09 April 2018

တိုင္းၿပည္ နဲ႔ လူမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာအတြက္ အသက္ေလာက္ အေရးၾကီးေနၿပီတိုင္းျပည္ နဲ့ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ အတြက္ အသက္ေလာက္ အေရးၾကီးေနျပီ။ ရွယ္ပါ၊ ကူးထားပါ၊ခရက္တစ္ေပးစရာမလို။

ျပည္သူေတြ နားမလည္ေအာင္ ဥပေဒနဲ႔ ညစ္ပတ္ျပီး၊ ျပည္သူေတြကို နားလွည့္ပါးရိုက္လိုက္တာေပါ့

ဒီဥပေဒေျပာင္းလဲတာကို Facebook မွာစျပီး တင္ေပးတဲ့သူကို အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ။

ဒီဥပေဒကို က်ြမ္းက်င္နားလည္တ ဲ့ျမန္မာျပည္က ေရွ့ေနေတြကလဲနည္းတယ ္။ ဘာလို့လဲ ဆိုေတာ ့ျပည္ တြင္းမွာ သံုးေနတဲ့ သမရိုးက်ေန့စဥ္သံုး ဥပေဒလဲ မဟုတ္ဘူးဗ်။ နားလည ္သေဘာေပါက္ဖို့လဲ သိပ္ ခက္ တယ္။

အဂၤလိပ္လက္ထက္က အိႏၵိယလူမ်ိဳး၊ အိႏၵိယႏြယ္ဝင္ေတြအတြက္ သီးသန့္ျပဌာန္းထားတ ဲ့ဥပေဒျဖစ္ေန တယ္။ ျမန္မာဥပေဒပညာရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတာင္္ သိပ္မသိ္ၾကဘူးဗ်။ နားလည္ကေဘာေပါက္ဖို့ ခက္ခဲတယ္ဆိုေပမဲ့ နားလည္ေအာင္ရွင္းျပပါ့မယ္။

ဒီဥပေဒက ိုနားလည္ဖို့အခ်က္(၇)ခ်က္ ခြဲေရးဖို့လိုအပ္တယ္။

(၁) ဟိုးေရွးေရွးတံုးက အိႏၵိယ
လူမ်ိဳးဟိႏၵဴဘာသာဝင္ေတြမွာ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေတြ အမ်ိဳးမ်ဳိး အဖံုဖံုရွိခဲ့ဖူး တယ္။ အဲဒီမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒက ဟိႏၵဴဘာသာ ဝင္ေတြကိုမြတ္ဆလင္နဲ့ မယူေအာင္၊မြတ္ဆလင္ဘာသာသ ို့မေျပာင္းလဲ မသြားရေအာင္တား ဆီးထားတယ္။ အေမြျဖတ္တာတို့ ၊ေသခန္းျဖတ္တာတို့၊အေရးယူတာတို့ေပါ့။


မြတ္ဆလင္နဲ့ယူသ ူ(သို့) မြတ္ဆလင္ဘာသာသို့ေျပာင္းလဲသြားသူေတြဟာ ဘယ္လိုအခြင့္အေရး၊ မိဘအေမြ အႏွစ္ေတြကိုမွ ခံစားခြင့္မရွိဘူးေပါ့။ အေရးယူခံခဲ့ရတယ္။

(၂) ဒါေပမဲ့၊ အဂၤလိပ္က အိႏၵိယက
ိုသိမ္းပိုက ္က်ြန္ျပဳလိုက္ေတာ့ အဲဒီအိႏၵိယလူမ်ိဳး ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ေတြ ကို မြတ္ဆလင္ေတြနဲ့ေရာသမေမြ ဖ်က္စီးျပစ္ခ်င္ၾကတယ္။ အဲဒီအိႏၵိယလူမ်ိဳး ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ေတြမွာ ရွိရင္းစြဲျဖစ္ခဲ့တဲ့ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေတြက ိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမရွိေအာင္ ဖ်က္ဆီးလိုတဲ့အေနနဲ့၊ The Caste Disabilities Removal Act 1850, (CDRA)ဆိုျပီးေတာ့1850 မွာထုတ္ျပန္၊ျပဌာန္းခဲ့တယ္။


