14 August 2018

ျမန္မာ ဟူသည္ျမန္မာ ဆုိတာ ဘာမွန္းေတာင္ မသိတဲ႔ သူေတြေႀကာင့္ ျပန္တင္ပါသည္။

ျမန္မာ ဟူသည္ . . . . .
ျမန္မာ လူမ်ိဳးေတြဟာ ျမန္မာ ဆိုတဲ႔ အမည္နာမကို ဘယ္အခ်ိန္က ခံယူူခဲ႔ၿပီး ဘယ္သူေတြက အသိ အမွတ္ျပဳ ေခၚေဝၚခဲ႔ၾကပါသလဲ . . . ?

ျမန္မာ ဆိုတဲ႔ ေဝါဟာရဟာ ျမန္မာ လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ စ႐ိုက္သဘာဝ ဝိေသသ လကၡဏာကို ေဖာ္ျပတဲ႔ေဝါဟာရ ဟုတ္ မဟုတ္ သိ႐ွိဖို႔ အဲဒီေဝါဟာရ ရဲ႕ အရင္းအျမစ္နဲ႔ ဘယ္အေၾကာင္းေတြေၾကာင္႔ ျမန္မာ လူမ်ိဳးဆိုၿပီး ျဖစ္ေပၚလာရတယ္ ဆိုတာကို _

ျမန္မာ ဆိုတဲ႔ ေဝါဟာရကို အဦးအစ အေစာဆံုး အမွတ္အသား အေနနဲ႔ ေတြ႕႐ွိရတာ ကေတာ႔ သကၠရာဇ္ ၄၅၂ ပုဂံေခတ္ ခရစ္ႏွစ္ ( AD 1190 ) ျပည့္ႏွစ္ အမတ္ႀကီး သိဃၤသူ ေရးထိုးခဲ႔တဲ႔ ပုဂံၿမိဳ႕ေတာင္ဂူနီ ေက်ာက္စာ မွာ စတင္ေတြ႕႐ွိရတယ္လို႔ သုေတသီ တို႔က ဆိုပါတယ္ ။

အဲဒီ ေက်ာက္စာမွာ ျမန္မာ ဆိုတဲ႔ ေဝါဟာရကို အထင္အ႐ွား ေရးထိုး ထားတာကို အခုထိ ပုဂံၿမိဳ႕ ယဥ္ေက်းမွဳ ျပတိုက္ အတြင္းမွာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္ ။

အဲဒီေက်ာက္စာ သကၠရာဇ္ထက္ ႏွစ္ ၉၀ ေလာက္ ေစာတဲ႔ က်န္စစ္သား မင္းႀကီးရဲ႕ နန္းတည္ မြန္ေက်ာက္စာ ( AD 1102 ) မွာ ျမန္မာ ကို "မိရမာ" လို႔ ေရးထိုးထားလို႔ ( AD 1342 ) မွာ ေရးထိုးခဲ႔တဲ႔ျမန္မာေက်ာက္စာမွာ "ၿမံမာ" လို႔ ေရးထိုးထားတာကို ေတြ႕ရၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေက်ာက္စာေတြနဲ႔ မွင္စာေတြမွာေတာ႔ ၿမံမာ ၊ ျမန္မာ ( ဒါမွမဟုတ္ ) ျမမၼာ လို႔ ေရးထိုးလာၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္ ။

ျမန္မာ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္တဲ႔ ေ႐ွး တ႐ုတ္ ရာဇဝင ္မွတ္တမ္းေတြမွာ ေ႐ွးအခါတုန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေစာပိုး လို႔ ေခၚဆိုၾကေၾကာင္း ၊

တ႐ုတ္ ဟန္မင္းမ်ား လက္ထက္ ( BC 202 မွ AD 263 ) မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဘန္ လို႔ ေခၚဆိုၿပီး ၊
တ႐ုတ ္တန္မင္းမ်ား လက္ထက္ ( AD 618 - 907 ) မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ိုပိေယာ ( ပ်ဴ ) လို႔ ေခၚဆိုခဲ႔ၾကေၾကာင္း ၊
ဆြန္မင္းမ်ား လက္ထက္ ( AD 960 ) ခန္႔မွာ မိယင္ လို႔ ေခၚဆိုခဲ႔ၾကေၾကာင္း ၊ အဲဒီ မင္းေတြ လက္ထက္က မိယင္ ( ပ်ဴ ) ေတြဟာ တ႐ုတ္ တို႔နဲ႔ ဆက္ဆံ ကူးသန္း သြားလာမွဳေတြ စတင္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ ။

 

 

အဲဒီ မိယင္ ( ပ်ဴ ) ဆိုတာဟာ ျမန္မာ ဆိုတဲ႔ အမည္ကို တ႐ုတ္ အသံနဲ႔ အဖ်ားဆြတ္ ေခၚဆို ေရးမွတ္ထာ ျဖစ္လိမ္႔မယ္လို႔ သုေတသီေတြက ယူဆၾကပါတယ္ ။

