22 May 2018

A ေနာက္ပိတ္ေတြရဲ႕ အထာ - (၂) / (၃)

 


A ေနာက္ပိတ္ေတြရဲ႕ အထာ - (၂)

USA (A ေနာက္ပိတ္) မွာဘယ္ပါတီက သမၼတ တက္တက္ သူ႔ႏိုင္ငံ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္သူအျမဲ လုပ္တာပါပဲ ။ ခရစ္ယန္ရယ္၊ မြတ္စလင္ရယ္၊ မြတ္စလင္မွာမွ ရွီအိုက္ရယ္ ဆြန္နီရယ္ ဘာမ ွခြဲျခားေနတာ မဟုတ္ပါဘူး ။

ေဒသႏၱရ စစ္ပြဲေတြ ဖန္တည္း စစ္မီးေတြေမႊး စစ္ျဖစ္တဲ့ႏိုင္ငံေတြကို မ်ဳိးဆက္ တစ္ဆက္ ႏွစ္ဆက္ ေနာက္က်တဲ့ လက္နက္ေတြ၊ ေလယာဥ္ေတြ၊ ၿဂိဳလ္တုေတြကို တရားဝင္ေရာ တရားမဝင္ပါ ေရာင္းခ် စီးပြားျဖစ္ဘို႔လုပ္ေနတာပါပဲ ။

ပြဲျဖစ္ဘို႔ေတာ့ စုျပံဳေသ လက္နက္ရွိလို႔၊ ဓာတုလက္နက္သံုးလို႔ တို႔၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္လို႔၊
လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္လို႔၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ ္မို႔လို႔တို႔၊ ဒီမိုကေရစ ီထြန္းကားဘို႔၊ လစ္ဗရယ္ဝါဒ သြတ္သြင္းဘို႔တို႔ စတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြကို လူၾကားေကာင္းေအာင ္အသံေကာင္းဟစ္၊ ကုလသမဂၢကို ေရွ႕ကထား လူမိုက္ငွားတဲ့အခါ ငွား၊ ကုလသမဂၢကိုေဘးခ်ိတၿ္ပီး ထင္ရာလုပ္တဲ့အခါ လုပ္နဲ႔၊ သူ႔ႏိုင္ငံ စီးပြားျဖစ္ဘို႔၊ သူ႔ႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ဘို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးဘို႔ရာ၊ တစ္ကမၻာလံုးက ဘယ္ႏိုင္ငံ ဘယ္လူမ်ဳိးအေပၚ မဆို မေထာက္မညႇာ လုပ္ေနတာပါပဲ ။

Might is right.ဆိုတဲ့မူနဲ႔ ထာဝရ Mighty ျဖစ္ေနဘို႔ ၾကိဳးစားေနတာပါ၊ လတ္တေလာ သူ႔အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ China containment ဗ်ဴဟာကို ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပထဝီ အေနအထား အရ ေရြးခ်ယ္ခ ံသားေကာင္ျဖစ္ေလေတာ့အေနာက္ဘက္နယ္စပ္ တစ္ေလၽွာက္မွာ
Proxy war ျဖစ္ေပၚလာဘို႔၊ ၿပည္တြင္းမွာ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ဘို႔၊ အားေကာင္းတဲ့ Institution ႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့
တပ္မေတာ္နဲ႔ သံဃာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အင္အား ခ်ည့္နဲ႔ၿပိဳကြဲဘို႔ရာ ဆိုေရာ့စ္လို လူကို အသံုးခ်ၿပီး
နည္းမ်ဳိးစံုႀကိဳးစားလာေတာ့တာပါ ။

