  တစ္အိမ္မွ ဆန္ ႏွင့္ တစ္ၿခားအိမ္မွ အသီးအႏံွ၊ သား၊ ငါး၊ ဒန္အုိး၊ ဒန္ခြက္၊ ဆီ၊ ဆား စသည္တုိ႔ကုိဖလွယ္ၾကသည္။

 ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ ေဒသတြင္ ၿမိဳ လူမ်ိဳးတည္ေသာ ဒိန္ခ်ဥ္ မွာ နာမည္ႀကီးသည္။ သူတုိ႔ေနသည့္ အိမ္မွာ ဝါးေလွကား၊ ဝါးထရံ၊ ဝါးၾကမ္းခင္း စသည့္ ဝါး ကုိအေျချပဳ ေဆာက္ထားသည္။ ဝါးတုိင္ မ်ားကုိ အသုးံျပဳကာ ေဆာက္ထားသည္။ ဓာတ္ပုံမ်ားစြာ ႐ုိက္ယူခဲ့ေသာ္လည္း ယခုက်မ လက္ထဲတြင္ မ႐ွိပါ။

ၿမိဳ လူမ်ိဳးတုိ႔သည္ ပ်ားဖြတ္ျခင္း၊ ငွက္ဖမ္းျခင္း အပင္တက္ျခင္း စသည့္ မုဆုိးအတတ္ပညာ ကြၽမ္းက်င္ၾက သည္။ ဒါ့အျပင္ ဝါးေၾကာျဖင့္ ယက္ေသာ၊ ပလုိင္း ၊ေတာင္း၊ ငါးဖမ္းသည့္ျမံးု စသည့္ ကုလားထုိင္၊ ထရံ စ 
သည့္ လက္ယာမွာေျပာင္ေျမာက္ကြၽမ္းက်င္ၾကပါသည္။

17 September 2017

ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္းႏွင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း


‘‘ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝး ဆုိသည္မွာ နိုင္ငံတစ္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးကို ထိခိုက္တဲ့ျ ပႆနာေတြ ေပၚေပါက္လာမွသာ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝးက ေခၚယူၿပီးေတာ့ ဒါကို စဥ္းစား ရတဲ့ အေျခအေနျဖစ္တယ္။ အခုျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခအေနသည္ ႏုိင္ငံတစ္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးကို ထိခိုက္ေနၿပီလား။ ဘာမွ မျဖစ္ေသးဘူး’’
ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ (ဓာတ္ပံု-ဝဏၰေအာင္)

ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ပရွိ ျမန္မာသံ႐ံုး အခ်ိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ ထို႔ အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာႏုိင္ငံမ်ား ကလည္း လူ႔အခြင့္အေရး ႐ႈေထာင့္မွေန၍ ရခိုင္အေရး အေပၚ ဖိအားေပး ေနၾကသည္။ 

လတ္တေလာ အဆိုပါျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္းႏွင့္လက္ရွိ ၿပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ၊ ႏုိင္ငံတစ္ကာေရးရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ 
ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ႏွင့္ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္က ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေမးျမန္းထားမႈမ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
ရခုိင္အေရးျဖစ္စဥ္မွာ ႏုိင္ငံတစ္ကာရဲ႕ ဖိအားေပးမႈေတြကို ဘယ္လို သံုးသပ္လုိပါသလဲ။
အခုခ်ိန္မွာ ဒီကိစၥသည္ ျပည္တြင္းေရးကိစၥ အျဖစ္ တို႔ကေတာ့ သတ္မွတ္တယ္။ အခုလည္းပဲ ဒီ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ မီဒီယာ ေတြမွာ ျပတဲ့အခါ ဒီ ရခိုင္တုိင္း ရင္းသားေတြ၊ ၿမိဳေတြ၊ ခမီ၊ ဟိႏၵဴ ဘာသာဝင္ေတြ  သတ္ျဖတ္ခံရ တာေတြ အစိုးရက ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ တိတိက်က် ထုတ္ျပန္ဖို႔ အားနည္းတာကို ေတြ႕ ရတယ္။ 

အလားတူပဲ ႏုိင္ငံတစ္ကာေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထုတ္ျပတာ မေတြ႕ရဘူး။ ႏုိင္ငံတစ္ကာ မီဒီယာ ေတြကို ရခုိင္ျဖစ္စဥ္ေတြဆီေခၚ သြားတယ္။ ေမာင္ေတာဘက္က မီးေလာင္သြားတဲ့ ဘဂၤါလီေတြဆီ ကို ေခၚသြားတယ္။ 

အဲဒီလိုေခၚ သြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ၿမိဳေတြ၊ ခမီ ေတြ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနတဲ့ ဟာေတြ မပါဘဲနဲ႔ ဒီရြာက ဘဂၤါလီေတြ က ထြက္ေျပးတယ္ ဆုိတဲ့ဟာကိုပဲ ေဖာ္ျပတယ္။ တစ္ကယ့္ျဖစ္စဥ္မွာ အဲဒီေနရာမွာ ရွိေနတဲ့ တုိင္းရင္း သားေတြက အိုးပစ္၊ အိမ္ပစ္၊ လယ္ယာေတြ ပစ္ၿပီး အကုန္လံုး ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကရတယ္။ 

ဒီဘက္က ဘဂၤါလီေတြ ဒုကၡေရာက္ တဲ့ကိစၥကုိပဲ ဟိုက္လိုက္ လုပ္လာ ၾကတယ္။ ဒါ ေသြး႐ိုး သား႐ိုးဟုတ္ လို႔ လား။ အဲဒီဟာေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံ တစ္ကာက ဖိအားေပးမႈေတြလုပ္ လာတယ္။ ကိုဖီအာနန္ ဘက္ရီပို႔ ႀကီးေပါ့။ ဒီရီပို႔ႀကီး အေပၚ မူတည္ ၿပီးေတာ့ ဒီ ရီပို႔သည္ မူလ အႀကံ ေပးမႈပဲလုိ႔ ေဖာ္ျပထားတယ္။ 

ဒီ ၾကားျဖတ္ ရီပို႔ကို လိုက္နာေဆာင္ ရြက္ပါမယ္လုိ႔ အာမခံေပးၿပီး ေတာ့ ေျပာလာတယ္။ ေနာက္ဆံုး ရီပို႔တင္ လုိက္ေတာ့ ေထာက္ခံပါ တယ္ လုိ႔ ခ်က္ခ်င္း လုပ္လာတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ယူေက က အစည္း အေဝးေခၚခုိင္းတယ္။
ဒီလူေတြကိုႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးပါ။ ဒီလူေတြကို လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ေပးပါ ဆုိတာကိုေျပာတယ္။ အလားတူပဲ တျခားႏုိင္ငံႀကီးေတြကလည္း ဒီအတုိင္းပဲေျပာတယ္။ ဒီ အစီရင္ခံစာက တုိ႔ႏုိင္ငံ အတြက္ပဲ
 ေျပာတာ မဟုတ္ဘူးလား။ သူက ဒီအစိုးရကိုပဲ ေပးရမွာ။ ေကာ္မရွင္သည္ သူ႔ကို ခိုင္းရတဲ့ အစိုးရကိုပဲတင္ရမွာ။ ဘာျဖစ္လို႔ ကုလသမဂၢ မ်က္ႏွာစာထိေရာက္သြားလဲ။ ကုလသမဂၢ မ်က္ႏွာစာမွာ ႏုိင္ငံႀကီးေတြက ဒီ အတိုင္း လုပ္ဖို႔ ဖိအားေပးလာတာလဲ။ 

ဒါဆိုလို႔ ရွိရင္ ဒီအစီရင္ခံစာႀကီးက မွန္ၿပီလား။ သူတုိ႔ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကေကာ တုိ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆုိင္မႈ ေဘာင္ထဲက ရွိမွာလား။ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ဆုိင္မႈေဘာင္ကို ေက်ာ္ေနၿပီလား။ ဒါကို ျပန္ဆန္း စစ္ရမယ္။ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္၊ ဆုိပါေတာ့ အစိုးရ အပိုင္း၊ လႊတ္ေတာ္ အပိုင္းက ဒီေတြ႕ ရွိခ်က္နဲ႔ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ဟုတ္၏၊ မဟုတ္၏ လိုက္နာႏုိင္၏။ ျပည္တြင္းမွာ ရွိတဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႔ ဆန္းစစ္ဖို ႔အခ်ိန္မယူေတာ့ဘူးလား။  