တစ္နည္းေျပာရရင္ တ႐ုတ္ မင္းေတြက ( AD 618 - 907 ) ခုႏွစ္ အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႐ွိတဲ႔ လူမ်ိဳးျဖစ္တဲ႔ ပ်ဴ လူမ်ိဳးကိုသာ အသိအမွတ္ ျပဳခဲ႔ၿပီး ျမန္မာ လို႔ ထင္ေပၚျခင္း ႐ွိဟန္ မတူေသးဘဲ ျမန္မာ လို႔ အသိ အမွတ္ျပဳလာတာ ( AD 960 ) ခုႏွစ္ေလာက္ကမွ အစျပဳတယ္လို႔ သုေတသီေတြက ယူဆၾကပါတယ္ ။

ျမန္မာ ဆိုတဲ႔ အေရးအသားေတြကို ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၇၃၇ ခုႏွစ္ ( 1375 ) မွာ " ဒါန သီလ ေန႔ည မယြင္း အလ်ဥ္ေခါင္၍ ရဟန္းပုံနား ၊ မိန္းမ ေယာက္်ား ၊ သူအမ်ားကိုယ္ ၊ အစီးအပြား ၊ ခ်မ္းသာကို ႐ွာေပး တတ္စြာေသာ ျမန္မာျပည္သူ အလံုးကုန္ေအာင္ စံုလိုင္အခိုင္ ရသည္ျဖစ္၍ . . ." စတဲ႔ အေရးအသားမ်ိဳးကို ေတြ႕လာရပါတယ္ ။

ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၈၄၇ ခုႏွစ္ ( 1485 ) အင္းဝေခတ္မွာ ေရးထိုးခဲ႔တဲ႔ စစ္ကိုင္း ရတနာေစတီ ေက်ာက္စာမွာ _

"ဧရာပန္းေရာင္ ၊ ေပါင္းေလာင္း ခ်င္းတြင္း ၊ ျမစ္ေလးစင္း အခံက ၫႊတ္မွ်ေနေသာ ေၾကည္ေတာင္ ဖ်င္မွ် ျမန္မာျပည္ . . ." လို႔ ေရးထိုးခဲ႔တာကို ေတြ႕ရပါတယ္ ။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၈၇၁ ခုႏွစ္ ( 1509 ) မွာ ေရးထိုး ခဲ႔တဲ႔ အင္းဝေခတ္ ရတနာ ဗိမၼာန္ ေက်ာက္စာမွာ _

"ေျမာက္တစ္လႊားက သုနာဗရႏၲ ၊ ေတာင္ဘက္က တမၸဒီပ မည္ေသာ တိုင္း ႏွစ္တိုင္းကို ၊ ၾကပ္တိုင္းဖံုးအုပ္ ၊ အာဏာခ်ဳပ္လ်က္ ၊ ပက္ထုပ္႐ိုက္ရာ သာသန လတည္ ျမန္မာျပည္ . . ." လို႔ ေရးထိုးခဲ႔ေၾကာင္း သိရပါတယ္ ။


 
 
ျမန္မာသကၠရာဇ္ ( ၇၃၀ မွ ၉၄၀ ) ေလာက္အထိ စစ္ကိုင္း ၊ ပင္းယ ၊ အင္းဝေခတ္ တစ္ေလွ်ာက္ ေက်ာက္စာေတြမွာ ၿမိမာ လို႔ ေတြ႕ရသလို အဲဒီေခတ္ ေရးသားခဲ႔တဲ႔ ေက်ာက္စာ ၊ မင္စာေတြမွာ ျမန္မာ ၊ ၿမံမာ ၊ ျမမၼာ လို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရးထိုးခဲ႔ၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္ ။

ေ႐ွးေဟာင္း ပ်ဴ ၊ ျမန္မာ ၊ မြန္ေက်ာက္စာေတြမွာ ပုဂံ ၊ ပင္းယ ၊ အင္းဝေခတ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ျမန္မာ ၊ ၿမံမာ ၊ ျမမၼာလို႔ ျမန္မာအသံထြက္အမွန္ ေရးသားခဲ႔ၾကတာကို အခိုင္အမာ ေတြ႕ရပါတယ္ ။

အင္းဝေခတ္မွာ ျမန္မာ ဆိုတဲ႔ ေဝါဟာရကို အထင္အ႐ွား အသံုးျပဳၾကရာမွာ ခရစ္ႏွစ္ ( 1526 ) ခုႏွစ္ ၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၈၈၈ ခုႏွစ္ [ ဂငယ္သံုးခု ဥသွ်စ္ထု ] မွာ ရဟန္း စာဆိုေက်ာ္ ႐ွင္မဟာ ရ႒သာရ ေရးဖြဲ႕ခဲ႔တဲ႔ စတုဓမၼသာရကိုးခန္းပ်ိဳ႕မွာ _

