29 August 2018

အစိုးရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားရင္ ႏွစ္နာရမွာက ျပည္သူေတြပါဆင္ကန္း ေတာတိုး မ်က္ကန္း တေစၧ မေၾကာက္ပါ
အစိုးရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားရင္ ႏွစ္နာရမွာက ျပည္သူေတြပါ


ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးစိုးဝင္းေျပာသြားတာကို က်ြန္ေတာ ္နားလည္တာကေတာ့၊ အစိုးရမွာ နိဳင္ငံျခားေငြ(USD) ေတ ြမရွိေတာ့ဘူး၊ ျမန္မာ့နိဳင္ငံျခား ကုန္သြယ္မွဳဘဏ ္(MFTB) န ဲ့ျမန္မာ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ ္(MICB) မွာ အပ္ထားတ ဲ့ျပည္သူေတြရဲ့ အေကာင့္ေတြထဲမွာ ရွိေနတဲ့ (USD) ေတြကို ပုဂၢလိက ဘဏ္လုပ္ငန္းန ဲ့လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ိုျမန္မာေငြေတြ အေပါင္ထားခိုင္းျပီး အတိုးနဲ့ ထုတ္ေခ်းပါမယ္။


(MFTB) န ဲ့(MICB) ဘဏ္ေတြမွာ အပ္ထားတဲ့ (USD) ေတြကို ေခ်းတဲ့အခါမွာလဲ ေငြလဲနဳန္းကို မေျပာင္း လဲပဲ (Fixed႕rate)  နဲ့ သတ္မွတ္ထားျပီး အခ်ိန္အကန့္အသတ္ တစ္ခုအတြင္းမွာ မွဳလေငြလဲလွယ္နဳန္း အတိုင္းပဲ အတိုးနဲ့ အရင္းေပါင္းျပီး ျပန္ဆပ္ရမယ္လို့ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ဒီလိုဆိုရင ္ေရရွည္မွာ ဘာေတြ ျဖစ္လာနိဳင္မလဲ........ ? ။

ဥပမာ  တစ္ခုေပးမယ္ဗ်ာ။ အစိုးရက လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ကို (September႕2018) မွာေဒၚလာ တစ္ေသာင္း ထုတ္ေခ်းမယ္ ဆိုၾကပါစို့။ အတိုးကေတာ့ တစ္ႏွစ္မွာ (၂) က်ပ္တိုး (2%APR) ဆိုၾကပါစို့။ထုတ္ေခ်းတ ဲ့အခ်ိန္မွာေငြလဲနဳန္းက (1USD=1500Kyats) နဲ့ သေဘာတူထားၾကျပီး၊ျပန္ဆပ္တဲ့ အခါမွာလဲ ဒီနဳန္းအတိုင္းပဲ မေျပာင္းလဲရဘူးလို့ သေဘာတူထားၾကရမယ ္ဆိုၾကပါစို ႔။
ဒီလိုဆိုေတာ့ လုပ္ငန္းရွင ္တစ္ေယာက္ဟာ အဲဒ ီ(USD$10,000) တစ္ေသာင္းက ိုထုတ္ေခ်းသြားျပီးျမန္မာေငြသိန္း (၁၅၀)က်ပ္က ိုအစိုးရဆီမွာ အေပါင္ထားခဲ့မယ္ ဆိုၾကပါစို့။

တစ္ႏွစ္ျပည္လ ို့(September႕2019) ၾကရင္ လုပ္ငန္းရွင္ကအဲဒီ( USD$10,000 ) ကိုျပန္ဆပ္ရမယ္၊ျပီးရင ္အစိုးရဆီမွာ မိမိအေပါင္တင္ထားခဲ့တ ဲ့ျမန္မာေငြသိန္း (၁၅၀) က်ပ္ကိုျပန္ထုတ္ယူရမယ္ ဆိုၾကပါစို့။

တစ္ကယ္လို့ သူယူထားတ  ဲ့(USD$10,000)ကိုျပန္လာမဆပ္ရင္ေတာ ့အစိုးရက သူအေပါင္ တင္ထားတ ဲ့ျမန္မာ က်ပ္ေငြသိန္ း(၁၅၀) က ိုသိမ္းယူလိုက္မယ္ ဆိုပါစို့ ဒါဆိုရင္ ဘာေတြျဖစ္ဦးမလဲလ ို့ၾကည့္ၾက ရေအာင္ဗ်ာ။
 