ကမၻာ့ ဘယ္ေနရာမွာ စစ္ျဖစ္ျဖစ္ လက္နက္ေရာင္းရင ္စီးပြားျဖစ္ေလေတာ့ စစ္ပြဲ အသစ္ေတြ ဖန္တည္း ေနတာမွာ ဘကုန္းနဲ႔ျမန္မာ စစ္ျဖစ္ရင္ လက္နက္လည္းေရာင္းရ တရုတ္ႀကီး ႏွာေခါင္းေပါက္လည္း
ပိတ္ၿပီးသားျဖစ္၊ ခဲတစ္လံုးနဲ႔ ငွက္ႏွစ္ေကာင္မိမယ္႔ အကြက္ပါ ။


လက္နက္ေရာင္းျပန္ေတာ့လည္း အေဟာင္းအျမင္းေတြကို ေဈးအဆမတန္ တင္ အခ်ဥ္ေဖာက္ေရာင္း တာပါ ။

ခုေတာင္ OIC အေထာက္အပံ့နဲ႔ ဘကုန္းအတြက္ၿဂိဳလ္တု တစ္လံုး ေဈးဦးေပါက္ေရာင္းၿပီးသြားပါၿပီ ။
ျမန္မာနဲ႔ စစ္ျဖစ္ရင္သံုးဘို႔ ရည္ရြယ္တဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးၿဂိဳလ္တုပါ ။ စစ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ရင္ ဘကုန္း အတြက ္လက္နက္ေတြ ဝယ္ဘို႔ ဝိုင္းေပးၾကမ ဲ့OIC က ေဒၚလာေတြ ဘီလီယံနဲ႔ခ်ီၿပီးရအံုးမွာပါ ။


ေျပာခ်င္တာက A ေနာက္ပိတ္ႀကီး USA ဟာသူ႔ႏိုင္ငံ သူ႔ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္၊ တရားျခင္း မတရားျခင္း
မွန္ျခင္း မွားျခင္းေတြ ဘယ္တုန္းကမွ ထည့္မတြက္ဘဲ၊ ဘယ္ႏိုင္ငံ ဘယ္လူမ်ဳိး ဘယ္ဘာသာ ကိုမွ
ခၽြင္းခ်က္ မထားဘဲ၊ UN လို ႏိုင္ငံတစ္ကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးကို လိုရင္အသံုးခ်၊ မလိုရင္ေဘးခ်ိတ္ၿပီး၊
သူရည္ရြယ္ရာ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေနမွာပါပဲ ။

စားခ်င္လို႔ကို အျပစ္ရွာေနတဲ့ ဝံပုေလြဆီမွာ သူေက်နပ္ေအာင္ ဘာဆင္ေျခေပးေပး ဘာေတြ လိုက္ေလ်ာ လိုက္ေလ်ာ ဘာေတြ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ျပျပ သူ႔ဇာတ္ညႊန္း အတိုင္းသူ႔စိတ္ႀကိဳက ္ဇာတ္သိမ္းခန္းျဖစ္ဘို႔
လုပ္ကို လုပ္သြားမွာပါ ။

ဒီအၾကပ္အတည္းကို ႏိုင္ငံငယ္တစ္ခု အေနနဲ႔ တစ္ဦးတည္း အထီးတည္း ဘယ္လိုမွ ရင္ဆိုင္ဆန္႔က်င္
ေက်ာ္လႊားႏိုင္စြမ္း မရွိပါဘူး ။ ပထဝီႏိုင္ငံေရး၊ ပထဝီစီးပြားေရး အရ အက်ဳိးစီးပြားတူ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ပူးတ ြဲရပ္တည္ေတာင့္ခံမႈေတြနဲ႔သာ ေက်ာ္ျဖတ္ရမွာပါ ။

ဘယ္ႏိုင္ငံ ဘယ္လူမ်ဳိး  ဘယ္ဘာသာဝင္မွလည္း ၿမန္မာႏိုင္ငံကိုျဖစ္ေစ ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္ကိုျဖစ္ေစ
ခ်စ္လွခ်ည္ရဲ႕လို႔ အလကား မတ္တင္း ဝင္မကူသလို၊ မုန္းလွခ်ည္ရဲ႕လို႔လည္း အေရးအရာလုပ္ၿပီးအခ်ိန္ ကုန္ ေငြကုန္ခံၿပီးမလုပ္ၾကပါဘူး ။