ဒီဥပေဒသစ္ (CDRA)ေၾကာင့္ အိႏၵိယလူမ်ိဳး ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ေတြရဲ့ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေတြဟာ လံုးဝ အက်ိဳး သက္ေရာက္မွဳမရွိ္ပဲ ပ်က္ျပယ္သြားတာေပါ့။ ဒီဥပေဒသစ္က ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ေတြက ိုမြတ္ဆလင္နဲ့ ယူလို့ရေအာင္၊ မြတ္ဆလင္ဘာသာသို့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေျပာင္းလဲသြားလို့ရေအာင္အဂၤလိပ္က လုပ္လိုက္တာေပါ့။

အဲဒီ မြတ္ဆလင္နဲ့ယူသူ(သို့) မြတ္ဆလင္ဘာသာသို့ေျပာင္းလဲသြားသူေတြက ိုအေမြျဖတ္တာတို့၊ေသခန္း ျဖတ္တာတို့၊ အေရးယူတာတို့ လံုးဝလုပ္ခြင့္မရွိဘူးေပါ့။ မြတ္ဆလင္နဲ့ ယူသူ (သို့)မြတ္ဆလင္ ဘာသာ သို့ေျပာင္းလဲ သြားသူေတြဟာ အခြင့္အေရးအားလံုးႏွင့္၊ မိဘအေမြအႏွစ္ေတြကို အျပည့္အဝ ခံစားခြင့္ ရွိေအာင္ အဂၤလိပ္က လုပ္လိုက္တာေပါ့

(၃) ျမန္မာျပည္ကို အဂၤလိပ္က သိ
မ္းပိုက္္က်ြန္ျပဳလိုက္ေတာ့၊ ျမန္မာျပည္ဟာ အိႏၵိယရဲ့ အေရွ့ပိုင္း(East India Region) အျဖစ္၊ အိႏၵိယရဲ့ လက္ေအာက္ တစ္ဆင့္ခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမတစ္ခု ျဖစ္သြားတာေပါ့။ တစ္နည္း ေျပာရရင္ ဘုရင္ခံ အသစ္ မရွိပဲ၊ အိႏၵိယ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ရဲ့ လက္ေအာင္ခံ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသျဖစ္ သြားတာေပါ့။


ဒီလိုဆိုေတာ့ျမန္မာျပည္ၾကီးဟာလ ဲအလိုအေလွ်ာက္ အဂၤလိပ္ထုတ္ျပန္၊ ျပဌာန္း၊ အတည္ျပဳထားခဲ့တဲ့ The Caste Disabilities Removal Act 1850,(CDRA) ရဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳေအာက္ကို ေရာက္သြား တာေပါ့။ ျမန္မာျပည္မွာလဲ ဒီ(CDRA) ဥပေဒ အက်ံဳးဝင္သြားခဲ့ရတာေပါ့။(၄) ဒါေပမ ဲ့ျမန္မာလူမ်ိဳးေတ ြ
အတြက္ေတာ့ ျပႆနာမရွိခဲ့ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ဥပေဒ နိဒါန္း မွာပါတယ္ေလ။ “WHEREAS it is enacted by section 9, Regulation VII, 1832, of the Bengal Code,” ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ (Bengal) အမည္ရတဲ့ အိႏၵိယလူမ်ိဳး၊ အိႏၵိယႏြယ္ဖြါးေတြနဲ့သာ ဆိုင္ တဲ့ ဥပေဒအျဖစ္ အမည္ရျပီး တည္ရွိေနခဲ့တာေပါ့။