 

ဒီလိုန ဲ့တစ္နစ္ျပည့္ေတာ ့(September႕2019) မွာ အျပင္မွာ ေဒၚလာေစ်းေတြက တက္လာျပီးေတာ့(1USD=2000Kyats) ျဖစ္သြားျပီ ဆိုၾကပါစို့။ အဲဒီမွာ အစိုးရကိုျပန္ဆပ္ရမ ဲ့(USD)ကို အတိုးေရာ အရင္းေရာ ေပါင္းလိုက္ရင္ ($10,000+$200) ဆိုေတာ့ ($10,200) ျပန္ဆပ္ရေတာ့မယ ္ဆိုၾကပါစို့။
--
အဲဒီအခ်ိန္မွာ အဆိုပါ လုပ္ငန္းရွင္က အစိုးရကို (USD) ေတြျပန္မဆပ္ပဲ အေပါင္တင္ထားတ ဲ့ျမန္မာ က်ပ္ေငြသိန္း (၁၅၀) ကို အရံွဳးခံျပီး (USD) ေတြကိုပဲ ယူထားလိုက္မွာကေတာ့ေသခ်ာပါတယ္။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ (USD$10200) ဟာ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ (၂၀၄) သိန္း တန္ဖိုးရွိေနျပီေလ။ဒီလိုဆိုေတာ့ ဘယ္သူက က်ပ္ေင ြ(၅၄) သိန္းတန္ဖိုး အရံွဳးခံျပီးအစိုးရကို(USD)ေတြျပန္ ဆပ္ၾကေတာ့ မွာ လဲ....... ?။
--
လူတိုင္း လူတိုင္းက (USD) ေတ ြျပန္မဆပ္ၾကေတာ့ဘူး ဆိုရင ္(MFTB) နဲံ (MICB) ဘဏ္ေတြမွာ တျခားျပည္သူေတြ အပ္ႏွံထားတဲ့ အေကာင့္ေတြထဲမွာ ရွိေနတ ဲ့(USD) ေတြအားလံုးဟာ၊ လံုးပါးပါးျပီး ကုန္ဆံုး ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကရေတာ့မယ္ ။    ေနာက္ဆံုးမွာေတာ ့တန္ဖိုးက်သြားတ ဲ့ျမန္မာ က်ပ္ေငြေတြပဲ က်န္ပါေတာ့မယ္။ ျမန္မာ က်ပ္ေငြေတြကလ ဲေန့စဥ္နဲ့ အမ်ွဆက္လက္ျပီး တန္ဖို့က်ျပီးရင္း က်ဆင္းေန ဦးမယ္။

ဒီလိုဆိုေတာ့ အစိုးရရဲ့ (MFTB) နဲ့ (MICB) ဘဏ္ေတြမွာ (USD)ေတြ အပ္ထားၾကတ ဲ့ျပည္သူေတြကလ ဲမေၾကနပ္ၾကလို့ သူတို့အပ္ထားတဲ့ (USD) ေတြကိုျပန္ထုတ္ခ်င္တယ္လို့ ေတာင္းဆိုလာၾကရင္၊အစိုးရ လက္ထ ဲမွာ ေပးစရာ (USD လံုးဝ မက်န္ရွိေတာ့ဘူး ဆိုေတာ့ျပႆနာက အၾကီးအက်ယ္ တက္လာ ေတာ့ မယ္။ အဲဒီလို ဆိုေတာ ့(MFTB) န ဲ့(MICB) ဘဏ္ေတြကို ေဒဝါလီ ခံျပစ္တာ၊ (Bankruptcy)   လုပ္ျပစ္ လိုက ္တာ က လြဲလို့ အစိုးရမွာ တစ္ျခားေရြးစရာနည္းလမ္း မရွိေတာ့ပါဘူး။
--
အဲဒီမွာ အစိုးရရဲ့ (MFTB) နဲ့ (MICB) ဘဏ္ေတြမွာ (USD)   ေတြ အပ္ထားၾကတဲ့ ျပည္သူေတြ အကုန္လံုး ဆံုးရွံုးန စ္နာၾကရေတာ့မယ္။ ျမန္မာနိဳင္ငံရ ဲ့(Export) နဲ ့(Import)ဆိုတဲ့နိဳင္ငံျခား ကုန္သြယ္မွဳလုပ္ငန္းေတြ အားလံုးလ ဲျပိဳလဲ ပ်က္စီးကုန္မယ္ ။     အဲဒီ အခါ ၾကရင္ေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ့ စီးပြားေရး ကေတာ့ လံုးဝကို  ိုျပိဳလဲ ပ်က္စီးက်သြားျပီး ဆိုေတာ့ တိုင္းျပည္လဲပ်က္ျပီေပါ့ဗ်ာ။အဲဒီအခါက်မွေတာ ့ဘာမွကို လုပ္လ ို့မရ နိဳင္ေတာ့ပါဘူး။