"လြဲကာလည္းျပဳ ၊ ျမန္မာမွဳျဖင္႔ ၊ ယခုလူတြင္ ၊ သိၾကားထင္သား . . ." လို႔ ဖြဲ႕ဆိုေရးသားမွဳမ်ိဳးကို ေတြ႕ရပါတယ္ ။

ဒါ႔အျပင္ ခရစ္ႏွစ္ ( 1542 ) ခုႏွစ္ ၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၉၀၄ ခုႏွစ္က ရဟန္းစာဆို ႐ွင္အဂၢသမာဓိက ဘံုခန္း ကို စပ္ဆိုခဲ႔ရာမွာ _

"ေတဇာေျခာင္းေျခာင္း ၊ ပြဲတိုင္းေကာင္းက ၊ ေသာင္းေသာင္းေက်ာ္လွိဳက္ ၊ ျမန္မာ႔တိုက္ဝယ္ . . ." လို႔ ေရးဖြဲ႕ခဲ႔တာကို မွတ္သားရပါတယ္ ။

အင္းဝေခတ္ေနာက္ပိုင္း ခရစ္ႏွစ္ ( 1769 ) ခုႏွစ္ ၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၃၁ ခုႏွစ္မွာ ဒုတိယ ေက်ာ္ေအာင္ စံထား ဆရာေတာ္ ျပဳစုေတာ္ မူခဲ႔တဲ႔ေဝါဟာရတၴပကာသနီ _

"ျမန္မာ ဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ ျမန္သည္ ၊ မာသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းဂုဏ္က ိုစြဲ၍ ျမန္မာ ဟူေသာ ဆိုမိန္႔ျခင္းျဖစ္၏ ။ ဟူေသာ စကားေဟာင္းက ိုေထာက္လွ်င္ နသတ္ ေရးသင္႔သည္ျဖစ္၏ . . ." လို႔ ျပဆိုထားပါတယ္ ။

အဲဒီမွာ ျမန္မာ ဆိုတဲ႔ ေဝါဟာရကို စာေဟာင္းလို႔ ျပဆိုရာမွာ ျမန္မာ ဆိုတဲ႔ ေဝါဟာရဟာ ေ႐ွးကာလ ကတည္းက အသံုးျပဳခဲ႔တဲ႔ စကားျဖစ္ေၾကာင္း ျပဆိုျခင္းျဖစ္ထာကို သိမွတ္ရပါတယ္ ။

မႏၲေလး ရတနာပံုေခတ္ေႏွာင္းမွာ ထုတ္ေဝခဲ႔တဲ႔ ဦးေမာင္ေမာင္တင္ ျပဳစုတဲ႔ ေ႐ႊနန္းသံုး ေဝါဟာရ အဘိဓာန္ မွာ ျမန္မာလို႔ ေခၚရျခင္း အေၾကာင္းကို ဒီလို ဖြင္႔ဆိုထားပါတယ္ ။

"ျမန္သည္ ၊ မာသည္ ဟူေသာ အေၾကာင္းကိုစြဲ၍ ျမန္မာ ဟု ေခၚေဝၚ၏ " ဟု ရတနာပူရ ဘဝျပည့္႐ွင္ ဟံသာဝတီ မင္းတရားႀကီး လက္ထက္ေတာ္ ထိုမင္းတရားႀကီး ကိုးကြယ္ေတာ္မူေသာ ဒုတိယ ေက်ာ္ေအာင္ စံထား ဆရာေတာ္ ျပဳစုသည့္ ေဝါဟာရ႒ပကာသနီ က်မ္းတြင္ လာသည္ . . ." လို႔ ျပဆိုထားပါတယ္ ။

ျမန္မာ ဆိုတဲ႔ ေဝါဟာရရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို ျမန္မာ အဘိဓာန ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အတြဲ ( ၃ ) မွာ ဒီလို ဖြင္႔ဆိုထားျပန္ပါတယ္ ။

"ျမန္မာ = ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္ကာလ႐ွည္စြာ အစဥ္အဆက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔စြာ အတူတစ္ကြ ေနထိုင္ခဲ႔ေသာ တိုင္းရင္္းသား လူမ်ိဳး . . ."  အဲဒီလို ဖြင္႔ျပထားပါတယ္ ။

ျမန္မာ လူမ်ိဳးတိုင္းဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ ဇာတိ ဇာစ္ျမစ္ သမိုင္းေၾကာင္းကို သိ႐ွိေစဖို႔ ေ႐ွးဦးျမန္မာ လူမ်ိဳး ႀကီးေတြျဖစ္တဲ႔ ပ်ဴ လူမ်ိဳးနဲ႔ ပ်ဴႏိုင္ငံ အေၾကာင္္းကို သံခိပ္ အေနနဲ႔ ေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္ ။


Harry
Copy from... ေနမင္း
#NKSS
Crd ; Nay LinNo comments:

Post a Comment