အလားတူပဲ အာဏာပိုင္ထဲမွာ မပါတဲ့ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား ေတြေကာ ေတြ႕ၿပီးၿပီလား၊ ရခိုင္ တုိင္း ရင္းသားေတြကေကာ ဒါကို လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာ ရွိရဲ႕လား။ ဒီမိုကေရစီ စနစ္မွာ ဒီလုိပဲ သြားရမွာ။ ဒီဟာ တစ္ခုမွ မရွိဘဲနဲ႔ လက္ခံလိုက္ပါၿပီတဲ့။ အဲဒီလို လက္ခံလိုက္ရင္ ႏုိင္ငံတစ္ကာက ေနၿပီးေတာ့ ဒီလိုလုပ္ရပါ မယ္ ဆုိရင္ ဒါသည္ တုိ႔ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ေက်ာ္သြားၿပီ။ သူတုိ႔ေျပာတိုင္းလုပ္ရမွာလား။ သူတို႔ ဖိအားေပးတုိင္း လုပ္ရမွာလား။ 

တုိ႔က လြတ္လပ္တဲ့ ႏုိင္ငံ၊ ျပည္သူကေကာ ဒါကို လက္ခံရဲ႕လား။ က်န္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ေတြေကာ၊ အဖြဲ႕ အစည္းေတြဆုိ တာ ဒီမွာ ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ ေကာ၊ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္း ေတြေကာ၊ ရခုိင္ တုိင္း ရင္းသား အဖြဲ႕ေတြ ကေကာ၊ ရခုိင္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုထဲမွာ ရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕ေတြကေကာ ျပည္သူလူထု ကေကာ ဒါႀကီးကုိ လက္ခံၿပီလား။ ဒါေတြ မရွိေသးဘဲနဲ႔ ႏုိင္ငံတစ္ကာက ဖိအားေပး တယ္ဆိုရင္ ဒါ သဘာဝမက်ဘူး။


13 September 2017

ေနာက္ဘဝမွာ မင္းသားဘဝကို လိုခ်င္ပါသလား .. ေမးခြန္းကို ေျဖလိုက္တဲ့ ဦးဇင္းေက်ာ္ဟိန္းနာမည္ေက်ာ္ ရုပ္ရွင္မင္းသား တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သူ အကယ္ဒမီ ေက်ာ္ဟိန္းတစ္ျဖစ္လဲ ဦးဇင္း ကိတၱိသာရ က
 ေနာက္ဘဝမွာ ရဟန္း ဘဝကို လိုခ်င္လား၊ မင္းသား ဘဝကို လိုခ်င္လား ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ေၿဖၾကားခဲ့
ပါတယ္။ ပရိတ္သတ္ တစ္ေယာက္က ေမးျမန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

သက္ေတာ္ ၇ဝ ျပည့္ေတာ့မွာျဖစ္တဲ့ ဦးဇင္းေက်ာ္ဟိန္း က ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ သီတင္း သံုးေနသည္။ 
အိမ္ တစ္အိမ္တြင္ ေက်ာင္း အမွတ္ျဖင့္ သတင္းသံုးေနေၾကာင္းလည္း ေက်ာ္ဟိန္း ၏ သားျဖစ္သူက ေျပာ
သည္။

ၾသစေၾတးလ် မွ ျမန္မာမ်ား ကိုလည္း တရားမ်ား ေဟာၾကားေလ့ ရွိၿပီး ပရိတ္သတ္က ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးကိတၱသာရ က တရားကို ရိုးရိုး ရွင္းရွင္း စကားေျပာဟန္ျဖင့္ ေဟာေလ့ရွိသည္။


ဦဇင္းေက်ာ္ဟိန္း ကေတာ့ ‘’ဘာမွ မလုိခ်င္ေတာ့ဘူး’’ ဟု ေျဖဆို လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေျဖ ရွင္

 ေက်နပ္ေအာင္ သူ႔ဘဝ၊ သူ႔ ခံယူခ်က္မ်ားျဖင့္ အက်ယ္ေျဖဆိုထားသည္။ 

၂၀၀၁ ခုႏွစ္က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ရဟန္းဝတ္မယ္လို႔ တိုင္းျပည္ကို ေၾကျငာခဲ့ေၾကာင္၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ 
အမွန္တစ္ကယ္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ၿပ႔ီး ဝတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဓိက ကေတာ့ စိတ္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးခင္ညြန္႔ ရခိုင္ေဒသအတြက္ ေငြသား လွဴဒါန္းႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးခင္ညြန္႔ က ရခိုင္ေဒသ အတြက္္ ကူညီရန္ ေငြသား ပါဝင္ လွဴဒါန္း
လိုက္ေၾကာင္း သိရွိရရသည္။ ေငြက်ပ္ ၃ သိန္း ကို လွဴဒါန္း လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးခင္ညြန္႕သည္ စစ္အာဏာရွင္ လက္ထက္က ထိပ္တန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး

 ေနာင္အခါ စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီမ်ား အခ်င္းခ်င္း ဖယ္ရွား ခံခဲ့ရကာ ဘဝေျပာင္းလဲခဲ့တာ ယခုအခ်ိန္ထိပင္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ဦးခင္ညြန္႔ တစ္ေယာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္ခံ အျပစ္မဲ့့ျပည္သူမ်ား အတြက္ ေငြေၾကး အခ်ိဳ႕ ထည့္ဝင္ လွဴဒါန္းလာတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္းကို ဖိုးေဇာ္ ေဖ့စ္ဘြက္ စာမ်က္နွာ အသံုးျပဳသူက ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ တစ္ကြ တင္ထားတာျဖစ္ပါ
တယ္။

10 September 2017

ခေမာင္းဆိပ္တြင္ လူေပါင္း ၁၀၀ နီးပါးခန္႕ အသတ္ခံခဲ့ရသည္ခေမာင္းဆိပ္တြင္ လူေပါင္း ၁၀၀ နီးပါးခန္႕ အသတ္ခံခဲ့ရသည္ဟု ဟိႏၵဴ အမ်ိဳးသမီး ဆာရာခ်တီ မွ 
အတည္ျပဳေျပာဆို ။

ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ခေမာင္းဆိပ္ အုပ္စုတြင္ ဟိႏၵဴ လူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္သည့္ ရဲေဘာ္က်ပ္ႏွင့္ ေတာင္ရြာ ၂ ရြာ ရွိရာ ထိုရြာမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူ ဟိႏၵဴ လူမ်ိဳး တစ္ရြာလံုး အသတ္ ခံခဲ့ရသည္ဟု ဟိႏၵဴ အမ်ိဳးသမီး ဆာရာခ်တီ မွ နိရဥၥရာ က သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

ေသဆံုးသြားသူမ်ား အထဲတြင္ သူ၏ ေယာက်ၤားဘက္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားလည္း ပါ၀င္ျပီး လူေပါင္း ၁၀၀ ခန္႕ 
အသတ္ ခံခဲ့ရသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

“ ကၽြန္မ တို႕ မိသားစုက ခေမာင္းဆိပ္ ေစ်းတန္း က အေမ့အိမ္ကို လာေရာက္ လည္ပတ္ေနတဲ့ အတြက္ 
အသက္ရွင္ က်န္တာပါ။ က်န္တဲ့ လူေတြ အကုန္လံုး အသတ္ ခံရပါတယ္။ ကၽြန္မ ေယာက်ၤားရဲ႕ အေဖ၊ 
အေမေတြ အကုန္လံုး အသတ္ ခံရပါတယ္။ တစ္ရြာလံုးက ဆိုရင္ လူေပါင္း ၉၈ ေယာက္ အသတ္ခံရပါ
တယ္” ဟု စစ္ေတြျမိဳ႕ ေက်ာင္းတက္လမ္း ရပ္ကြက္ရွိ ဟိႏၵဴ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ဒုကၡသည္ အျဖစ္ ခုိလံုေနသူ ဟိႏၵဴ အမ်ိဳးသမီး ခ်ာရာခ်တီ မွ ေျပာၾကားသည္။