ေရွ့အစိုးရေတြျဖစ္ခဲ့ၾ့ကတဲ့ ဦးေနဝင္း၊ ဦးသန္းေရြွ၊ ဦးသိန္းစိန္ တို့ဆိုတာကလဲ၊ ဒီျမန္မာလူမ်ိဳးေတြနဲ့လဲမဆိုင္၊ျမန္မာနိဳင္ငံသားေတြအေပၚလဲ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳး မသက္ေရာက္နိဳင္တဲ့အတြက ္ဒီဥပေဒကို ဘယ္သူမွ ဖ်က္သိမ္းဖို့ မၾကိဳးစားခဲ့ၾကဘူးေလ။ ဘာလို့လဲဆိုေတာ့ သူ့ဟာသူေနေနတာေလ၊ ဖ်က္သိမ္းဖို့လဲ လိုမွမ လို တာ။

“WHEREAS it is enacted by section 9, Regulation VII, 1832, of the Bengal Code,” ဆိုတဲ့ စာေၾကာင္းက သိပ္အေရးၾကီးတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အိႏၵိယလူမ်ိဳး အိႏၵိယႏြယ္ဖြါး ေတြနဲ့သာ ဆိုင္တယ္လို့ အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ေစခဲ့တယ္။

(၅) ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးက က်
ြန္ေတာ္တ ို့သမၼတသစ္ၾကီးပဲဗ် ။သူက ျပည္သူေတြကို နားလွည့္ျပီး ပါးရိုက္လိုက္တာ။ သူက လူုလယ္ၾကတာဗ်။


ဥပေဒပညာရွင္ေတြ မရိပ္မိေအာင္
 ဥပေဒက ိုမေျပာင္းျပစ္ဘူးဗ်။ ဥပေဒရ ဲ့ေခါင္းစဥ္ နာမည္ကေလးပဲေျပာင္းျပစ္လိုက္တာ။


(က။) ႏွဂိုက (“Whereas it is enacted by section 9, Regulation VII, 1832, of the Bengal Code,”ဆိုတဲ့ စာေၾကာင္းအရ ဒီဥ
ပေဒဟာ အိႏၵိယလူမ်ိဳး အိႏၵိယႏြယ္ဖြါးေတြနဲ့သာ သက္ဆိုင္တယ္လို့ အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ေစခဲ့တယ္။ သို့ေသာ္-----


(ခ။) နဂိုမူလ စာေၾကာင္းကေလးကိ
ုေျပာင္းျပီးေတာ ့(Whereas There is a principle that ) လို့ျပင္ လိုက ္ေတာ့၊ ဘာျဖစ္သြားလဲ ဆိုေတာ့ျမန္မာ တစ္မ်ိဳးသားလံုးန ဲ့ဆိုင္တဲ့၊ ခ်ြင္းခ်က္မရွိ လိုက္နာရမယ့္ ဥပေဒ အလိုလိုျဖစ္သြားပါေလေရာ။


(ဂ။) ေနာက္တစ္ခုက enactment ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ကို သိဖို့လို
တယ္။ enactment= the process of passing legislation ဆိုတာ အဂၤလိပ္ လက္ထက္က ဥပေဒ မျဖစ္ခင္၊ ဥပေဒ အတည္ျပဳေနဆဲတုန္းကထည့္သြင္းေရးသားထားတဲ႔ အတည္ျပဳေနဆဲလို့ အဓိပၸါယ္ရခဲ့တယ္


အခုသမၼတၾကီးက whereas It will be beneficial to extend the principle of that enactment ေနရာမွာ (of that enactment ) ကိုျဖဳတ္ျပီး whereas it will be beneficial to extend the principle လို့ လုပ္လိုက္ေတာ့ ရာသက္ပန္အျမဲ အတည္ျဖစ္သြားျပီလို့ လုပ္လိုက္ျပီ။ ပိုျပီး ခိုင္မာသြားေအာင္ လုပ္ လိုက္တာပဲ။

(၆) ဥပမာ တစ္ခုေပးမယ္ဗ်ာ။ အဂၤလ
ိပ္လက္ထက္က ယုတ္မာေကာက္က်စ္ျပီး အိႏၵိယလူမ်ိဳး အိႏၵိယႏြယ္ဖြါး ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ေတြကို သတ္ဖို့ဆိုျပီး ဓါးရွည္ၾကီးတစ္လက္ လုပ္ထားခဲ့တယ္ဗ်ာ။ ဓါးရွည္ၾကီးမွာလဲ စာေရးျပီး ကဗ်ည္းထိုးထားတယ္ဗ်ာ ။ (“အိႏၵိယႏြယ္ဖြါး ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ေတြကို သတ္ဖ ို့အတြက္သာ  ”) ဆိုျပီးေတာ့ေပါ့။