က်ြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက အစိုးရရဲ့ အခုဆံုးျဖတ္ခ်က္က လံုးဝကို မွားေနပါတယ္။ (NLD) အစိုးရရဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဟာ တိုင္းျပည္ရဲ့ ေရရွည္ အက်ိဳးစီးပြားကို မၾကည့္ပဲ၊ေရတိုသူ တို့ အာဏာရွိေနစဥ ္ႏွစ္ကာလ အခ်ိန္တို ကေလးအတြင္းမွာ အစိုးရမျပိဴလဲရင္ျပီးေရာ၊ေ နာက္အစိုးရ တက္လို့ တိုင္းျပည္ တစ္ခုလံုး ၿဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ပါေစေတာ ့ဆိုျပီး မ်က္နာလြဲခဲျပစ္ လုပ္လိုက္တာဟာ အင္မတန္မ ွမလုပ္သင့္ မလုပ္ထိုက္တ ဲ့အလုပ္တစ္ခုပါ။

ဒီလို အစိုးရရဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတ ြမွားသြားလ ို့ျဖစ္ေပၚလာမဲ့ ဆိုးက်ိဳးအက်ိဳးဆက္ေတြကိုို ဘဝေတြနဲ့ရင္းျပီး အလူးအလိမ့္ ခံစားၾကရမွာက ဆင္းရဲတဲ့၊ အျပစ္မဲ့တဲ့ ျပည္သူေတြပါ။ က်ြန္ေတာ္ အဓိက ထားျပီး ေျပာခ်င္တာက (ေမေမ နဲ့၊ ေမေမ ခန့္ထားတဲ့ ဝန္ၾကီးေတြ ဘာလုပ္လုပ္ မွန္တယ္ ဆိုျပီးေတာ့မ်က္စိမိွတ္၊နားပိတ္ျပီး ထိုင္ေအာ္ေနမယ့္ အစား)  မိမိတို့ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ေတြကို ထုတ္သံုးျပီးေတာ့ အက်ိဳးသင ့္အေၾကာင္းသင့္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ၾကဖ ို့အထူး  အေရးတစ္ၾကီး တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ၊ ေဖ့စ္ဘုတ ္မွာ လုပ္တ ဲ့ျမန္မာ ညီအကိုေတြကို ေလးစားစြာ ေမတၱာရပ္ ခံခ်င္တာ  ကေတာ့ (တစ္ပါတီနဲ့၊ အစိုးရရဲ့ အက်ိဳးစီးပြားကို သာ ငဲ့ကြက္ေနမဲ့ အစား တိုင္းျပည္န ဲ့ျပည္သူ့ အက်ိဳးစီးပြား တစ္ရပ္လံုးက ိုငဲ့ၾကည့္ၾကပါ)။ ျပည္သူကို အက်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္၊ အသိပညာေတြေပးျပီး အက်ိဳးျပဳေန တဲ့ ၊  အမွန္တရားေတြကို ေထာက္ျပေပးေနတဲ့ အေကာင့္ေတြက ိုျဖဳတ္ခ်ျပစ္တာဟာ ျပည္သူ ကို သစၥာေဖါက ္တာ အမ်ိဳးသားေရးက ိုသစၥာေဖါက္တာ ဆိုတာကိုေတာ့ ခင္ဗ်ားတို့ေတ ြအားလံုးက ိုနားလည္ထားၾကေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။

ၾကိဳက္သေလာက္ရွယ္ယာပါ။ ေကာ္ပီ (COPY) ယူပါ။ ခြင့္ေတာင္းစရာ မလိုပါဘူး။နိဳင္ဦး။
(MFTB)= Myanmar Foreign Trade Bank.
(MICB)= Myanmar Investment and Commercial Bank.
(USD)=United States Dollar.
(APR)=Annual Percentage Rate.

စစ္ မိုး No comments:

Post a Comment