သူတို႕အား သတ္ျဖတ္သူမ်ားကိုလည္း သူမက ယခုလို ေျပာၾကားသည္။

“ ခေမာင္းဆိပ္ အုပ္စုမွာ ရဲေဘာ္က်ပ္ႏွင့္ ေတာင္ရြာ ၂ ရြာ ရွိပါတယ္။ သူတို႕ကို အနီးအနားက ဘဂၤလီရြာသားေတြနဲ႕ အၾကမ္းဖက္ သမားေတြက သတ္ျဖတ္လိုက္တာပါ။ အခု ကၽြန္မ ညီမေလး တစ္ေယာက္ဆိုရင္ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ ကို ေရာက္သြားပါတယ္။ သူတို႕နဲ႕ အဆက္အသြယ္ ရျပီး ျပန္ေျပာျပတာပါ။ 

ဘဂၤလားကို မိန္းခေလး ၆ ေယာက္ဘဲ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ျပန္ေပးဆြဲ ေခၚသြားတဲ့ အတြက္ အသက္ရွင္ျပီး ေရာက္သြားပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ဟိႏၵဴ အမ်ိဳးသမီး ခ်ာရာခ်တီ ၏ ေယာက်ၤားျဖစ္သူမွလည္း သူ၏ မိဘမ်ား အသတ္ခံရေၾကာင္းကို နိရဥၥရာ မွ သြားေရာက္ ေမးျမန္းစဥ္ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။


ရခိုင္ ျပည္နယ္ အေရး-ေဆြးေႏြးမႈမွ အေျဖရွာ စကားဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲမွ စကားသံမ်ား


Myawaddy Media Group မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရး-ေဆြးေႏြးမႈမွ အေျဖရွာ Talk on Rakhine Issue: Discussion on Finding Solutions စကားဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲအား ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ 
ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Gandamar Wholesale Grandballroom ၌ က်င္းပသည္။ အဆိုပါ စကားဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈ စကားသံမ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္ ။ဦးသန္းေအး
ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ဆိုတာ ျမန္မာေျမျဖစ္ပါတယ္။ ဘူးသီးေတာင္ ဆုိတာ ဘူးသီး သီးတဲ့ေတာင္ေပါ့ ။ ေမာင္ေတာ က်ေတာ့ အဲဒီမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေမာင္ေတာ ဆုိတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရဲ႕ အမည္ စြဲၿပီး ေခၚတာပါ။ ရေသ့ေတာင္ ဆိုတာ ရေသ့ေတြ ေနတဲ့ေတာင္ေပါ့။ 

ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္ေတြဟာ အစဥ္အလာအေနနဲ႔ ရခုိင္နဲ႔ အျခားလူနည္းစု တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ နယ္ေျမေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အစၥလာမ္နယ္ေျမ၊ မြတ္စလင္ နယ္ေျမ မဟုတ္ပါဘူး။ 

အဲဒီေတာ့ ဥေရာပမွာ ဥေရာပ ျပည္သူလူထုက လူဦးေရေၾကာင့္ ကြဲတာေတြ ရင္ဆုိင္လာရၿပီး အစၥလာမ္ေၾကာင့္ေရာ ပါတာေပါ့။ အခုျဖစ္ေနတာက ေရခဲေတာင္ႀကီးရဲ႕ ထိပ္ပိုင္းလုိေပါ့။ ကမၻာကို လႊမ္းမုိးႏုိင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ ခ်က္လို႔ ျမင္ေတြ႕ လာရပါတယ္။ ထုိင္းေတာင္ပိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ ေတာင္ပိုင္း၊ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားတို႔မွာလည္း ဒီလုိပဲ၊ ဒီ နယ္ေျမခြဲတဲ့ ျပႆနာႀကံဳေတြ႕ တယ္။

 ေနာက္တစ္ခ်က္ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ဒီလိုေဆြးေႏြးတာ အေရးပါတယ္ လို႔လည္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၆ဝ တုန္းက ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသမွာ ေဒသခံ ဗမာ တိုင္း ရင္းသားေတြနဲ႔ ရခိုင္တုိင္း ရင္းသားေတြရဲ႕ လူဦးေရ အခ်ဳိးဟာ မြတ္စလင္ ဘာသာဝင္ ဘဂၤါလီေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သူေတြရဲ႕ လူဦးေရအခ်ဳိးနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၉၇း၃ သာရွိတာကို ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာေတြမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးပါတယ္။ 

ဆိုလိုတာက ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား လူဦးေရက ၉၇ ရာ ခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ မြတ္စလင္ ဘဂၤါလီ လူဦးေရက ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ။ ဒါေပမဲ့ အခုေတာ့ လူဦးေရ အခ်ဳိးက ၃း၉၇ ကိုေျပာင္းျပန္ ျဖစ္သြားပါၿပီ။ အခုဆိုရင္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားေတြက ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိၿပီး ဘဂၤါလီ အေျခခ် ေနထိုင္သူေတြက ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိလာပါၿပီ။ ဒါဟာ အေျခအေနမွန္ပါပဲ။ ဒါေတြကိုေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာေတြက ဘယ္ေတာ့မွ မေဖာ္ျပပါဘူး။ဦးကိုကိုလိႈင္
ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ႏွစ္ဖက္ စလံုးကို ႐ႈျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မေမွ်ာ္လင့္ပါပဲ ႏုိင္ငံတစ္ကာ မီဒီယာ ေတြက ဒီအျဖစ္အပ်က္ကို ေဖာ္ျပႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ တစ္ဖက္တည္း ကိုပဲ ေျပာရမွာ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။

 ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားေတြက လူနည္းစုေတြ ျဖစ္ေနၿပီး စစ္မွန္ေသာ လူနည္းစုေတြ ကသာ ၉၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အာ႐ံုစိုက္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ကို ေဒသခံ ဇာတ္လမ္းအျဖစ္ ေရြးလိုက္ ရတယ္ ဆိုတာပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ဘာသာေရး ကိုင္းၫြတ္မႈမွာ စံျပေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွာရွိတဲ့ အျပစ္မဲ့ ေျမစာပင္ ျပည္သူေတြက သားေကာင္ေတြပါပဲ။ 

ဘယ္သူေတြက တရားခံလဲ။ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ သမားေတြနဲ႔ ေကာက္က်စ္ ယုတ္မာတဲ့ ႏုိင္ငံေရး သမားေတြက အဲဒီေဒသေတြမွာ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ကိုယ္စီ ျပည့္ေျမာက္ေစဖို႔ နည္းလမ္း အမ်ဳိးမ်ဳိး အသံုးျပဳၿပီးေတာ့ လူစု လူေဝး ပဋိပကၡေတြ၊ လူမ်ဳိးေရးနဲ႔ ဘာသာေရး တင္းမာမႈေတြ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဲဒီ အမွန္တရားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အသိအမွတ္ ျပဳရပါမယ္။ အဲဒီ အျပစ္မဲ့ ျပည္ သူေတြ ၾကားညပ္မွာကို 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ မလိုခ်င္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ အဲဒီ ဘာသာ တရားေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ရဲ႕ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ စည္းလံုးမႈ ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ 

ကြၽန္ေတာ္ ဘာသာစကား မွတ္ပံုတင္ေရးအတြက္ ကုတ္နံပါတ္ ၉၃၆ ဒါမွမဟုတ္ ၆၃၉ ကုိ ႀကိဳးစား ၾကည့္တဲ့အခါမွာ ဒီဘာသာစကားဟာ ဘဂၤါလီ အာသံစကားရဲ႕ ေအာက္မွာ ရွိတဲ့ ဘာသာစကား ဆုိတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ 


08 September 2017

၂၀၀၂ ခုနွစ္ နအဖ လက္ထက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ယိုးဒယား-ျမန္မာ စစ္ပြဲ၂၀၀၂ ခုနွစ္ နအဖ လက္ထက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ယိုးဒယား-ျမန္မာ စစ္ပြဲ

၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန ့မွာ ..တပ္မေတာ္ အစိုးရဟာ .ျပည္တြင္း ျပည္ပ သတင္းစာ ဆရာမ်ားနဲ႔ သံရံုး အသီးသိီးမွ သံတမန္မ်ား စစ္သံမွဴးမ်ား အားလံုးကို ဖိတ္ေခၚျပီး သမိုင္း တစ္ေလ်ာက္ သေဘာထား တင္းမာလြန္း တဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုကို တိတိ လင္းလင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကေတာ့ ....တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ က်ဆံုး သြားတဲ့ ပန္မိုင္ဆြန္ေဒသ စခန္း အားလုံးတို ့ကို ..

.ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ေတာ့မွာျဖစ္ျပီး ၊ အကယ္၍ ယိုးဒယားတပ္ေတြ အေနနဲ ့.မိမိတို ့ကို ပစ္ခတ္လာမယ္ဆိုရင္ ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္ တံု ့ျပန္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ဖို ့တပ္ေတြကို အမိန္႔ေပးလိုက္ျပီ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းပါ။

ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ဟာ ..ယိုးဒယား အေပၚ တိတိ လင္းလင္း စိန္ေခၚလိုက္တာျဖစ္သလို လိုအပ္ရင္ စစ္ျဖစ္ဖို့  အသင့္ ရွိတယ္ ဆိုတဲ ့..... သေဘာလဲ သက္ေရာက္တဲ ့အတြက္ ..သံတမန္မ်ားရဲ ့ အာေမဋိတ္သံ ဟာ .....ခန္းမ ထဲမွာ ေတာ့ အေတာ္ပဲ က်ယ္ေလာင္သြားခဲ့ပါတယ္။


၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၀) ရက္ေန ့နံနက္ ၉ နာရီ မွာ ရန္ကုန္ျမိဳ ့အမွတ္ (၂၀) အင္းယားလမ္း တပ္မေတာ္ 

ဧည့္ေဂဟာထဲကို ဒုတိယ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးမွဴးခ်ုဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္၀င္း နဲ႕ ျပည္တြင္း ေထာက္လွမ္းေရးဌာန၊ ဒုတိယဌာနၾကီးမွဴး ဗိုလ္မွဴးၾကီးစန္းပြင့္ တို႕ဟာ ..မ်က္ႏွာထား ခပ္တင္းတင္း နဲ ့၀င္ေရာက္လာပါတယ္။ 

ခန္းမထဲမွာေတာ့ ျပည္တြင္း /ျပည္ပ သတင္းစာ ဆရာေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနျပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ ၀င္း ဟာ ဒီကေန႕ မနက္ ၄ နာရီ ၁၅ မိနစ္မွာ နယ္စပ္ တစ္ေလ်ာက္မွာ ရွိေနတဲ ့ တပ္မေတာ္ေရွ ့တန္းစခန္း အမ်ားအျပားကို SURA နဲ ့ ယိုးဒယား စစ္တပ္ ပူးေပါင္းျပီး .၀င္ေရာက္ စီးနင္း တိုက္ခိုက္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႕ လူ၊ လက္နက္ အင္အား မမ်ွေပမယ့္ ..တပ္မေတာ္ စခန္းငယ္ ေတြဟာ အခု လက္ရွိ အခ်ိန္ အထိ အျပင္း အထန္ ကာကြယ္ ခုခံေနေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လဲ အေျခအေနဟာ .တစ္ဖက္က အသာစီး ရေနခဲ႔ပါျပီ…. ၂၁.၅.၂၀၀၂ ရက္ေန ့ နံနက္ ၃ နာရီ ၃၀ ခ်ိန္မွာ နယ္စပ္ ခံစစ္ ဘီပီ-၅ စခန္း အပါအ၀င္ ပန္မိုင္ဆြန္ ၊ ပန္ကန္ ့ေကာ္၊ က်ဴဆန္ကပ္၊ မံုးေထာ္၊ မံုးထစခန္းမ်ား အားလံုးနီးပါး က်ဆံုးသြားခဲ့ျပီး၊ အဲဒီ ေဒသက ရြာေတြ အားလုံးလဲ မီးရွိဳ ့ဖ်က္ဆီး ခံခဲ့ရပါတယ္။


ေဒသခံေတြလည္း အမ်ားအျပား ထိခိုက္ေသဆံုးခဲ ့ရျပီး ပညာေရး နဲ ့က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္း ဆရာမ အခ်ိဳ ့ကိုလဲ SURA က သံု႕ပန္းအျဖစ္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒါဟာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္က နာက်ည္း ခ်က္ ဒဏ္ရာ အကင္းမေသေသးတဲ့ တပ္မေတာ္အစိုးရအေပၚ သြားျပီး စနက္တံ မီးရွိဳ ့လိုက္သလို ျဖစ္သြားေစနူိင္တဲ ့အခ်က္လဲျဖစ္ပါတယ္။


အေျခအေနကေတာ့ တပ္မေတာ္ အစိုးရဟာ တစ္ခုခုကို စိတ္ပိုင္းျဖတ္လိုက္ျပီး ျဖစ္ပုံရပါၿပီ။ ေနာက္ထပ္ နာရီ အနည္းငယ္ အတြင္းမွာေတာ့ အမွတ္ ၃၃ ေျချမန္ တပ္မ လက္ေအာက္ခံ တိုက္ခိုက္ေရး တပ္ရင္းေတြဟာ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားရာ နယ္ေျမ အတြင္းကို ေဒါသ တစ္ၾကီးနဲ ့ တစ္ဟုန္ထိုး ခ်ီတက္လ်က္ ရွိသလို ၾတိဂံေဒ သတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းေတြ ဟာလည္း အျမန္ဆံုး စစ္ကူ လိုက္လာေနပါျပီ။


ရန္ကုန္ အမွတ္ ၃ အျမန္ လမ္းမၾကီး တစ္ေလ်ာက္မွာေတာ့ ....တပ္ေရြ ့ေျပာင္းမွဳ အမ်ားအျပားကို ေတြ ့ျမင္ရျပီး အေျမာက္တပ္မ တစ္ခုဟာ ၁၀၅ မမ ေဟာင္၀စ္ဇာ အေျမာက္တင္ စစ္ယာဥ္ အမ်ားအျပား နဲ႔ တစ္လၾကမ္း ခ်ီတက္သြားတာကို လဲျမင္ေတြ႔လိုက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 


တပ္မေတာ္ (ေရ) ရဲ ့ဒံုးပ်ံတင္ ေကာ္ဗက္ စစ္ေရယာဥ္ ၃စီး အပါအ၀င္ စစ္သေဘၤာ ၈ စီး ဟာလဲ ျမန္မာ့ေရ ပိုင္ နက္ နယ္နိမိတ္ဆီ ကို မိုင္ကုန္တင္ ခုတ္ေမာင္းေနသလို နမ့္စန္ ေလတပ္ စခန္းက တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္ အုပ္မ်ား အားလံုးလ ဲတိုက္ပြဲ၀င္ရန္ အသင့္ အေနအထား တပ္လွန္ ့အမိန့္၀င္လာပါတယ္။

ယိုးဒယားနိူင္ငံ အေနနဲ႔ေတာ့ အေျခအေနဟာ ယခင္ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာလိုပဲ နယ္စပ္ေဒသ ကန္႔သတ္စစ္ပြဲအဆင့္ကို ရည္မွန္းရန္စလို႔ မရနိူင္ ေလာက္ေတာ့ပါဘူး။


၂၁.၅.၂၀၀၂ ရက္ေန ့မွာပဲ ယိုးဒယား တီဗီြ ခ်ာနယ္ 7 ဟာ တပ္မေတာ္ စခန္းေတြ နဲ ့ေဒသတြင္း “၀” တပ္ဖြဲ ့စခန္းေတြ ကို SURA က ၀င္ေရာက္ သိမ္းပိုက္ရာမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အမ်ားအျပား ဖမ္းမိခဲ့တယ္လို ့ ေၾကျငာကာ စစ္ပြဲ ကို ပံုေဖာ္ခဲ ့ျပီး၊ ဒီျဖစ္စဥ္မွာ ယိုးဒယား စစ္တပ္က လုံး၀ ပါ၀င္ခဲ ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ အမွတ္ ၃ တပ္ေတာ္မွဴး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ၀ပ္တနာခ်ိဳင္း က ျငင္းဆို ခဲ့ပါတယ္။ 


တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ .... ယိုးဒယား တပ္မေတာ္ ၾကည္းတပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္ .ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆူရာယုဒ္ ခ်ဴလာေနာ့ က ..ျမန္မာနိူင္ငံ အေနနဲ ့ယိုးဒယားကို ထိိပါးလာရင္ အင္အား သံုးျပီး ေျဖရွင္းမယ္လို႕တိတိ လင္းလင္း ထုတ္ေျပာ ခဲ့ပါတယ္…..။

ေနာက္ရက္မွာ ေတြမွာေတာ့..ႏွစ္နိူင္ငံ နိူင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးေတြဟာ သံအမတ္ ႏွစ္ဦးလံုးကို ေခၚယူျပီး .ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ကန္ ့ကြက္ သတိေပးခဲ ့ၾကသလို ဗန္ေကာက္ ပို ့စ္၊ ေနရွင္း စတဲ ့ယိုးဒယား သတင္းစာေတြနဲ႕.ျမန္မာ့အလင္း၊ ေၾကးမုံ သတင္းစာတို႕ရဲ ့မီဒီယာ တိုက္ပြဲၾကီးလည္း စတင္ပါျပီ။ 


လတ္တေလာ ထုတ္ေ၀ေနတဲ ့ယိုးဒယား သတင္းစာမ်ားမွာ ျမန္မာ မုန္းတီးေရး ေဆာင္းပါး မ်ားနဲ ့ျပည့္ႏွက္ေန သလို၊ ျမန္မာ့သတင္းစာ မ်ားကေဖာ္ျပေနတဲ့ ေဒါက္တာ မတင္၀င္း ရဲ ့ " ျဗနရာဇ္ လူမျဖစ္ပါ " ဆိုတဲ ့
အခန္း ဆက္ေဆာင္းပါးေတြဟာ ဘုရင္ ကို အထြတ္အျမတ္ထားလွတဲ့ ယိုးဒယားတို႔ကိုေတာ့ အေတာ့္ကို  ယမ္းပုံ မီးက် ျဖစ္ေစခဲ ့ပါတယ္။

03 September 2017

အိႏၵိယမွာ ဘာ့​ေၾကာင္​့ ဗုဒၶဘာသာ ကြယ္​ခဲ့ရပါသလဲ { Why Buddhism Deserted in India ... ? }Why Buddhism Deserted in India ... ? 

In the era of the Buddha, India was regarded as a pioneer in many fields. India had an economic surplus, political stability and more importantly, a history of spiritual and intellectual innovation. India was viewed as a superpower similar to 21st century America. Buddhism was received with open hearts in other countries in Asia because of its origin in India.

Then why such a formidable culture lost in India?

Before the birth of the Buddha, Indian society had become self-centered (the intellectual class) and ritualistic (the masses). Buddhism provided a new organized form of religious Sangha, which preached a simple message of compassion in Päli, the language of laypeople. This ease and simplicity helped the extensive spread of Buddhism.

Causes of decline:

The decline of Buddhism has been attributed to various factors, especially the regionalisation of India after the end of the Gupta empire (320-650 CE), which lead to a competition with Hinduism and Jainism and the loss of patronage and donations; and the conquest and subsequent persecutions by Huns, Turks and Persians.

Patronage and religious dynamics:

Loss of patronage and donations:

In ancient India, regardless of the religious beliefs of their kings, states usually treated all the important sects relatively even-handedly. This consisted of building monasteries and religious monuments, donating property such as the income of villages for the support of monks, and exempting donated property from taxation. Donations were most often made by private persons such as wealthy merchants and female relatives of the royal family, but there were periods when the state also gave its support and protection. In the case of Buddhism, this support was particularly important because of its high level of organisation and the reliance of monks on donations from the laity. State patronage of Buddhism took the form of land grant foundations.

Religious convergence:

Buddhism’s distinctiveness diminished with the rise of Hindu sects. Though Mahayana writers were quite critical of Hinduism, the devotional cults of Mahayana Buddhism and Hinduism likely seemed quite similar to laity, and the developing Tantrism of both religions were also similar. Buddhist ideas, and even the Buddha himself, were absorbed and adapted into orthodox Hindu thought, while the differences between the two systems of thought were emphasized.
တည္​ျမဲ အယူ ႏွင္႔ ​့ ၿပတ္စဲ အယူန​ေမာ တႆ ဘဂဝ​ေတာ အရဟ​ေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ
ကံ နဲ႔ သံသရာကို ယံုၾကည့္ၾကတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဟာ ေရွ႕ ဘ၀ ေနာက္ ဘ၀ကို လက္ခံ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ ဥစၥာ​ေႂကြး ႐ွိသလို ကံ​ေႂကြး ဆိုတာလည္​း ႐ွိပါတယ္​။ ၃၁ ဘံုမွာ က်င္​လည္​ၿပီး​ေတာ့ ​ေနၾကတဲ့ သတၱဝါ မွန္​သမ်ွဟာ ကံ​ေႂကြးကို ခႏၶာ နဲ႔ ​ေပးဆပ္​​ေနၾကတာပါပဲ။ 

အတိတ္​ ဘဝတုန္​းက သတၱဝါတိုင္​း သတၱဝါတိုင္​း ဟာ ကံ ဆိုတဲ့ အ​ေႂကြး​ေတြ ယူလာခဲ့ရတာပါပဲ ။ မိုးကုတ္​စက္​ဝိုင္​း ပဋိစၥသမုပၸါဒ္​ (၁) နံပါတ္ ​အကြက္​က လြန္​​ေလၿပီး​ေသာ အတိတ္​ကာလ ဘဝ လို႔​ေျပာရရင္​ လြန္​​ေလၿပီး​ေသာ အတိတ္​ဘဝ ။ တစ္​ဘဝ,ႏွစ္​ဘဝ မဟုတ္​ပါဘူး။ မ​ေရတြက္​ႏိုင္​တဲ့ ဘဝ မ်ားစြာ ဒါကို အတိတ္​ကာလ အတိတ္​ဟု ျဖစ္​ပါတယ္​။ 

အဲ့ဒီလို အတိတ္​ ဘဝ အတိတ္​ ကာလတုန္​းက အဝိဇၨာ တဏွာကို အ​ေျခခံၿပီး​ေတာ့မွ သခၤါရ ဆိုၿပီး​ေတာ့ ကံအလုပ္​​ေတြ ဆိုၿပီး လုပ္​ခဲ့ၾကပါတယ္​။ အဝိဇၨာ တဏွာကို အ​ေျခခံၿပီး​ေတာ့ လုပ္​တဲ့ အလုပ္​ မွန္​သမ်ွဟာ တစ္​ျခား လား, အ​ေႂကြးလား ဆိုရင္​ အ​ေႂကြး​ေတြ ျဖစ္​ၾကပါတယ္​။ 

သခၤါရ ဆိုတာ ျပဳလုပ္​တာ ျဖစ္​ပါတယ္​။ သို႔ျဖစ္​၍ ဗုဒၶဘာသာ သံသရာ အယူအဆမွာ သံုးဆယ့္တစ္ဘံု ပါ၀င္ပါတယ္။ အက်ဥ္း အားျဖင့္ ေရတြက္ ရရင္ အပါယ္ေလးဘံု၊ လူ႔ဘံု၊ နတ္ေျခာက္ဘံု ဆိုတဲ့ ကာမ ဆယ့္တစ္ဘံုနဲ႔ ျဗဟၼာ့ ဘံုႏွစ္ဆယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