အဲဒီဓါးမွာေရးထိုးထားတဲ့ ကဗ်ည္းမွာ ျပည္သူေတြ နားမလည္ေအာင ္ဥပေဒပညာ သံုးျပီးေတာ့(“ျမန္မာ လူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာဝင္အားလံုးက ိုသတ္ဖို့အတြက္) ဆိုျပီးေတာ ့မသိမသာေလး လူမသိေအာင ္အငိုက္ စာတန္းေျပာင္းျပစ္လိုက္တာပါပဲ။

ဒါတင္မကဘူးဗ်၊ enactment ဆိုတဲ့ စကားလံုးကိုျဖဳတ္လိုက္တာဟာ၊ အဲဒီ အဂၤလိပ္လက္ထက္က သံုးေန ခဲ့တဲ့၊ သံေခ်းတက္ေနတဲ့ ဓါးေဟာင္းၾကီးကို၊ လည္္လွီးရန္ အဆင့္သင့္ျမေနေအာင ္ေသြးလိုက္တာပါပဲ။

(၇) The Caste Disabilities Removal Act 1850,(CDRA) ဥပေဒဟာ ဟိုးေရွးေရွးတံုးက အိႏၵိယလူမ
်ိဳး၊ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ေတြမွာ ရွိရင္းစြဲျဖစ္ခဲ့တဲ့ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေတြကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမရွိေအာင္ ဖ်က္ဆီး ျပစ္လိုက္သလိုေပါ့။ က်ြန္ေတာ္တ ို့သမၼတသစ္ၾကီးကလ ဲျပည္သူေတြ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္မွာျပဌာန္းခဲ့တ ဲမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒကိုလ ဲအလိုလို အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ မရွိေအာင္၊ ပ်က္စီးသြားေအာင္လုပ္လို က္တာပါပဲ။


သမၼတသစ္ၾကီးရဲ့ ဥပေဒျပင္ဆင္မွဳေၾကာင့္ျမန္မာလူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာဝင္အားလံုးရဲ့ မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒေတြအား လံုးဟာလံုးဝ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမရွိ္ပဲ ပ်က္ျပယ္သြားရေတာ့မယ္။ ဒီဥပေဒသစ္က ျမန္မာလူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာဝင္ အားလံုးကို မြတ္ဆလင္နဲ့ ယူလို့ရေအာင္၊ မြတ္ဆလင္ဘာသာသို့ လြတ္လြတ္ လပ္လပ ္ေျပာင္းလဲသြားလို့ရေအာင္္ ေဒၚစုၾကည္နဲ့ေပါင္းျပီး လုပ္လိုက္တာေပါ့။

အဲဒီ မြတ္ဆလင္နဲ့ ယူသူ (သို့) မြတ္ဆလင္ ဘာသာသို့ေျပာင္းလဲသြားသူေတြကို အေမြျဖတ္တာတို့၊ေသခန္း ျဖတ္တာတို့၊ အေရးယူတာတို့ လံုးဝ လုပ္ခြင့္မရွိဘူးေပါ့။ မြတ္ဆလင္နဲ့ ယူသူ (သို့)မြတ္ဆလင္ ဘာသာသို့ေျပာင္းလဲ သြားသူေတြဟာ အခြင့္အေရးအားလံုးႏွင့္၊ မိဘအေမြအႏွစ္ေတြကို အျပည့္အဝ ခံစားခြင့္ရွိေအာင ္ေဒၚစုၾကည္နဲ့ သမၼတၾကီးက လ ုပ္လိုက္တာေပါ့။

သမၼတသစ္ၾကီး ကိုယ္တိုင္ေတာင္္ ယုတ္မာ ေကာက္က်စ္လြန္းတဲ့ မ်ိဳးဖ်က္ၾကီးျဖစ္ေနတာေတာ့ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းလွပါတယ္ဗ်ာ။ ညစ္ပါတ္ခ်က္ကေတာ့ ကမ္းကုန္ပါတယ္ဗ်ာ။ ဘာလုပ္ၾကမလဲ?