Professional စစ္စစ္ေတြမို႔ ပုဂၢိဳလ္စြဲမပါ၊ ခံစားခ်က္မပါ၊ သူတို႔ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္သာၾကည့္ၿပီး၊
ဘက္ေရြး ရပ္တည္ၾကမွာပါပဲ ။

ဘယ္ဟာမွ အလကားမရတဲ့ အေပးအယ ူေလာကႀကီးမွာ ရွင္သန္ရပ္တည္ က်န္ႏိုင္ဘို႔၊ မရႈံးဘို႔၊ တိုင္းျပည္ မပ်က္ဘ ို႔၊ေပ်ာက္ကြယ္မသြားဘို႔၊ သင့္ရာႏိုင္ငံေတြနဲ႔ အက်ဳိးစီးပြားဆိုင္ရာ အေပးအယူလုပ္ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ၿပီး
ရင္ဆိုင္သြားၾကရမွာပါ ။

ဟိုလူစကားေျပာတဲ့ တိရစၧာန္ေတြကို ေနစရာအိမ္ေတြေဆာက္ေပး၊ အရင္းအႏွီး ထုတ္ေပး အလုပ္ အ ကိုင္ေတြ ဖန္တီးေပး၊ ႏိုင္ငံသားေပးဘို႔ လုပ္ေပးရံုနဲ႔ ဒီျပႆနာေျပလည္သြားလိမ့္မယ္ ဆိုတဲ့ ခပ္တိမ္တိမ္ အေတြး၊ ဘာမွမေျပာဘူး လုပ္ရပ္နဲ႔ သက္ေသျပမယ္ဆိုတဲ့ ဗ်ဴဟာေလာက္နဲ႔ေတာ့ ႏိုင္ငံတစ္ကာ ဆက္ဆံေရး မွာ ဟဲဗီးဝိတ ္လက္ေဝွ႕ခ်န္ပီယံ  နဲ႔ ၆ ႏွစ္သားကေလး လက္ေဝွ႕ထိုးသလို မရႈမလွ ၿဖစ္ရေတာ့မွာပါ။

သက္ဆိုင္သူမ်ား အေနနဲ႔ တိုင္းျပည္အေပၚ  သစၥာတရားေလး နည္းနည္းပါးပါး ရွိခဲ့ရင္ အေျခအေနမွန္ ကို သေဘာေပါက္ၿပီး၊ လုပ္သင့္တာ လုပ္ၾကဘို႔အေရး ဒီစာကို က်ေနာ္ေရးပါတယ္။

ပေထြးေတြက လာကူမယ္ လာကယ္မယ ္ဆိုတဲ့ အေတြးနဲ႔ တပ္မေတာ္ကိုၿဖိဳခြဲ၊ သူပုန္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း၊
ဖြယ္တယ္တယ္ တပ္မေတာ္ႀကီး တည္ေထာင္ၿပီးရင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႀကီးျဖစ္၊ႏိုင္ငံတစ္ကာ အကူအညီ ေတြနဲ႔ တိုင္းျပည္ႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၊ စီးပြားေတြ တိုးတက္ခ်မ္းသာ၊ ပေဒသာပင္ ေျမကေပါက္ သလိုျဖစ္မယ္ ထင္ေနၾကတဲ့၊ အၿပိန္းလြန ္သိုးအုပ္ အတြက္ မရည္ရြယ္သလို၊