 ေယဘုယ်ေျပာရရင္ လူ႔ျပည္က ေသတယ္ ဆိုတာ သံုးဆယ့္ တစ္ဘံု လံုးမွာ ျပန္ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ျခား ဘ၀ေတြကေန ေသၿပီးေတာ့လည္း လူ႔ျပည္မွာ လူလာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ လူေသၿပီး လူျပန္ျဖစ္တဲ့ လူ၀င္စား ဆိုတာကို ဗုဒၶဘာသာေတြ လက္ခံႏိုင္ၾကတာေပါ့။ သံသရာကို လက္မခံသူေတြ မွာေတာ့ လူ၀င္စားတယ္၊ လူျပန္ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို လက္ခံဖို႔ ခက္ေနၾကပါတယ္။
လက္မခံႏိုင္ၾကေပမယ့္ လူေသလို႔ လူျပန္ျဖစ္တဲ့ အေထာက္အထားေတြ သိပၸံနည္းက်က် ေဖာ္ထုတ္ေနၾကပါတယ္။ ဒါကို သူတို႔က reincarnation လို႔ နာမည္ေပးပါတယ္။ သူတို႔ရဲ့ reincarnation ဆိုတာကို ျမန္မာလို လူ၀င္စား လို႔ ဘာသာျပန္ႏိုင္ေပမယ့္ reincarnation နဲ႔ လူ၀င္စား အဓိပၸာယ္ အတိအက် မတူပါဘူး။

Online Dictionary တစ္ခုမွာ reincarnation ဆိုတာကို "rebirth of the soul in another body" လို႔ ဖြင့္ဆို ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ ေသတဲ့အခါ ၀ိဉာဥ္ေကာင္က ခႏၶာကိုယ္ အေဟာင္းကို စြန္႔ ခြာၿပီး ဘ၀သစ္ က ခႏၶာ အသစ္မွာ ၀င္ေရာက္တယ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။


02 September 2017

ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္း အားလုံး၊ ျပည္သူ အားလုံးက မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ အျပည့္အဝျဖင့္ ဝိုင္း၀န္းကာကြယ္


ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ - ၁
၁၉၄၂ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အလယ္သံေက်ာ္ ၿဖစ္စဥ္ကဲ့သို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ဘဂၤါလီမ်ားက ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားအား တုိက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္ေမာင္းထုတ္ၿပီး ရခိုင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ပိုင္ဆုိင္သည့္ နယ္ေျမမ်ား ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ိဳး ထပ္မံ အျဖစ္မခံႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပြန္းပဲ့ ထိခိုက္မႈ လံုး၀ မျဖစ္ေစရန္ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ အျပည့္အ၀ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 

လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသာမက ႏိုင္ငံ့ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းအားလံုး၊ ျပည္သူမ်ား အားလံုးကလည္း မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ အျပည့္အဝ ျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္း ကာကြယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတာ၀န္မ်ားကုိ သက္စြန္႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ား ၏ အၾကမ္း ဖက္ တုိက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္ စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အတြက္ အလွဴေငြေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။
ထုိသို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသ၌ ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ နံနက္ ၁ နာရီမွ စတင္ၿပီး တပ္ဌာနခ်ဳပ္ တစ္ခု အပါအ၀င္ လံုၿခံဳေရးစခန္း ၃၀ ခုအား ေနရာျဖန္႔ခြဲ၍ တစ္ခ်ိန္တည္းတစ္ၿပိဳင္တည္း အင္အားသံုး တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ 

ယင္း အၾကမ္းဖက္မႈကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္၍ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲေၾကာင္း၊ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမား မ်ား၏ လံုၿခံံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား အင္အားသံုး တုိက္ခိုက္မႈ၊ တံတားမ်ား အပါအ၀င္ မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲမႈမ်ား၊ မီး႐ိႈ႕ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၁ ဦး၊ တပ္မေတာ္သား ၂ ဦး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အား ဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္း ၁ ဦး၊ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္း ၁ ဦး၊ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူ ၁၄ ဦး အသက္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးေနသူ တုိင္းရင္းသား ၂ ဦး ရွိေၾကာင္း၊ 

ထုိသုိ႔သတ္ျဖတ္မႈမ်ားမွာလည္း ဓါး ၊ လွံမ်ားျဖင့္ ရက္ရက္ စက္စက္ ထုိးခုတ္ သတ္ျဖတ္ ထားသည္ကုိေတြ႕ ရွိရေၾကာင္း၊ တံတား ၈ စင္း မိုင္းခြဲ ဖ်က္ဆီးခံရၿပီး ေက်းရြာမ်ားရွိ အိမ္ေျခ ၂၇၀၇ လံုး မီးေလာင္ ပ်က္စီး ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရေၾကာင္း ဦးစြာေျပာၾကားသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားရျခင္း အဓိက အေၾကာင္းအရင္းအား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ၎တို႔အား ဘာသာေရး အရဖိႏွိပ္မႈ၊ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ တန္ျပန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရး အရ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ ရွိၿပီး ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း၊

 ေရွးပေ၀သဏီကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေအးခ်မ္းစြာေနထုိင္ခဲ့ၾကသည့္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ား ရွိေသာ္ လည္း ျပႆနာ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိ ေၾကာင္း၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသမွာမူ ထူးျခားေၾကာင္း၊ ယင္းေဒသရွိ ဘဂၤါလီမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံၿဗိတိသွ် ကုိလိုနီေခတ္ကာလက အဂၤလိပ္တုိ႔မွ ဘဂၤလားနယ္က လူမ်ားကုိေခၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ 

၎တုိ႔သည္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လူဦးေရ တုိးပြားလာၿပီး ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ အလယ္သံေက်ာ္ အေရးအခင္းတြင္ ေဒသခံ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ား ၂၀၀၀၀  ေက်ာ္ သတ္ျဖတ္ခံရၿပီး မူလ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထုိင္ခဲ့သည့္ ေက်းရြာမ်ားစြာတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားက ၀င္ေရာက္ သိမ္းပိုက္ေနထုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ေဒသတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားအား ဖိႏွိပ္မႈ၊ အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္မႈမ်ား မရွိဘဲ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ျဖစ္ေစရန္သာ ထိန္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ 
နည္းနည္းေတာ့ ေၿပာပါရေစ
ရခိုင္လူမ်ိဳး စစ္စစ္ ျဖစ္တဲ့ Tun Tun Win ရဲ႕ "နည္းနည္းေလာက္ ေျပာပါရေစ" တဲ့ ဖတ္ၾကည့္ၾကပါခင္ဗ်ာ..
သူမ်ားေတြ ခြဲထြက္တာ မခြဲထြက္တာ အသာထား။ ငါ့တို႔ ရခိုင္ေတြ ျပည္ေထာင္စုက ခြဲထြက္ၿပီး " မဟာ အဖရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္" ထူေထာင္မဲ့ကိစၥမွာ ဘယ္ပံု ဘယ္နည္းေတြးေခၚၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံထူေထာင္တည္ေဆာက္ရပ္
တည္မွာလဲ နည္းနည္းသိခ်င္တယ္။

ရခိုင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ငါ့မွာလည္း သိပိုင္ခြင့္ရွိတယ္ ထင္တယ္။ အစီစဥ္ေကာင္းရင္ ငါလည္းခြဲထြက္ တိုးတက္ႀကီးပြါး ခ်မ္းသာ တစ္ေဆြ တစ္မ်ိဳးသားလံုးေကာင္းစားမယ္ ဆိုရင္မင္းတို႔ " မဟာမ်ိဳးခ်စ္" ေတြနဲ ႔အတူ အသက္ေပးတိုက္ပြဲဝင္ပါ့မယ္။

ဒါေပမယ့္ နည္းနည္းေတာ့ စဥ္းစားေတြးေခၚၾကေနာ္။
ျပည္မ က ခြဲထြက္ၿပီး ျပည္မ ရန္ကို အသာ ထားေမ့ပစ္လိုက္။ ပထဝီ သဘာဝအရ ရခိုင္ မေျပာနဲ႔ ျမန္မာ ဆိုတာေတာင္ေဘးဘယ္ညာမွာ တ႐ုပ္က လူဦးေရသန္း (၁၃၈၈)သန္းေက်ာ္ ၊ အိႏၵိယက သန္း(၁၃၄၂)
သန္းေက်ာ္ ေဘးကျပႆ နာေကာင္ ဘဂၤလား က လူဦးေရ (၁၆၅) သန္းေက်ာ္ ၊ ယိုးဒယား ဘာညာ
က်န္ေသးတယ္ ထားလိုက္ေတာ့။