ျပည္လံုးကြ်တ္ သပိတ္ၾကီးစဖို
့ အခ်ိန္တန္ျပီ မ်ိဳးခ်စ္တို့ေရ၊ ဒီပို့စ္႔က တိုင္းျပည္ရဲ့ အသက္ေလာက္ အေရး ၾကီးတယ္။ ဒီပို့စ္႔ကိုလဲ မၾကာခင္ အဖ်က္ခံရမွာေသခ်ာတယ္။


တိုင္းျပည္နဲ့ လူမ်ိဳးဘာသာ၊ သ
ာသနာကို ခ်စ္ရင္ ေကာ္ပီ ကူးယူထားပါ။ ဖ်က္ရင္ ရေအာင္ျပန္ တင္ေပးၾက ပါ။ လူတိုင္းသိေအာင ္ရွယ္ရာၾကပါ။ ဒီဥပေဒကိုျပည္လံုးက်ြတ္ ဆန့္က်င္ဆႏၵျပ ဖို လိုတယ္။မဟုတ္ရင္ ျမန္မာ တစ္မ်ိဳးသားလံုး ေခြးျဖစ္ၾကရေတာ႔မယ္။ အလြန္အေရးၾကီးတယ္။

အထူးအေရးၾကီး မွတ္ခ်က္။---။ တ
ိုင္းျပည္အတြက္ သိပ္အေရးၾကီးေနျပီ။ ရွယ္ရာမလုပ္ရင္ တာဝန္မဲ့တာပဲ။တိုင္းျပည ္သစၥာေဖါက္တာပဲ။ က်ဳပ္ကေတာ့ အဓိပၸါယ္ျပန္ျပီးျပီ။ ရွယ္ဖို့က ခင္ဗ်ားတို့ တာဝန္။


တာဝန္ေတာ့ေက်ပါေစဗ်ာ။ သစၥာေဖါက္ေတာ့ အျဖစ္မခံနဲ့။ ေကာ္ျပီလဲကူးထားပါ။ က်ဳပ္ကို ခရက္တစ္ လ ဲေပးစရာမလိုဘူး ျပည္သူေတြအားလံုး အမွန္သိရဖို့ပဲလိုတယ္။

References: ေရွာက္ေရးတာ မဟုတ
္ဘူး။ References ရွိတယ္။ မယံုရင္ ကိုယ္တိုင္ဖတ္ၾကည့္ၾကပါ။
Caste Disabilities Removal Act, 1850
From Wikipedia, the free encyclopedia
Caste Disabilities Removal Act, 1850
Flag of the British East India Company (1801).svg
Governor-General of India in Council
An Act for extending the principle of section 9, Regulation VII, 1832, of the Bengal Code throughout the Territories subject to the Government of the East India Company.
Citation Act XXI of 1850
Date enacted 11 April 1850
Date commenced 11 April 1850
Date repealed 8 January 2018
Repealing legislation
Repealing and Amending (Second) Act, 2017
Status: Repealed
The Caste Disabilities Removal Act, 1850, was a law passed in British India under East India Company rule, that abolished all laws affecting the rights of persons converting to another religion or caste. The new Act allowed Indians who converted from one religion to another religion equal rights under no law, especially in the case of inheritance.[1]

Text
Preamble.