ဆိုေရာ့စ္လို လူဆီက မသထာေရစာ ေဒၚလာအပင္း လၽွုိုဳၿပီး၊ တစ္ကိုယ္ေရ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္
တိုင္းျပည္ပ်က္ခ်င္ ပ်က္ပါေစဆိုတဲ့ လူ႔တိရစၧာန္မ်ား၊ ကိုယ့္အဖြဲ႕အစည္း အသာရၿပီးေရာ ရန္သူႏိုင္ငံက ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေမြးျမဴေထာက္ပံ့သမၽွ လက္ခၿံပီး၊ ခိုင္းသမၽွ တာဝန္ေက် တိုင္းျပည္ပ်က္ေစ ဆိုတဲ့ စိတ္ယုတ္မာနဲ႔၊ ကိုယ့္လူ သူ႔ဘက္သား လုပ္ေနေလတဲ့ အမ်ဳိးသားသစၥာေဖာက္မ်ားကိုလည္း
အသိတရား ရလာဘို႔ မရည္ရြယ္ပါေၾကာင္း။


HlawinHlawin
16.5.2018


**********************************************
 
 A ေနာက္ပိတ္ေတြရဲ႕ အထာ - (၃)

ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္မွာ အမွားႀကီးတစ္ခု ရွိခဲ့တယ္။
အေနာက္ကမၻာ နဲ႔ ေၿပလည္ရင ္ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းက လြတ္မယ္ စီးပြားေရး ၊ႏိုင္ငံျခားေရးေတြ၊
ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္းေတြ အဆင္ေျပလာမယ္လို႔ ယူဆေမၽွာ္လင့္ခဲ့တဲ့ အမွားပါ။

ဒီအတြက္ အေနာက္ အုပ္စုနဲ႔ ေျပလည္ရာ ေျပလည္ေၾကာင္း၊ အေနာက္အႀကိဳက္ ေျဖေလ်ာ့မႈ အမွားႀကီး သံုးခု လုပ္ေပးခဲ့တယ္ ။

ရခိုင္ျပည္နယ္က
နစက ကိုဖ်က္သိမ္းေပးခဲ့တာ၊
ေနာက္တစ္ခုက မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင ့္အလြန္အကၽြံ ေပးခဲ့တာ၊
ေနာက္တစ္ခုက ႏိုင္ငံတစ္ကာက လာသမၽွ NGO,INGO ေတြကို လက္လြတ္စပယ္ ဝင္ေရာက္ လႈပ္ရွားခြင့္ျပဳခဲ့တာ။

USA ရဲ႕ေနာက္ထပ ္A ေနာက္ပိတ္က CIA ပါ၊
USA ရဲ႕ပင္လယ္ရပ္ျခား အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ အဓိကေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းပါ ။
သူနဲ႔ အတြဲက....ဆိုေရာ့စ္ ပါပဲ၊ ပစ္မွတ္ႏိုင္ငံတစ္ခုကိုၿဖိဳခြင္းဘို႔ရာ၊ CIA က တရားဝင္တာေရာ၊
တရားမဝင္တာေရာ၊ အေပၚပိုင္း လူေမြးတာ ၊ႀကိဳးကိုင္တာ၊ ဖိအားေပးတာေတြ၊ လိုအပ္ရင ္လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္တာေတြ လုပ္ရသလို၊

ဆိုေရာ့စ္ အဖြဲ႕က လူထု လူတန္းစား အလႊာအသီးသီးမွာ အက္ေၾကာင္းရွာ၊ စုဖြဲ႕ ၊ေလ့က်င့္၊ထိုးႏွက္မႈေတြက တစ္ဆင့္ လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ လူထုနည္းနဲ႔ အစိုးရ/တိုင္းျပည္ကို ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အရ
လိုသလ ိုခ်ဳပ္ကိုင္ေစစားဘို႔၊ မလိုအပ္ရင္ လူထုနည္းနဲ႔ေဖာက္ခြဲဘို႔၊ လူထုအံုႂကြမႈန ဲ႔ျဖဳတ္ခ်ဘို႔အထိ
လုပ္ေလ့ ရွိပါတယ္ ။

၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ကတည္းက ျမန္မာျပည္မွာ စတင္အေျခခ်လာတဲ့ ဆိုေရာ့စ္ဟာ...
လူေမြးတာ ၊ေထာက္ပံ့တာ ၊ေလ့က်င့္တာ၊ CSO ေတြဖြဲ႕တာ၊ အမာခံေတြျမႇဳတ္တာ၊ NGO ေတြက တစ္ဆင့္
သင္တန္းေတြေပးၿပီး Brain wash လုပ္တာေတြ ႏွစ္ရွည္လမ်ား လုပ္ခဲ့ရာက လိုအပ္တဲ့လူေတြ ကြန္ယက္ေတြ၊ CSO ေတြ..အလံုအေလာက္ ဖြဲ႕ထားႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ ။

နစက ဖ်က္သိမ္းခဲ့တဲ့ အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ ရခိုင္မွာ ဆြဲတင္စစ္ စနစ္ ပ်က္စီးၿပီး၊ အမဲေတြကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေတာ့သလို ၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ အလြန္အကၽြံေပးခဲ့၊ NGO ေတြကို အထိန္းအကြပ္မရွိ၊
လက္လြတ္စပယ္ လႈပ္ရွားခြင့္ျပဳခဲ့တဲ့ အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္..၊

မီဒီယာေလာကမွာ ျပည္ပအေထာက္အပံ့ခ ံေဒၚလာစား ပုဆိန္ရိုးေတြ ေနရာယူ အင္အားႀကီးမားခြင္႔ ရခဲ့ သလို၊ လူထုလူတန္းစား အလႊာအသီးသီးမွာ INGO ေတြရဲ႕ အေထာက္ပံ့ခံ ႀကိဳးကိုင္ခ ံCSO ေတြ ရာခ်ီၿပီး
ဖြဲ႕စည္းႏိုင္၊ လႈပ္ရွားႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္ ။

စီအိုင္ေအ နဲ႔ ဆိုေရာ့စ္ တို႔ ဟန္ခ်က္ညီည ီလႈပ္ရွားခြင့္ရခဲ့ၿပီး အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကို  လူေမြး သပ္႐ွဳိ လုပ္ႏိုင ္ခဲ့ၾကရာက၊ အစိုးရက ိုဘက္ေပါင္းစံုက တိုက္ခိုက ္အပုတ္ခ် နာလန္မထူေအာင ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး၊
ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ စိတ္ႀကိဳက္ ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္ ။ ႏိုင္ငံေရးေလာကကို အပင္းေတြေကၽြး ်င္းေတြ ေမြးႏိုင္ခဲ့ၾကေတာ့တယ္ ။

A ေနာက္ပိတ ္(USA) ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ စနစ္တစ္က် ႏွစ္ရွည္ လမ်ား အခ်ိန္ ယူ ေဆာင္ရြက္မႈ ဗ်ဴဟာေအာက္မွာ ပါတီအႀကီးအကဲေတြ၊ မီဒီယာေလာကသားေတြ၊ ဝန္းရံသူေတြ ၊ေလာ္ဘီေတ ြအပါအဝင္ အျမင္မက်ယ္တဲ့ျပည္သူေတြပါ အသိမဲ့ေရာ၊ သိသိနဲ႔ပါသိမ္းသြင္း ခံလိုက္ၾက ရေတာ့တယ္။

ဒါ့အျပင ္CIA ရဲ႕ ခြဲထုတ္စည္းရံုး ေထာက္ပံ့မႈနဲ႔ သူပုန္အသစ္ / အေဟာင္းတစ္ခ်ဳိ႕အင္အားေကာင္း၊ ပေထြးေျပာင္း လုပ္လာၾကျပန္တယ္ ။

ၾကည့္တတ္ရင္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ လားရာကိုျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ ခက္ခက္ခဲခဲ နဲ႔ ၿပတ္ျပတ္သားသား၊ရဲရဲဝံ့ဝံ့၊ အခ်ိန္ကိုက္ လုပ္ႏိုင္မွ ေတာ္ကာက်မယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆမိပါေၾကာင္း ။

HlawinHlawin
22.5.2018

No comments:

Post a Comment