အဓိက ရခိုင္ နဲ႔ အနီးဆံုး ဆက္စပ္ေနတာက ဘဂၤလား (၁၆၅) သန္းေက်ာ္ႏွင့္ ခ်စ္တီးမ်ိဳး (၁၃၄၂) သန္းေက်ာ္ အိနၵိယကို ဘယ္ပံု ဘယ္နည္း ရင္ဆိုင္ကာကြယ္တားဆီးမလဲ ဆိုတာပဲသိခ်င္တယ္။

ရခိုင္မွာ လက္ရွိ အစိုးရ စာရင္းအရ လူဦးေရ (၃) သန္းေက်ာ္ ဒါေတာင္ကုလားက တစ္သန္းနီးပါး၊ က်န္တဲ့ တစ္ သန္းနီး ပါးက ေနရာ အႏွံ႕ေရာက္ေနတယ္။ တစ္ကယ္ ေစ႔ေစ႔ေပါက္ေပါက္ စာရင္းေကာက္ရင္ ရခိုင္ (၁) သန္းေလာက္ပဲ ရွိမယ္။ အဲဒီထဲမွာ သက္ႀကီး ရြယ္အို ကေလး သူငယ္ အရက္သမား ဘိန္းစား သူခိုး 
ပယ္ရင္ တိုက္ႏိုင္ ခိုက္ႏိုင္တဲ့လူ (၃) သိန္း ဆိုတာအမ်ားဆံုးထား။


တြစ္တာ (Twitter) ကို စတင္ သံုးစြဲေတာ့မယ္ဆုိရင္အင္တာနက္ အသံုးမ်ားလာခ်ိန္မွာ Twitter ဆုိတာကို လူမႈကြန္ရက္ တစ္ခုအျဖစ္ လူအမ်ားစု က ၾကားဖူးၾကမွာျဖစ္ေပမယ့္ ဘယ္လို သံုးရလဲဆုိ တာကိုေတာ့ နည္းပညာနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ လူငယ္ပိုင္း ကသာ ေသေသခ်ာခ်ာသိႏိုင္ၿပီး အမ်ားစု ကေတာ့ ကိုယ္တုိင္ မသံုးဖူးၾကသလို သိၾကမွာလည္း မဟုတ္ ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ Twitter ဆိုတာ ဘာလဲ ဆုိတာနဲ႔ Twitter ကို စတင္ သံုးစြဲမယ္ဆုိရင္ ဘယ္လို စလုပ္ရမလဲ၊ ဘယ္လိုေတြ သံုးရမလဲဆိုတာကို ေဖာ္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။


Twitter ဆုိတာ ဘာလဲ
Twitter ဆုိတာ အခမဲ့ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အခု ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူတိုင္း နီးပါး သံုးေနၾကတဲ့ Facebook လို၊ အရင္က အသံုး မ်ားခဲ့တဲ့ Friendster နဲ႔ Tagged တို႔လို လူမႈကြန္ရက္ ဝက္ဘ္ဆုိက္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္မွာ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ကာမွာ အရွိန္အဟုန္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေန၊ လူသံုးမ်ားေနတဲ့ လူမႈကြန္ရက္ တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ အေျခစုိက္ အုိင္တီ ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္တဲ့Twitter Inc က twitter.com ကုိ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ က ဖန္တီးခဲ့ၿပီး အခုဆိုရင္ အသံုးျပဳသူေပါင္း ၃၂၈ သန္းေက်ာ္ ရွိေနၿပီလို႔ ဆုိပါတယ္။

လက္ရွိ အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ကာမွာ Facebook ၊Twitter နဲ႔ Instagram တုိ႔ဟာ လူသံုးမ်ားတဲ့ လူမႈ ကြန္ရက္ေတြျဖစ္ေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာေတာ့ ၤFacebook တစ္ခုတည္းကိုသာ လူသံုးမ်ားၿပီး က်န္တဲ့ ဆုိရွယ္ နက္ဝပ္ေတြကိုေတာ့ အသံုးနည္းပါ တယ္။ 

ဒါေပမယ့္ LinkedIn လို နည္းပညာပိုင္း ဆုိင္ရာ လူမႈကြန္ရက္မ်ဳိးက လြဲရင္ က်န္တဲ့ လူမႈ ကြန္ရက္ေတြရဲ႕ အသံုးျပဳပံု သေဘာသဘာဝက ခပ္ဆင္ဆင္ေတြ ပဲမို႔ Facebook အသံုးျပဳေနက် လူတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ Twitter မွာ ကြာျခား ခ်က္ အနည္းငယ္ ရွိတာကလြဲရင္ စတင္ သံုးစြဲခ်ိန္ မွာ သိပ္ အခက္အခဲရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။


Twitter ကို ဘယ္လို စသံုးမလဲ
Twitter ကို စသံုးမယ္ ဆုိရင္ Facebook လုိ ပဲ Account တစ္ခု ရွိဖုိ႔ လိုပါတယ္။ Account ဖြင့္တာကလည္း Facebook Account ဖြင့္ သလိုပဲ ဘာမွ အခက္အခဲ မရွိဘဲ လြယ္လြယ္ ကူကူ ဖြင့္ႏိုင္ပါတယ္။ အီးေမးလ္ ရွိရင္ အီးေမးလ္လိပ္စာ နဲ႔ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္း ရွိရင္ ဖုန္းနံပါတ္နဲ႔ျဖစ္ေစ ဖြင့္ႏိုင္ပါ တယ္။

Account ဖြင့္ဖုိ႔ အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ သို႔ မဟုတ္ ဖုန္းရဲ Browser မွာ twitter.com လို႔ ႐ိုက္ၿပီး တက္လာတဲ့ စာမ်က္ႏွာက Sign Up ေနရာမွာ သံုးခ်င္တဲ့ witter Account နာမည္၊ အီးေမးလ္ နဲ႔ Password တို႔ကို ျဖည့္ေပး႐ံု ပါပဲ။ 

အီးေမးလ္ ဟာ Twitter အေကာင့္ ဖြင့္ထားၿပီးသား မရွိရင္ အေကာင့္သစ္ အေနနဲ႔ လက္ခံလုိက္ မွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီေနာက္မွာ အေကာင့္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ဆက္လက္ျဖည့္စြက္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။
 ၿပီးရင္ေတာ့ အေကာင့္ဖြင့္တဲ့ အီးေမးလ္ ထဲကို Confirmation Link တစ္ခု ေရာက္လာမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီ Link ကို ကလစ္ႏွိပ္ ၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ Account မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ ျပဳေပးလိုက္ၿပီးရင္ Twitter ကို စတင္ သံုး စြဲႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

အထက္မွာေျပာခဲ့တာဟာ Twitter ကို ကြန္ပ်ဴတာ သို႔မဟုတ္ ဖုန္းရဲ႕ Browser ကေန အေကာင့္ဖြင့္တာကို ေျပာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး မိုဘိုင္း အပလီေကးရွင္းကို သံုးရင္လည္း အပလီေကးရွင္း ကေန အေကာင့္ဖြင့္ႏုိင္ပါတယ္။Twitter အပလီ ေကးရွင္းကို Google Playstore အပါအဝင္ အဆင္ေျပတဲ့ေနရာကေန ရယူႏိုင္ၿပီး အပလီေကး ရွင္းကေန ဆုိရင္ေတာ့ ဖုန္းနံပါတ္နဲ႔ပါ အေကာင့္ ဖြင့္ႏိုင္ပါတယ္။ 

ၾကားခံစစ္ျဖင္႔ သားေကာင္ျဖစ္လာေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံယခုတစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ ေမာင္ေတာ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ၏ ပံုသ႑ာန္ႏွင္႔ လားရာ သည္ ကံဆိုးမ-ျမန္မာျပည္ အတြက္ ၾကားခံ စစ္ပြဲ (Proxy War) ျဖစ္ပြားရာဟု ေသခ်ာေပါက္ေျပာႏုိင္သည္႔ အေျခအေနျဖစ္ ၏။ ၂ဝ၁၂-တြင္ တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ္လည္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္း (၂) ခု၏ ပဋိပကၡေၾကာင္႔ သာျဖစ္၏။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသူ တစ္ဦး မုဒိမ္းက်င္႔ သတ္ျဖတ္ခံရရာမွ စတင္ခဲ႔သည္ ။