WHEREAS it is enacted by section 9, Regulation VII, 1832, of the Bengal Code, that "whenever in any civil suit the parties to such suit may be of different persuasions, when one party shall be of the Hindu and the other of the Muhammadan persuasion, or where one or more of the parties to the suit shall not be either of the Muhammadan or Hindu persuasions, the laws of those religions shall not be permitted to operate to deprive such party or parties of any property to which, but for the operation of such laws, they would have been entitled; and whereas it will be beneficial to extend the principle of that enactment throughout the territories subject to the government of the East India Company ; It is enacted as follows :—

1. So much of any law or usage now in force within the territories subject to the government of the East India Company as inflicts on any person forfeiture of rights or property, or may be held in any way to impair or affect any right of inheritance, by reason of his or her renouncing, or having been excluded from the communion of, any religion, or being deprived of caste, shall cease to be enforced as law in the Courts of the East India Company, and in the Courts established by Royal Charter within the said territories.[2]
References
Nagpal, Ramesh C. Modern Hindu Law. Allahabad: Manav Law House, 1983
Government of India, Legislative Department (1893). The unrepealed general acts of the Governor General in Council: with chronological tables : from 1834 to 1903, both inclusive. 1. Calcutta: Office of the Superintendent of Government Printing. pp. 72–73. Retrieved 5 September 2011.
https://en.wikipedia.org/wiki/Caste_Disabilities_Removal_Act,_1850
http://www.asianlii.org/mm/legis/code/cdra1850249.pdf
https://www.revolvy.com/main/index.php?s=Caste+Disabilities+Removal+Act%2C+1850&item_type=topic
https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Caste_Disabilities_Removal_Act%2C_1850.html
Caste Disabilities Removal Act 1850
Caste Disabilities Removal Act, 1850

British India under East India Company Rule
An Act for extending the principle of section 9, Regulation VII, 1832, of the Bengal Code throughout the Territories subject to the Government of the East India Company
Enacted by Governor-General of India in Council
Date enacted 11 April 1850
Date assented to 11 April 1850
The Caste Disabilities Removal Act, 1850, also Act XXI of 1850, was a law passed in British India under East India Company rule, that abolished all laws affecting the rights of persons converting to another religion or caste. The new Act allowed Indians who converted from one religion to another religion equal rights under no law, especially in the case of inheritance.[1]

Text
ACT No. XXI Of 1850[2]
[11 April 1850.]
An Act for extending the principle of section 9, Regulation VII, 1832, of the Bengal Code throughout the Territories subject to the Government of the East India Company.1
Preamble.

WHEREAS it is enacted by section 9, Regulation VII, 1832, of the Bengal Code, that "whenever in any civil suit the parties to such suit may be of different persuasions, when one party shall be of the Hindu and the other of the Muhammadan persuasion, or where one or more of the parties to the suit shall not be either of the Muhammadan or Hindu persuasions, the laws of those religions shall not be permitted to operate to deprive such party or parties of any property to which, but for the operation of such laws, they would have been entitled; and whereas it will be beneficial to extend the principle of that enactment throughout the territories subject to the government of the East India Company ; It is enacted as follows :—

1. So much of any law or usage now in force within the territories subject to the government of the East India Company as inflicts on any person forfeiture of rights or property, or may be held in any way to impair or affect any right of inheritance, by reason of his or her renouncing, or having been excluded from the communion of, any religion, or being deprived of caste, shall cease to be enforced as law in the Courts of the East India Company, and in the Courts established by Royal Charter within the said territories.
1 Short title, "The Caste Disabilities Removal Act, 1860." See the Indian Short Titles Act, 1897 (XIV of 1897).

References
↑ Nagpal, Ramesh C. Modern Hindu Law. Allahabad: Manav Law House, 1983
↑ Government of India, Legislative Department (1893). The unrepealed general acts of the Governor General in Council: with chronological tables : from 1834 to 1903, both inclusive. 1. Calcutta: Office of the Superintendent of Government Printing. pp. 72–73. Retrieved 5 September 2011.

This article is issued from Wikipedia - version of the 11/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
This snapshot was generated and distributed by the Distributed Wikipedia Mirror project The Distributed Wikipedia Mirror is a global effort, independent from Wikipedia.
Created on: 2017-05 from the kiwix ZIM file
IPFS Link (this snaphost): /ipfs/
QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Caste_Disabilities_Removal_Act,_1850.html
IPNS Link (most recent): /ipns/
QmdJiuMWp2FxyaerfLrtdLF6Nr1EWpL7dPAxA9oKSPYYgV/wiki/Caste_Disabilities_Removal_Act,_1850.html


 

No comments:

Post a Comment