သို႔ေသာ္လည္း ယခု (၂) ႀကိမ္ ထပ္မံျဖစ္ပြားမႈမွာ အထက္ပါ ကဲ႔သုိ႔ အေျခခံခ်င္းမရွိ ၊ ပထမ တစ္ႀကိမ္ က အ ၾကမ္းဖက္ အင္အား (၆ဝဝ) ခန္႔ျဖင္႔ ရဲကင္း စခန္းမ်ားကို အေျခခံ အေၾကာင္းတရား မရွိဘဲ အလစ္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္ အၾကမ္းဖက္သြားခဲ႔သည္ ။ ထိုမွတစ္ဆင္႔ အတင္႔ရဲလာကာ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ အင္အား (၃ဝဝဝ) မွ်ကို အသံုးျပဳခဲ႔ၿပီး စခန္း (၃ဝ) မွ်ေလာက္ကို တစ္ခ်ိန္ထဲ ျဖန္႔ခြဲ တိုက္ခိုက္ကာ တပ္မေတာ္ 
စခန္းကိုပါ စတင္ တိုက္ခိုက္လာခဲ႔သည္ ။

စူပါ-ပါဝါ တို႔၏ အားၿပိဳင္မႈက အရင္းခံ
************************************
ဒုတိယ ကမၻာစစ္ေနာက္ပိုင္း အဂၤလိပ္တို႔ အင္အား က်ဆင္းသြားခဲ႔ၿပီး၊ အေမရိကန္ စူပါ-ပါဝါ ျဖစ္လာ၏။ ယခု ႏွစ္ေပါင္း (၇ဝ) ေက်ာ္ခဲ႔ၿပီ၊ ကမၻာ ႔ဦးေဆာင္ စူပါ-ပါဝါ အဆင္႔ကို ဆက္လက္ ထိန္းထားႏုိင္ ေရးအတြက္ အလားအလာ ရွိေသာ ၿပိဳင္ဘက္ႏိုင္ငံတို႔ကို အားနည္းသြားေစရန္ (သုိ႔) ပ်က္သုဥ္းသြားေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ရမည္႔ အစီအစဥ္သည္ အေမရိကန္ ၏ အဂၢဗ်ဴဟာ ဟူေသာ Grand Strategy တြင္ အဓိက အပိုင္း ျဖစ္လာခဲ႔၏။

ကမၻာ႔ အႀကီးဆံုး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသည္ အိႏၵိယျဖစ္၏၊ အလားအလာ ရွိေသာ ႏုိင္ငံလည္း ျဖစ္၏၊ အိႏၵိယ မွ ပါကစၥတန္ကို ခြဲထြက္ေစသည္၊ ထို႔ေနာက္ ပါကစၥတန္မွ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ထပ္မံ ခြဲထြက္ေစခဲ႔ ျခင္းျဖင္႔ အိႏၵိယ အေတာ္အတန္ အားနည္းသြားခဲ႔သည္၊ (ဒီမိုကေရစီ က်င္႔သံုးေသာ ႏုိင္ငံတို႔တြင္ ဆူပူမႈ၊ ခြဲထြက္ေရး၊ ပရမ္း ပတာျဖစ္ေရးလုပ္ရန္ အလြယ္ကူဆံုးျဖစ္သည္၊ ဗဟိုမွ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ႏုိင္ငံတို႔မွာ ပို၍ က်စ္လစ္သျဖင္႔ ျပည္ပ စြက္ဖက္မႈ အေတာ္ခက္ခဲသည္)။

အေမရိကန္-ဆိုဗီယက္ အားၿပိဳင္မႈသည္ စစ္ေအးကာလတစ္ေလ်ာက္ အေတာ္ျပင္းထန္ခဲ႔ သည္၊ သုိ႔ေသာ္ လည္း (၁၉၈ဝ) ကာလမ်ားတြင္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ ၿပိဳကြဲခဲ႔၏၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဂိုဘာေခ်ာ႔ဗ္ သည္ ႏိုဗယ္ဆု ၏ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကို မ်ားစြာ ခံလိုက္ရၿပီး ဆိုဗီယက္ယူနီယံႀကီး တစ္စစီျဖစ္ခဲ႔ၿပီး အေမရိကန္တို႔ ၿပိဳင္ဘက္မဲ႔ကာ ကမၻာႀကီးကို ဝင္႐ိုး တစ္ေခ်ာင္းထဲျဖင္႔ စိတ္ႀကိဳက္ ေမာင္းႏွင္ခြင္႔ရေတာ႔ သည္ ။

အေမရိကန္-ဆိုဗီယက္ အားၿပိဳင္ေနစဥ္ အတြင္း ေရနံေၾကာင္႔ ႐ုတ္တရက္ ခ်မ္းသာလာခဲ႔ ေသာ အေရွ႔ အလယ္ ပိုင္းေဒသသည္ အေမရိကန္ တို႔၏ သတိထားရာေဒသ ျဖစ္လာခဲ႔သည္၊ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္း အေပၚ အေလးထားစရာ အဆင္႔ မဟုတ္ေသာ္လည္း ဘာသာတူမ်ား စုေပါင္းထားေသာႏုိင္ငံ၊ ေရနံထြက္ ႏုိင္ငံမ်ား စုေပါင္းထားေသာေဒသျဖစ္သျဖင္႔ အေမရိကန္၏ ပစ္မွတ္သည္ အေရွ႔အလယ္ပိုင္း ျဖစ္လာေတာ႔ သည္ ။ ပနားမား၊ လစ္ဗ်ား၊ အီရတ္၊ အီဂ်စ္တို႔ ကံမေကာင္းခဲ႔၊ ယခု ဆီးရီးယား ငရဲမီး ဝိုင္းဝိုင္းလည္ ကာလ ျဖစ္ေနၿပီး ေနာက္တစ္ဆင္႔တြင္ အီရန္ အလွည္႔ ျဖစ္လာပါဦးမည္ ။

တစ္ခ်ိန္တြင္ အႏၱရာယ္ ရွိသည္ဟု သံုးသပ္ၿပီး အေရွ႔အလယ္ပိုင္းေဒသကို အေမရိကန္တို႔ အာ႐ံုထား၊ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္သည္ တ႐ုတ္တို႔ အတြက္ ကံေကာင္းမႈ ျဖစ္လာခဲ႔သည္ ။ ကြန္ျမဴနစ္ စနစ္ျဖင္႔ ႏုိင္ငံ ခ်မ္း သာေအာင္မလုပ္ႏုိင္ဟု တရားေသ မွတ္ယူထားေသာ အေမရိကန္ အတြက္ တ႐ုတ္တို႔က စီးပြားေရးပံုစံေျပာင္းျခင္းျဖင္႔ ဆယ္စုႏွစ္ (၂) စု အတြင္း ဂဏန္း (၂) လံုးျဖင္႔ တိုးတက္မႈမ်ားကို ရရွိေစရန္ ခြင္႔ျပဳေပးထားလိုက္သလို ျဖစ္ခဲ႔သည္၊

မူလက (၂ဝ၂၄) တြင္မွသာ စီးပြားေရး (အရြယ္အစား) အရ အေမရိကန္ကို ပခံုးခ်င္း ယွဥ္ႏိုင္ လိမ္႔မည္ ဟု တြက္ဆထားခဲ႔ေသာ အေမရိကန္သည္ ႐ုတ္တရက္ အ႐ႈိက္ထိုး ခံလိုက္ရသည္၊ (၂ဝ၁၆) တြင္ အေမရိကန္ကို စီးပြားေရး ပမာဏအရ ေက်ာ္ျဖတ္သြားခဲ႔၏။

အေရွ႔အလယ္ပိုင္း အေတာ္အတန္မက အားနည္းသြားခဲ႔သည္၊ ယခုတစ္ႀကိမ္ အေမရိကန္ တို႔ ရင္ဆိုင္ရမည္မွာ စစ္မ်က္ႏွာ (၂) ခုျဖစ္၏။ စီးပြားေရး မ်က္ႏွာစာတြင္ တ႐ုတ္၊ စစ္ေရးႏွင္႔ ပထဝီႏိုင္ငံေရး မ်က္ႏွာစာတြင္ 
႐ုရွားျဖစ္လာ၏။

.